ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד זגגי נגד אולג בלומנוב :

בפני כבוד השופט אחסאן כנעאן

מבקשים

  1. דוד זגגי
  2. גד זגגי

נגד

משיבים

  1. אולג בלומנוב
  2. חברת ארטלעם

החלטה

1. לפניי בקשה למתן צו מניעה כנגד המשיבים מלבצע כל שינוי או פירוק או ניתוק של כל שיפור או שינוי או שיפוץ שנעשה בנכס נשוא הבקשה ברחוב יד לבנים 29 א חיפה הידוע כגוש 12481 חלקה 14/6 (להלן: "הנכס").

2. בין הצדדים נכרת ביום 11/3/12 הסכם שכירות לפיו המשיבים שכרו את הנכס מהמבקשים, בעלי הנכס. על פי ההסכם תקופת השכירות היא לשנה כאשר קיימת אפשרות להאריך תקופה זו בכפוף להסכמת המשכירים.

3. בתום תקופת השכירות הראשונה ועד היום הצדדים לא הגיעו להסכמה באשר לדמי השכירות בתקופה המוארכת. לכן טוענים המבקשים כי יש בכוונת המשיבים לעזוב את הנכס בזמן הקרוב תוך שהם נוטלים עמם שיפורים שהתקינו בנכס. מכאן בקשתם כי אורה למשיבים שלא ליטול עמם את השיפורים במידה ואכן יעזבו את הנכס.

4. קבעתי את הבקשה במעמד שני הצדדים ליום 12/8/14 כאשר באותו מועד הצדדים התייצבו לדיון וטענו את טענותיהם.

5. המשיב טען כי השקיע סכומים נכבדים לשיפוץ הנכס. עוד טען כי על פי ההסכם הוא רשאי ליטול עמו את השיפורים העולים על סך של 2,000 ₪ כאשר שיפורים בשווי של עד 2,000 ₪ אמורים להיוותר בידי המבקשים.

6. מאידך, המבקשים טוענים כי על פי ההסכם כל השיפורים אמורים להישאר בבעלותם בתום תקופת השכירות.

7. הוראות ההסכם הרלבנטיות לענייננו הינן סעיפים 6.4 ו-6.5 הקובעים כדלקמן:

"6.4. כל שיפור ו/או שינוי ו/או שיפוץ שייעשה על ידי השוכר במבנה המושכר ואשר יהא מחובר למבנה המושכר, יהא רכושו של המשכיר ואסור יהיה לשוכר להוציאו מהמושכר או להורסו, עם תום תקופת השכירות למעט, מערכות אזעקה אותן יהיה רשאי השוכר לפרק וליטול עמו ובלבד שהדבר לא יגרום לנזק למושכר.

6.5. השוכר מתחייב לבצע במהלך תקופת השכירות, כל תיקון שיידרש על מנת לשמור על מבנה המושכר ותקינותו. במידה שיידרשו שיפוצים למחסן, יבוצע הדבר על ידי השוכר, כאשר דמי החומרים ישולמו על ידי המשכיר ובלבד שלא יעלו על 2,000 ₪".

8. למקרא הסעיפים הנ"ל עולה לכאורה כי אין בסיס לטענת המשיבים כיצד יש לפרש את הסכם השכירות. לכאורה על פי לשון ההסכם כל השיפורים יישארו בידי המבקשים בתום תקופת השכירות. עוד הוסכם כי המבקשים יתרמו לצורך שיפוץ את חלקם בחומרים עד לסך של 2,000 ₪, אך אין משמעות הדבר כי בתום תקופת השכירות יהיו זכאים להשאיר בידם שיפורים עד לשווי הנ"ל.

9. המשיב טען לפניי כי דמי השכירות בשנה הראשונה היו מופחתים ועמדו על סך של 1,200 ₪ לחודש כאשר כעת לאחר שהתקין את השיפורים בנכס המבקשים יכולים להשכירו בכ-5,000 ₪, דבר אשר לטענתו מלמד על כך שהשיפורים אמורים להיות בבעלותו. אולם טענה זו מובילה למסקנה ההפוכה לפיה השיפורים אמורים להיות בבעלות המבקשים דווקא ודמי השכירות המופחתים הם פיצוי שניתן למשיבים בעבור ההשקעות שביצעו בנכס.

10. בשלב זה עסקינן בצו מניעה זמני כאשר יש לשמור על המצב הקיים, אחרת במידה והמשיבים ייטלו את השיפורים לידיהם בשלב זה ייגרם נזק בלתי הפיך למבקשים. מאידך, במידה ובסוף הדרך המשיבים יזכו בטענותיהם, ניתן יהיה לפצותם על השיפורים שהשקיעו בכסף ולכן מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשים, אשר בשלב זה לזכותם עילת תביעה מבוססת.
11. לאור זאת אני נעתר לבקשה ונותן צו מניעה כמצוין בסעיף 1 להחלטתי לעיל.

12. לצורך הבטחת נזקים אפשריים שייגרמו למשיבים במידה והתביעה תידחה, המבקשים יפקידו בקופת בית המשפט סך של 7,500 ₪ בתוך 21 יום מהיום כאשר הפגרה לא תקטע את מרוץ הזמנים. המשיבים טענו בבקשה לרשות להגן שהגישו כי השקיעו כ-300,000 ₪ בשיפוץ הנכס. יחד עם זאת, צירפו קבלות אשר סכומן מהווה חלק מזערי ביותר מהסכום לו טענו ולכן בשלב זה לא הוכיחו כדבעי את סכום השיפוצים כנטען על ידם.

13. המשיבים יישאו בהוצאות המבקשים בסך של 1500 ₪.

14. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ז אב תשע"ד, 13 אוגוסט 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד זגגי
נתבע: אולג בלומנוב
שופט :
עורכי דין: