ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רמי קדר נגד ברוריה שויצר :

החלטה בתיק רע"א 10612/03

בפני: כבוד השופט א' ריבלין

המבקש:
רמי קדר

נ ג ד

המשיבים:
1. ברוריה שויצר

2. אברהם שויצר

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.11.2003 בבש"א 23317/02 שניתנה על ידי כבוד השופט נסים ישעיה

בשם המבקש: המבקש בעצמו
בשם המשיבים: עו"ד רונן מזור

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

כנגד המבקש ניתן פסק-דין בבית המשפט המחוזי, וזאת לאחר שלא התייצב לדיון שנקבע. בפסק-הדין נקבע כי צווי מניעה זמניים, שעמדו כנגד המבקש וכנגד המשיבה 1, יהפכו לצווי-מניעה קבועים. המבקש עתר לביטול פסק-הדין, ובית המשפט המחוזי דחה את בקשתו. או אז הגיש המבקש בקשת רשות ערעור על החלטה זו האחרונה, וזו נתקבלה (רע"א 980/03). התיק הוחזר לבית המשפט המחוזי, על-מנת שתיבחן שאלת ידיעתו של המבקש על אודות הדיון בו לא התייצב.

בית המשפט המחוזי אכן קיים דיון במעמד הצדדים, ומשלא עלה בידיו לשים קץ להתדיינות הארוכה בין הצדדים בדרך מוסכמת, בשל התנגדות המבקש, ניתנה החלטה לגוף בקשת הביטול. בית המשפט קבע כי מן הראיות עולה בבירור שהמבקש ידע על ישיבת בית המשפט, וזאת מפי בא-כוחו דאז. בית המשפט הוסיף וקבע, כי סיכוייו של המבקש לזכות בתביעות עצמן קלושים, ומכל מקום אינם מצדיקים את ביטול פסק-הדין שניתן בהיעדר. בית המשפט הדגיש, כי צו המניעה כנגד המשיבה 1 ניתן בהסכמת האחרונה, על-פי הצעת בית המשפט, על-מנת להביא לסיום ההתדיינויות הארוכות והמיותרות בין הצדדים, וכי עולה תמיהה מדוע עותר המבקש לביטול פסק-דין זה, שהותרתו על כנו תביא "לסיום אמיתי של הסכסוך בין הצדדים ולניתוק מוחלט של הקשרים ביניהם".

כנגד החלטה זו מלין המבקש בבקשת רשות הערעור שבפני. במסגרת הבקשה אף עתר להורות למשטרה להמציא לתיק בית המשפט מסמך מסוים, ולהוסיף ראיות, התומכים כולם, לדעתו, בבקשת רשות הערעור.

עיינתי בבקשת רשות הערעור, ולא ראיתי להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי. עיקר טענתו של המבקש היא כי נמנעה ממנו הזכות להעלות באופן מלא את טיעוניו בפני בית המשפט המחוזי, וכי "צו המניעה ההדדי" שניתן אין בו כדי להביא ל"הפרדת כוחות". לא מצאתי ממש בטענות אלה. בית המשפט הבהיר בהחלטתו כי נתקיים דיון במעמד הצדדים, וכי משנמנעו שני הצדדים מלבקש לחקור את המצהירים מטעם הצד שכנגד, הוגשו סיכומים בכתב. בית המשפט קבע, כי המבקש ידע על אודות מועד הדיון, וכי אין לקבל את הסבריו של המבקש לאי הופעתו. יצוין עוד, כי המבקש למעשה זכה, במסגרת פסק-הדין, בסעד שלו עתר בתביעתו, לאמור צו מניעה המורה על הרחקת המשיבה 1. בד-בבד ניתן צו מניעה כנגדו, אשר כפי שקבעתי בהחלטתי הקודמת, אין בו כדי לפגוע בשמו הטוב או להעיד על התנהגות בלתי ראויה. יש לקוות – כפי שציין בית המשפט המחוזי – שבכך יבוא הסכסוך העכור לכלל סיום.

הבקשות להוספת מסמכים נדחות אף הן.

התוצאה היא כי הבקשות נדחות. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ב באדר תשס"ד (15.3.2004).


מעורבים
תובע: רמי קדר
נתבע: ברוריה שויצר
שופט :
עורכי דין: