ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זלמן שכטר נגד מלכה פרוכטר :


בפני כבוד הרשם מסבאח קבאני

מבקשים

זלמן שכטר

נגד

משיבים

מלכה פרוכטר 050654268

החלטה

1. המבקש/ת הגיש/ה תביעה משפטית נגד המשיב/ה על סך 823000 ₪ ועותר/ת להטלת עיקולים זמניים במעמד צד אחד בלבד.

2. לאחר עיון בבקשה, בתצהיר ובכתב התביעה ובמסמכים שצורפו אליהם, נראה לי כי קיימת הצדקה להטלת עיקולים זמניים כמבוקש.

3. אני מורה על הטלת עיקול זמני על הכספים המגיעים ו/או אשר יגיעו למשיב/ה מהמחזיק וזאת עד לכיסוי סך 850000 ₪ סכום התביעה.

4. צו העיקול יכנס לתוקף לאחר המצאת התחייבות עצמית של המבקש/ת, כאמור בתקנה 365 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984, והפקדת ערבות אישית של צד ג' לשם פיצוי בגין כל נזק שיגרם למי שכנגדו מופנה הצו כתוצאה ממתן הצו, אם תופסק התובענה או יפקע הצו מסיבה אחרת או יתברר שהבקשה לא היתה מוצדקת.

5. כמו כן, וכתנאי לכניסת צו העיקול לתוקף, על המבקש/ת להפקיד ערבון כספי בקופת בית המשפט בסך של 5000 ₪ במזומן או בערבות בנקאית צמודה, בלתי מותנית ובלתי מוגבלת בזמן.

6. העתק מהחלטה זו והעתק של הבקשה על כל צירופיה והעתק מכתבי הערבויות ימסרו למשיב/ה תוך 3 ימים מיום הוצאת ההודעה/ות למחזיק/ים, במסירה אישית ע"י ב"כ המבקש/ת או מי מטעמו.
מסירה במועד הקבוע ו/או אישור אורכה לכך צו העיקול שאושר כנ"ל יפקע.
המזכירות תשלח העתק מהחלטתי זו לב"כ המבקש/ת.

ניתנה היום, י"ז אב תשע"ד, 13 אוגוסט 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זלמן שכטר
נתבע: מלכה פרוכטר
שופט :
עורכי דין: