ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רונן חצור נגד עו"ד נסים דותן :

החלטה בתיק דנ"א 2196/04

בפני: כבוד השופט מ' חשין

העותרים:
1. רונן חצור

2. יוסף מגל

נ ג ד

המשיבים:
1. עו"ד נסים דותן

2. עו"ד עדן בר טל

עתירה לקיומו של דיון נוסף על פסק-דינו של בית-המשפט העליון בע"א 11100/02 מיום 16.2.04 שניתן על-ידי כבוד המשנה לנשיא ת' אור והשופטים א' גרוניס וס' ג'ובראן

בשם העותרים: עו"ד יורי נחושתן
עו"ד עופר יובל

בבית המשפט העליון

החלטה

עתירה לקיומו של דיון נוסף בפסק-דינו של בית-המשפט העליון בע"א 11100/02 רונן חצור ואח' נ' עו"ד נסים דותן ואח'.

2. בין העותרים, יזמים בתחום המקרקעין, לבין המשיבים, עורכי-דין, נחתם הסכם ולפיו התחייבו העותרים לשלם למשיבים עבור שירותים משפטיים שכר-טירחה בסכום מסויים. לטענת העותרים בוטל הסכם זה אך טענה זו נדחתה בבית-המשפט המחוזי. העותרים ערערו לבית-המשפט העליון וכאן נקבע כי הנטל להוכיח ביטולו של ההסכם על שיכמם של העותרים רובץ הוא וכי העותרים לא עמדו בנטל זה.

3. לטענת העותרים, פסק-הדין שלערעור קובע הלכות בתחום מירקם היחסים העדין בין הציבור בכללותו, עורכי-הדין ובתי-המשפט, ויש בו כדי לפגוע באמון הציבור במערכת המשפט. לטענתם, על עורכי-הדין מוטלות חובות מוגברות בהופיעם לפני בית-המשפט; ולפיכך, משנמצאו פרצות וסתירות בעדותו של עורך-דין - כקביעת בית-המשפט - יש ליתן לאותן פרצות וסתירות משקל מכריע ורב יותר מן המשקל שניתן לפרצות ולסתירות בעדויותיהם של עדים מן המניין. הואיל וכך, סבורים העותרים כי בנסיבות העניין יש בפגמים שנפלו בעדויות המשיבים כדי להטות את כפות המאזניים לטובתם.

4. דינה של העתירה דחייה. כידוע, דיון נוסף איננו בבחינת ערעור נוסף. דיון נוסף יתקיים רק במקרים שבהם פסק בית-המשפט העליון הלכה משפטית מיוחדת, הלכה הסותרת הלכה קודמת של בית-המשפט העליון או הלכה שמפאת חשיבותה, קשיותה או חידושה ראויה היא כי תידון בדיון נוסף (סעיף 30 לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], תשנ"ד-1984). "הלכה" לעניינו של דיון נוסף "חייבת [שתגלה] עצמה על-פני פסק-הדין. וגילוי-פנים בהקשר ענייננו פירושו הוא זה, שבית-המשפט ביקש במודע ובכוונת-מכַוון לקבוע הלכה, ולא עוד אלא שביטא את כוונתו באורח ברור ומפורש; כך, לא פחות." (דנ"א 4804/02 רביזדה נ' גולדמן, לא פורסם).

פסק-הדין שלערעור אינו עוסק בשאלות שעניינן יחסי בית-המשפט, הציבור ועורכי-הדין. העותרים לא טענו כלל במסגרת ההליכים שלערעור כי יש בחובות המוטלים על עורכי-דין כדי להטות את כפות המאזניים לטובתם. פסק-הדין הסב עצמו, בעיקרו, על שאלות שבעובדה הנוגעות לסיכסוך הספציפי שבין הצדדים, ולא מצאתי בו הלכה משפטית חדשה או חשובה המצדיקה לקיים דיון נוסף בעניינה.

העתירה נדחית.

היום, כ"ח באדר תשס"ד (21.3.2004).


מעורבים
תובע: רונן חצור
נתבע: עו"ד נסים דותן
שופט :
עורכי דין: