ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמציה עמפלי נגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עמק חפר :

החלטה בתיק עע"מ 3547/14

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי

המערערים:
1. אמציה עמפלי

2. גרייס עמפלי

נ ג ד

המשיבים:
1. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עמק חפר

2. אינג' לארה גלזר

3. מדינת ישראל

4. מנהל מקרקרעי ישראל, מחוז מרכז

5. רשות הגנים הלאומים

בקשת המערערים מיום 6.7.2014 לעניין העירבון

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לפניי בקשה שעניינה העירבון בגדרו של ההליך שבכותרת, אשר הועמד על ידי המזכירה הראשית של בית משפט זה על סך של 50,000 ₪. המערערים מבקשים כי העירבון אשר הופקד על ידם בהליך אחר אותו הגישו, והקשור להליך דנן (ע"א 7185/13), ישמש כעירבון אף בגדר הליך זה. לחלופין עותרים הם להפחתת סכום העירבון שנקבע לכדי 10,000 ₪, ולמצער להארכת מועד להפקדת העירבון עד ליום 1.9.2014.

אכן, לאור הקשר בין ההליך בע"א 7185/13 לבין ההליך שבכותרת, הוריתי בהחלטתי מהיום כי שני ההליכים יידונו יחדיו. עם זאת, מדובר בשני הליכים שונים וברי כי קיים הבדל, לעניין סכום העירבון הראוי, בין מצב שבו נדון אך ערעור אחד (ע"א 7185/13) לבין מצב שבו נדונים שני הערעורים גם יחד, מה גם שקיים הבדל מסוים בין בעלי הדין בשני ההליכים. משכך, איני רואה מקום להיענות לבקשת המערערים כי העירבון אשר הופקד בע"א 7185/13 ישמש כעירבון גם בהליך דנן, אם כי ניתן להביא בחשבון את העובדה ששני ההליכים יידונו יחדיו כשיקול להפחתה מסוימת של סכום העירבון בהליך זה.

לאחר שעיינתי בבקשת הפטור, על צרופותיה, כמו גם בתגובות אשר הוגשו, לא השתכנעתי כי המערערים נעדרים יכולת כלכלית להפקיד סכום עירבון ממשי בגדר ההליך דנן. זאת בשים לב, בין היתר, לסכום הרווח הנקי לפני מס המופיע בדו"ח רווח והפסד לשנת 2012 של עסקם של המערערים, ולעובדה כי רווחים אלה מצטרפים לסכומים החודשיים אותם מקבל המערער 1 ממשרד הביטחון. אף סכום ההכנסה המוצהרת הנזכר במסמך של בנק לאומי למשכנתאות משנת 2011 (הנושא כותרת "אישור עקרוני להלוואה") מהווה אינדיקציה ליכולת כלכלית. בהקשר זה אציין, כי המערערים אינם חולקים על כך ששוויו של בית מגוריהם גדול בהרבה משווי ההלוואות המובטחות באמצעות משכנתא על בית זה. המערער 1 אמנם ציין בתצהירו כי אין באפשרותם ליטול הלוואות נוספות, אולם לא הובאה כל ראיה על ניסיון עדכני לקבלת הלוואה כאמור. אציין עוד, כי מתדפיסי חשבון הבנק הפרטי של המערערים עולה כי מבוצעות לחשבון זה הפקדות מזומנים וכן תשלומים חודשיים מביטוח לאומי, ואולם עניינים אלו לא קיבלו ביטוי במסגרת בקשת הפטור.

יחד עם זאת, משהבאתי בחשבון את כלל נסיבות העניין, ובהן היקפו של ההליך, העירבון אשר הופקד בע"א 7185/13 (כאמור לעיל) והעובדה שהמשיבים 3-4 הותירו את גובה העירבון לשיקול דעתו של בית המשפט - רואה אני לנכון להפחית את סכום העירבון בהליך זה ולהעמידו על סכום זהה לזה שנקבע בע"א 7185/13, היינו - 30,000 ₪. העירבון יופקד עד ליום 1.9.2014, שאם לא כן יירשם ההליך לדחייה ללא צורך בהודעה נוספת.

ניתנה היום, ד' באב תשע"ד (31.7.2014).

גלעד לובינסקי

ר ש ם


מעורבים
תובע: אמציה עמפלי
נתבע: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עמק חפר
שופט :
עורכי דין: