ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טוואבץ בזה נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופט אייל אברהמי, סגן הנשיאה

המערערת
טוואבץ בזה ת.ז. XXXXXX446
ע"י ב"כ: עו"ד יוסי גיתאי
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ארז בן דוד

פסק דין

המערערת, עובדת נ יקיון, נפגעה בתאונת עבודה ביום 23/12/10 (להלן: "תאונת העבודה").

עניינה של המערערת הוחזר לוועדה מכוח פסק דין שניתן בהסכמה על ידי כבוד הרשמת א. קוקה ביום 19.3.13 (להלן: "פסק הדין") בו נתבקשה הוועדה לבחון את הפעלת תקנה 15 וכן את הנכויות הזמניות של התובעת.

הוועדה קיימה דיון ביום 19.5.13 בו דחתה את הערר על הנכויות הזמניות והחליטה להפעיל את תקנה 15 בשליש (להלן "הוועדה" ולהלן "ההחלטה" בהתאמה).

טענות הצדדים
לטענת המערערת הוכרה פגיעה בשתי רגליה בתאונה. הוועדה התייחסה אך לפגיעה ברגל ימין ולא הביאה בחשבון את הפגיעה ברגל שמאל ולכן נפלה טעות המצדיקה החזרת עניינה לוועדה בהרכב אחר.

לטענת המשיב לא הוכרה פגיעה ברגל שמאל והוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין וממילא דין הערעור להידחות.

הכרעה

בטענות המערערת אין כל נימוק משפטי המצדיק החזרת ענינ ה לוועדה, ולפיכך בצדק טען ב"כ המשיב שיש לדחות הערעור.
הוועדה, עת מוחזר אליה ענ יינו של מבוטח, צריכה לפעול בדיוק בהתאם להוראות פסק הדין שהחזיר אליה את העניין. במקרה זה לא מצאתי בסיס לטענה כאילו הוכרה פגיעה ברגלה השמאלית של המערערת וכי הוועדה התעלמה מההוראות שקיבלה . נהפוך הוא. הוועדה מציינת מפורשות בפרוטוקול הוועדה (בס' 22 - 23) כי הפגיעה היתה ברגל ימין ו אילו הליקוי שיש למערערת הינו ברגל שמאל שלא נפגעה בתאונה. הוועדה קובעת כי הליקוי ברגל שמאל נובע משינויים ניווניים גרידא שאינם קשורים לתאונה. קביעה זו נעשתה על ידי הוועדה באופן ברור. לא ברור אפוא על מה מלין ב"כ המערערת. טענתו כאילו הוכרה כבר פגיעה ברגל שמאל והוועדה התעלמה מקביעה זו אין לה כל עיגון בראיות. העובדה שהוועדה בשלב מוקדם יותר (לפני שהוחזר אליה העניין בפסק הדין, ראו פרוטוקול הוועדה מיום 25.6.12 ) ביקשה לראות צילומים של שתי הרגליים, אינה ראיה שהוכרה הפגיעה גם ברגל שמאל. נציין שאף אותה שעה – ביום 25.6.12 – סברה הוועדה כי הפגיעה כתוצאה מהתאונה הינה רק ברגל ימין (כאמור בס' 7 וס' 22 לפרוטוקול הוועדה מיום 25.6.12). הוועדה עי ינה בצילומים וכתבה כי לדעתה אין הם מצביעים על פגיעה ברגל שמאל הקשורה לתאונה.

החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בשאלה משפטית בלבד, בפני בית הדין האזורי לעבודה.

לא מצאתי כל טעות משפטית בפרוטוקול הוועדה הרפואית לעררים ובהחלטותיה. בדב"ע (ארצי) נא /50-99 זהר כץ נ' המוסד לביטוח לאומי פד"ע כבוד 507 - 508, מצטט בית הדין הארצי לעבודה מהחלטותיו הקודמות, בהן קבע כי בית הדין לא יטול לעצמו את הסמכויות שהמחוקק הועיד לוועדות הרפואיות, אלא במקרים יוצאים מן הכלל, בהן הטעות גלויה על פניה ותיקון הטעות אינו מצריך ידע רפואי. ראו בענין זה י. אליסוף "ועדות רפואיות וועדות עררים" שנתון משפט העבודה ו' 47, 78.

מעיון בדו"ח הרפואי עולה, כי הוועדה ישבה בהרכב נאות, ציינה את כל תלונותי ה של המערערת, ובדקה אותה (בשלבים קודמים) גם בדיקה פיזית . על פי תוצאות הבדיקה העריכה הוועדה את אחוזי הנכות בשיעור 10% ואת הנכות הזמנית לפי השיעור האמור בהחלטתה. הוועדה אף קבעה שיש מקום להפעלת תקנה 15 בשיעור שליש.

הלכה פסוקה שאין בית הדין מתערב בשאלות רפואיות ובקביעת נכות רפואית, דברים המסורים לוועדה המיומנת לכך, אלא אם כן מדובר בטעות בולטת, ואין זה המקרה. במקרה זה כאמור הוחזר עניינה של המערערת לוועדה כדי לבחון את הנכות הזמנית ואת הפעלת תקנה 15 והוועדה פעלה בדיוק לפי הוראות פסק הדין. אין המערערת יכולה בשלב זה לטעון ולתקוף את ההחלטה לפיה הפגיעה היתה ברגל ימין בלבד. אין כל טעות משפטית עליה מצביע המערערת המצדיקה התערבות בית הדין.

לנוכח האמור לעיל ולדו"ח הוועדה דין הערעור להדחות.

בנסיבות הענין, אין צו להוצאות.

כל צד רשאי להגיש בר"ע לנשיא בית הדין הארצי או סגנו במועד שקובע הדין .

ניתן היום, ט"ז אב תשע"ד, (12 אוגוסט 2014), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .


מעורבים
תובע: טוואבץ בזה
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: