ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה גליק נגד מדינת ישראל :

החלטה בתיק רע"א 4672/14

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי

המבקש:
יהודה גליק

נ ג ד

המשיבה:
מדינת ישראל

בקשה להפחתת סכום העירבון

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

המזכירה הראשית של בית משפט זה העמידה את העירבון בהליך שבכותרת על סכום של 25,000 ₪. בגדר הבקשה שלפניי עותר המבקש כי אפחית את סכום העירבון האמור לכדי סכום שאינו עולה על 500 ₪, וכן כי אדחה את מועד הפקדת העירבון כך שהוא יופקד רק לאחר מתן החלטה כי בקשת רשות הערעור מצריכה תשובה, ככל שאכן ייקבע כך. המשיבה מתנגדת לשתי הבקשות האמורות, אם כי מסכימה היא להפחתה מסוימת של גובה העירבון.

הטעם העומד בבסיס הבקשה דנן אינו נוגע למצבו הכלכלי של המבקש, כי אם לשאלת שיעור העירבון הראוי בהתחשב בכלל נסיבות העניין. בגדר הבקשה כולל המבקש חישובים שונים אשר מטרתם להוכיח כי סכום ההוצאות הצפוי בגין הליך זה הינו נמוך ביותר (ומכאן שאף סכום העירבון צריך להיקבע בהתאם). לצורך כך עושה המבקש שימוש בנתונים שונים, לרבות משכורתם הממוצעת הנטענת של פרקליטים, שעות העבודה הצפויות וההסתברות לפסיקת הוצאות. איני רואה להידרש לחישובים אלו. סכום ההוצאות אשר עשוי להיפסק בהליך כלשהו אינו עניין הניתן לחישוב מתמטי מדויק, אלא תלוי בגורמים ובמשתנים שונים אשר חלקם הארי אינו ידוע בבירור בתחילתו של ההליך. ממילא אין מקום לבסס את קביעת שיעור העירבון הראוי על חישובים ספקולטיביים בעניין זה (השוו: רע"א 4763/12 ויסולי נ' דלק נדל"ן בע"מ (8.7.2012)). לאור דברים אלו, ברי כי אף אין מקום להיעתר לבקשת המבקש לקביעת דיון בעניינים האמורים.

יחד עם זאת, משהבאתי בחשבון את כלל השיקולים הצריכים לעניין, לרבות היקפו המצומצם של ההליך והעובדה שהערכאות דלמטה נמנעו מהטלת הוצאות בגדר פסקי דינן (ואילו בהחלטת ביניים של בית משפט השלום הוטלו הוצאות בסך 1,500 ₪ בלבד) - ראיתי להפחית את סכום העירבון בהליך דנן ולהעמידו של סך של 10,000 ₪.

לעניין בקשתו הנוספת של המבקש: אף בהחלטה אליה מפנה המבקש עצמו, נקבע כי "ככלל, ובהעדר דחיפות לדון בבקשה מיד - הפקדת עירבון, מתן ערובה, או קבלת פטור מהם בהתקיים התנאים שנקבעו בפסיקה לכך - הם תנאי מוקדם להעברת בקשת הרשות לערער לעיונו של שופט" (רע"א 605/13 צח נ' אגודה שיתופית חקלאית בע"מ הדרי אשקלון (14.2.2013), פיסקה 4). כפי שהמשיך וציין כבוד השופט ע' פוגלמן בהחלטה האמורה, כלל זה מבוסס הן על לשונן של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, והן על תכליתן. דברים אלו מדברים בעד עצמם, וממילא אין כל יסוד לקבוע כי הפקדת העירבון בענייננו תידחה עד לאחר שיורה בית המשפט על קבלת תשובה לבקשת רשות הערעור, ככל שיעשה כן.

העירבון יופקד תוך 14 ימים מיום המצאת החלטה זו (ימי הפגרה יבואו במניין), שאם לא כן יירשם ההליך לדחייה ללא צורך בהודעה נוספת.

ניתנה היום, ד' באב תשע"ד (31.7.2014).

גלעד לובינסקי

ר ש ם


מעורבים
תובע: יהודה גליק
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: