ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילן אלגואז נגד מדינת ישראל :

החלטה בתיק רע"א 4352/14 בבית המשפט העליון בירושלים

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי

המבקש:
אילן אלגואז

נ ג ד

המשיבים:
1. מדינת ישראל - משרד הבריאות

2. מרכז רפואי ע''ש וולפסון

3. קופת חולים מכבי

4. דר' עליזה אהרונוב – קופ"ח מכבי

5. דר' שלמה פלכטר – קופ"ח מכבי

6. דר' סוזנה הורוביץ – קופ"ח מכבי

7. דר' אליזבט ויינמן – בוג

בקשה לפטור מאגרה ועירבון

החלטה

לפניי בקשה לפטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון בהליך שבכותרת. המשיבים מתנגדים לבקשה.

כלל הוא, כי בעל דין המבקש פטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון נדרש לבסס שני תנאים מצטברים: ראשית, עליו להוכיח כדבעי את חוסר יכולתו הכלכלית; ושנית, עליו לשכנע כי קיימים סיכויים מספקים להצלחת ההליך (קיומה של עילה לצורך פטור מאגרה, וסיכויים ממשיים לצורך פטור מעירבון).

בענייננו מצוי המבקש בהליכי פשיטת רגל, ומשכך ניתן לצאת מנקודת הנחה כי מצבו הכלכלי אינו מן המשופרים. עם זאת, איני סבור כי המבקש פרש תשתית עובדתית וראייתית מלאה ועדכנית באשר למצבו הכלכלי, וזאת אף לאחר שאיפשרתי לו להשלים בקשתו (החלטתי מיום 24.6.2014). כך, בגדר הבקשה מציין המבקש כי הוא אינו עובד, כי הוא חייב במזונות ילדיו בסכום חודשי של 4,500 ₪ וכי הוא מחוסר דיור ומתגורר באופן מזדמן אצל משפחה וחברים. ואולם, לא צורפו אסמכתאות כלשהן כדי לתמוך בטענות האמורות, ואף לא הוסבר כיצד מממן המבקש את תשלום המזונות האמורים, כמו גם את יתר הוצאותיו, אשר כלל לא פורטו. זאת ועוד, בשונה מן האמור בבקשה, הרי שבתצהיר אשר צורף - שהינו מחודש ינואר 2013 וממילא אינו עדכני - צוין כי המבקש מתפרנס מעבודות זמניות (מבלי שניתן פירוט כלשהו) וכי הוא מתגורר במגורי קבע ומשלם דמי שכירות. לא ניתן כל הסבר להבדלים אלו.

לדברים שצוינו עד כה יש להוסיף, כי בקשת הפטור אותה הגיש המבקש לבית המשפט המחוזי, ואשר נסמכה על אותו תצהיר אשר הוגש בגדר הבקשה שלפניי, נדחתה על ידי כבוד השופט י' קינר בהחלטתו מיום 24.2.2013. לעניין העירבון אציין עוד, כי המבקש לא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח כי אינו יכול להיעזר בסביבתו הקרובה לצורך גיוס העירבון; כי לטענת המשיבים טרם שילם להם המבקש הוצאות אשר נפסקו בבית משפט קמא; וכי ספק אם ניתן לומר שסיכוייו של ההליך דנן הם כאלה המצדיקים מתן פטור מעירבון.

לאור האמור לעיל, איני רואה ליתן למבקש פטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון. עם זאת, מששקלתי את כלל נסיבות העניין רואה אני להעמיד את האגרה על סכום מופחת של 300 ₪ ואת העירבון על סכום מתון יחסית של 8,000 ₪. האגרה תשולם תוך 14 ימים מיום המצאת החלטה זו (ימי הפגרה יבואו במניין), והעירבון יופקד בתוך אותו מועד, שאם לא כן יימחק ההליך או יירשם לדחייה, לפי העניין, ללא צורך בהודעה נוספת.

ניתנה היום, ד' באב תשע"ד (31.7.2014).

גלעד לובינסקי

ר ש ם


מעורבים
תובע: אילן אלגואז
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: