ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמציון יזמות בע"מ נגד טשגר אדגו :

בפני כבוד השופט יוסף סוהיל – סגן נשיא

תובעים

1.עמציון יזמות בע"מ
2.עדי.פ ניהול ושיווק בע"מ

נגד

נתבעים

1.טשגר אדגו
2.אמיר טגאי
3.י.א.א.ט יזמות והשקעות בע"מ

פסק דין

1. ענייננו בתביעה לפינוי מושכר, שהוגשה בהתאם לפרק ט"ז 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

2. בדיון שהתקיים ב-13/07/2014, הוריתי על העברת ההליך למסלול דיון רגיל; והתיק נקבע לשמיעת ראיות בתאריך 17/12/2014.

במסגרת אותו דיון הגיעו הצדדים להסדר דיוני כדלקמן:

"ב"כ הצדדים: בשלב זה, אנו מודיעים כי הגענו להסכמה כדלקמן:
א. מאחר ובית המשפט הורה על העברת התיק למסלול רגיל, מוסכם עלינו כי מחודש יולי 2014 ואילך ישלמו הנתבעים את דמי השכירות החלים עליהם על פי הסכם השכירות באופן שוטף ובמועדם באמצעות מסירת שיקים דחויים. השיקים יימסרו לתובעות, באמצעות בא כוחן לא יאוחר מיום 20.07.14, והם יתייחסו לתקופה מחודש אוגוסט ואילך.
ב. דמי השכירות בגין חודש יולי ואשר חלים ביום 15.07.14, ישולמו ע"י העברה בנקאית שתבוצע במועד, וזאת לחשבון בנק מס' 182244 בבנק הפועלים (12), סניף 727 ע"ש "עמציון יזמות בע"מ" (התובעת 1).
ג. היה ותשלום כלשהו לא סולק במועדו, כי אז יהווה הדבר הפרה המקימה עילת פינוי מיידית של המושכר.
ד. עיכוב בתשלום כלשהו, למעט תשלום דמי השכירות לחודש יולי 2014, עד 4 ימים בשל תקלה כלשהי לא יהווה הפרה להפעלת סנקציית הפינוי.
ה. אין באמור ויתור של צד כלשהו על טענותיו לקיום החוזה או לגבי הפרה כספית.
ו. למען הסר ספק, ניתן לצדדים פיצול דיון באופן שהתביעה כאן תתברר באופן של פינוי מושכר בלבד.
מבקשים מבית המשפט ליתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים".
(עמ' 3 ש' 27, עד עמ' 4 ש' 11 לפרוטוקול).

3. בתאריך 27/07/2014 הוגשה ע"י התובעים בקשה לפינוי המושכר, מאחר והנתבעים לא עמדו בהתחייבויותיהם על-פי ההסדר הדיוני הנ"ל, בכך שלא שילמו את דמי השכירות עבור חודש יולי 2014, ולא מסרו לתובעים שיקים דחויים לתשלום דמי השכירות עבור החודשי 08-12/14; אלא בחרו על דעת עצמם למסור שטרות חוב לחודשים 08-12/2014 שמועד פרעונם חל בכל ה-25 לחודש.

4. בהחלטתי מאותו יום, הוריתי על המצאת הבקשה לנתבעים, ועל אלה הוריתי להגיב תוך 5 ימים.

5. בתאריך 10/08/2014 הוגשה ע"י ב"כ הנתבעים בקשה להשתחרר מייצוג הנתבעים, בנימוק של חוסר שיתוף פעולה ואי- תשלום שכר טרחה; וכן צוין בבקשה, כי הנתבעים אכן לא עמדו בתשלום דמי השכירות עבור חודש 07/2014, ולא העבירו שיקים דחויים עבור דמי השכירות ליתרת התקופה עד חודש 12/2014.

6. ב-11/08/2014 שבו התובעים והגישו הודעה בדבר ביצוע המסירה וביקשו ליתן החלטה בבקשתם מ-27/07/2914 לפינוי המושכר.

7. אין חולק, כי הנתבעים לא עמדו בהסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים בדיון מ-13/07/2014. אשר-על-כן, ובהתאם לסנקציה שנקבעה שם, הנני מורה על פינוי הנתבעים, ו/או מי מטעמם, מהמושכר נשוא התביעה – נכס המצוי ברח' החשמל 8, בעפולה, והידוע כחלקה 68, בגוש 16696.
הפינוי תוך 7 ימים מיום המצאת פסק-הדין.

8. הנתבעים יישאו, ביחד ולחוד, בהוצאות משפט לתובעים ובשכ"ט עו"ד, בסכום כולל של 9,000 ₪, וזאת תוך 30ימים מיום המצאת פסק-הדין.

9. התובעים ימציאו פסק-הדין לנתבעים.
לאור שהוגשה בימים אלה ע"י ב"כ הנתבעים בקשה להשתחרר מייצוגם, המסירה תבוצע גם לנתבעים ישירות.

המזכירות תמציא לצדדים.

ניתן היום, ט"ז אב תשע"ד, 12 אוגוסט 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמציון יזמות בע"מ
נתבע: טשגר אדגו
שופט :
עורכי דין: