ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כולל חיבת ירושלים נגד שמואל לוי :

בפני כבוד השופט דוד גדעוני

המערערים

1.כולל חיבת ירושלים
2.אריה הרבסט
3.א. טרגר להשקעות ובנין בע"מ

נגד

המשיבים

1.שמואל לוי
2.מרדכי (מוטי) לוי

פסק דין

לפניי ערעור על החלטת כבוד הרשם א' פוני בגדרה קיבל את בקשת המשיבים ונתן להם רשות להתגונן מפני התביעה שהוגשה נגדם. בהמשך להחלטה מיום 6.6.14 ומשלא נתבקש אחרת ניתנת החלטה זו על יסוד הכתובים.

עיינתי בהודעת הערעור, על נספחיה, לרבות החלטת כבוד הרשם, פרוטוקול הדיון שהתקיים לפניו וסיכומי הטענות שהוגשו לאחר מכן. עיינתי גם בתשובה לערעור ובתשובה לתשובה. על יסוד כל אלה באתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להידחות.

המערערים הגישו תביעה לסילוק ידם של המשיבים ממקרקעין שבבעלות המערערים. בבקשתם למתן רשות להתגונן, שנתמכה בתצהירו של המשיב 2, טענו המשיבים, בין היתר, כי הם מחזיקים במקרקעין משך שנים ארוכות, כאשר לגבי המשיב 1 נטען שהוא מחזיק במקרקעין משך 35 שנים, כי במהלך השנים הקימו על המקרקעין מבנים שונים שחלקם משמשים למגוריהם ומגורי משפחותיהם, כי השקיעו לשם כך השקעות ניכרות וכי הבעלים הרשומים מעולם לא הביעו התנגדות לכך. במצב דברים זה טענו כי קמה להם זכות של ברי רשות במקרקעין וכי בנסיבות העניין ובשים לב למשך תקופה ההחזקה במקרקעין, להשקעות שהשקיעו ולאינטרס ההסתמכות שלהם יש לקבוע כי מדובר בזכות בלתי הדירה.

המערערים הצביעו בערעורם, בין היתר, על תשובות כאלה ואחרות שנתן המשיב 2 בחקירתו בדיון שנערך לפני כבוד הרשם, ובכלל זה על תשובותיו כשנשאל על זהות נותן הרשות ועל כך שאישר שלפחות חלק מהמבנים על המקרקעין ניבנו אך חמש או שש שנים קודם לכן.

בכל אלה אין, לדעתי, כדי להצדיק את קבלת הערעור.

אכן, לא בנקל יכיר בית המשפט בקיומה של רשות מכללא בלתי הדירה במקרקעין. עם זאת, טענותיהם של המשיבים בדבר החזקתם ארוכת השנים במקרקעין והשקעותיהם במקום, ראוי להן שתתבררנה לגופן הן במישור העובדתי והן במישור המשפטי. כידוע, בעת בחינתה של בקשה למתן רשות להתגונן אין לבדוק כיצד יעלה בידי הנתבע להוכיח את טענותיו ואין להיכנס לבחינת מהימנות גרסת ההגנה. די בכך שהתצהיר יגלה הגנה אפשרית, ולוּ בדוחק כדי שתינתן לנתבע רשות להתגונן. לא מצאתי כי יש בטענות המערערים בדבר קשיים כאלה ואחרים העולים מהתשובות שנתן המשיב 2 בחקירתו לפני הרשם כדי להביא למסקנה כי עסקינן בהגנת בדים. בנסיבות העניין, ובשים לב לכך שהעובדות ידועות למשיב 2 למצער ביחס לשנים רבות שקדמו לתביעה, גם לא מצאתי שיש בכך שהמשיב 1 לא הגיש תצהיר מטעמו לתמיכה בבקשה – אף שיש בכך טעם לפגם – כדי להצדיק את קבלת הערעור.

הערעור נדחה.

בנסיבות העניין לא ראיתי לעשות צו להוצאות.

ניתן היום, ט' אב תשע"ד, 05 אוגוסט 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כולל חיבת ירושלים
נתבע: שמואל לוי
שופט :
עורכי דין: