ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גיא יודל נגד הראל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד הרשמת בכירה אושרית הובר היימן

תובעים

1.גיא יודל
2.אורנית פילו

נגד

נתבעת

הראל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

עניינה של התביעה שבפני הוא בעתירת התובעים לחייב את הנתבעת לפצותם, בגין נזקים ישירים ועקיפים שלטענתם נגרמו להם, בעקבות ביטול נסיעתם לחו"ל, שעה שהיו מבוטחים אצל הנתבעת.

העובדות:
התובעים רכשו מן הנתבעת פוליסת ביטוח נוסעים לחו"ל ופוליסת ויזה כ.א.ל, לתקופה שבין יום 16.09.11 ועד ליום 16.10.11 .

ביום 16.09.11 התובעים יצאו מן הארץ לצורך חופשה בברזיל. המדובר היה בטיסה הכוללת חניית ביניים ברומא. עם הנחיתה ברומא חש התובע שלא בטוב ופנה לרופא בשדה התעופה. התובעים נותרו יומיים נוספים ברומא מתוך תקווה לשיפור במצבו של התובע, אך משלא חש בטוב, שבו יחדיו לישראל.
עם חזרתם ארצה, ביום 20.09.11, הגישו התובעים בקשה לקיצור הפוליסה.

טענות הצדדים:
דרישת התובעים היא לפיצוי בגין עלותם המלאה של כרטיסי הטיסה שבוטלו, בגין עלות שהייתם ברומא וכן עלות כרטיסי הטיסה חזרה ארצה, זאת בהסתמך על הפוליסה שרכשו מן הנתבעת.

מנגד, טוענת הנתבעת, כי הואיל וכאשר שבו התובעים לארץ, הורו על ביטול המשך הפוליסה, הרי שביטול הימים וקבלת החזר תשלום באופן יחסי, מונע מהם כעת לתבוע תביעה כל שהיא.

בנוסף, לטענת הנתבעת, הכיסוי ביטוחי ניתן עבור חלק יחסי של הוצאות שירותי קרקע ששולמו מראש וכרטיס נסיעה חלופי חזרה במקרה של קיצור הנסיעה עקב מצבו הבריאותי ובתנאי כי התקופה קוצרה על-פי הוראות רופא המטפל בחו"ל.

דיון והכרעה:
לאחר שלמדתי את טענות הצדדים בכתב, עיינתי בראיות ושמעתי את טיעוניהם בעל פה, נחה דעתי כי דין התביעה להידחות. ואלו נימוקי:

עפ"י פוליסת הביטוח נשוא התביעה, סעיף 16.3 :

"לאחר יציאת המבוטח את הארץ יהא המבוטח זכאי להחזר יחסי של דמי הביטוח היומיים שלא נוצלו, במקרה של קיצור שהייה בחו"ל העולה על 9 ימים, ובלבד שלא הוגשה תביעה עפ"י פוליסה זו."

מן האמור עולה, כי קבלת החזר בגין יתרת הפוליסה מהווה תנאי אשר לפיו מתחייב המבוטח כי לא יתבע את המבטח.

לפיכך, עצם קבלת החזר יחסי של התשלום מהווה הסכמה כי לא תהיה כל עילה לתבוע את המבטחת.

יתרה על זו, לפי פרק 6 לפוליסת הביטוח, נקבע כי:
"קיצור נסיעה: המבטח ישפה את המבוטח במקרה של קיצור נסיעה כהגדרתו בסעיף 1.20 לעיל, בחלק יחסי של הוצאות....
הנסיבות המכוסות:
1. מחלה של המבוטח (הכיסוי למקרה ביטול עקב מחלה הינו בתנאי שאושפז בבי"ח לפחות למשך 24 שעות במהלך 21 ימים לפני מועד הנסיעה, הכיסוי למקרה קיצור עקב מחלה של המבוטח בתנאי שתקופת הנסיעה קוצרה עפ"י הוראת הרופא המטפל בחו"ל)"

במקרה זה, התובעים הציגו לבית משפט אישור רפואי, ממנו אכן עולה כי התובע צרך שירותי רופא בשדה התעופה אך לא מובא במכתב הרפואי כי מצבו הבריאותי של התובע לא איפשר לו לבצע את המשך הטיול ולא נכללה בו המלצה לקצר את תקופהת הנסיעה.
יתרה מזו, התובע לא הציג בפני כל אסמכתא רפואית אחרת ממנה ניתן היה ללמוד על מצבו .

וכך ציין התובע במסגרת הדיון:
"המסמך הרפואי שצורף זה המסמך שקיבלתי שהרופא בדק אותי, אין לי כל מסמך רפואי נוסף, לא רשום שהוא מורה לי לשוב ארצה"...
ולדברי התובעת: "אמא שלו אחות במקצועה, המשך הטיפול היה בארץ"
וכן גם ..." אין תיעוד רפואי של רופאים בארץ"....

הנה כי כן, לא הוצגה כל ראיה ממנה ניתן להסיק כי המדובר היה במצב בריאותי שלא איפשר את המשך הנסיעה ואין סימוכין בדבר מצבו הבריאותי של התובע באותה העת .

מושכלות יסוד הן, כי על התובע נטל השכנוע, הוא החובה להוכיח את תביעתו, על פי הכלל ש"המוציא מחברו עליו הראיה". בהתאם, על התובע להוכיח הן את העובדות שבבסיס תביעתו, הן את הנזק שנגרם ואת הקשר בין הנזק לבין אותו אירוע, והן את אחריות הנתבעת העולה מאותן עובדות שהוכחו.

לעניין נטל השכנוע נקבע ברע"א 3646/98, כ.ו.ע. לבניין נ' מנהל מע"מ, פ"ד נז(4) 981 [2003] כי:

"... נטל השכנוע הוא נטל ראייתי מהותי שהוא חלק מדיני הראיות. נטל זה הוא הנטל העיקרי המוטל על בעל דין הנדרש להוכיח את העובדות העומדות ביסוד טענותיו. אי עמידה בנטל זה משמעותה דחיית תביעתו של מי שהנטל מוטל עליו".

וכן בע"א 6821/93, בנק המזרחי נ' מגדל כפר שיתופי (1995) , פ"ד מט (4) 221 [1995], בעמ' 239:

"... תפקידו של נטל השכנוע הוא להכריע בתנאי אי וודאות שכפות המאזניים מעויינות ... בהליכים אזרחיים מוטל הנטל על " המוציא מחברו" באשר הוא זה הטוען לשינוי המצב הקיים".

בהתאם להלכה הפסוקה, תובע שאינו עומד בנטל השכנוע, הנטל העיקרי המוטל על בעל דין הנדרש להוכיח את העובדות העומדות ביסוד טענותיו, לא יוכל לזכות תביעתו, והיא תידחה. על מנת לזכות בתביעתו, על התובע לשכנע את בית המשפט כי הסבירות שגרסתו היא הנכונה בשיעור של 51% לפחות. לפיכך, במקרה שבו ראיות הצדדים ורמת הוודאות של שתי גרסאות סותרות שהם מעלים – שקולות, הרי שהתובע לא עמד בנטל המוטל עליו ותביעתו תידחה.

במקרה דנן, בחינה כאמור מעלה כי התובע לא הרים הנטל המוטל עליו להוכחת תביעתו.

בנסיבות אלו, אין בידי לקבל את עמדת התובע ומכאן מסקנתי כי דינה של תביעתו להידחות.

סוף דבר:
התביעה נדחית.
התובעים יישאו בהוצאות הנתבעת בסך 750 ₪ בצירוף הפרשי ריבית והצמדה ממועד מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל.

בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי, בתוך 15 ימים ניתן היום, י"ז אב תשע"ד, 13 אוגוסט 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גיא יודל
נתבע: הראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: