ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנוחה מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נגד בלבל יוסף :

פסק-דין בתיק ע"א 1741/03 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

בפני: כבוד השופט מ' חשין

כבוד השופט א' ריבלין

כבוד השופט ס' ג'ובראן

המערערת:
מנוחה מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. בלבל יוסף

2. אבשלום נחום, יו"ר ועד המושב

3. עזרא דני

4. עופר מרדכי

5. בועז יצחק

6. קסטרו מורד

7. דרור בנימין

8. יוסף אהרון

ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי בבאר שבע בה"פ 4080/01 מיום 1.1.03 שניתן על-ידי כבוד סגנית הנשיא ר' אבידע

תאריך הישיבה:
כ"ד בניסן תשס"ד (15.4.04)

בשם המערער:
עו"ד אייל סודאי

בשם המשיבים:
עו"ד שמואל לרנר

פסק-דין

באי-כוח בעלי-הדין הודיעונו על הסכם פשרה שכרתו ביניהם. ההסכם מצורף לפסק-הדין ומסומן "א". בכפיפות לאמור בהסכם אנו מחליטים למחוק את הערעור.

היום, כ"ד בניסן תשס"ד (15.4.04).


"א"

בפני: כבוד השופט מ' חשין

כבוד השופט א' ריבלין

כבוד השופט ס' ג'ובראן

המערערת:
מנוחה מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. בלבל יוסף

2. אבשלום נחום, יו"ר ועד המושב

3. עזרא דני

4. עופר מרדכי

5. בועז יצחק

6. קסטרו מורד

7. דרור בנימין

8. יוסף אהרון

ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי בבאר שבע בה"פ 4080/01 מיום 1.1.03 שניתן על-ידי כבוד סגנית הנשיא ר' אבידע

תאריך הישיבה:
כ"ד בניסן תשס"ד (15.4.04)

בשם המערער:
עו"ד אייל סודאי

בשם המשיבים:
עו"ד שמואל לרנר

הודעה על הסכם פשרה

הצדדים מתכבדים להודיע כי הגיעו להסדר פשרה כדלקמן:

1. המשיב 1 מתחייב לשלם למערער סך השווה ל-700$ בתוספת מע"מ מידי חודש החל מהמועד בו יתחיל המשיב מס' 1 לקבל תשלומים מאת חברת דור אנרגיה (1988) בע"מ בגין הפעלת תחנת התדלוק נשוא הערעור, למשך תקופת ההסכם שבין המשיב מס' 1 לבין החברה הנ"ל. בתום תקופת ההסכם ידונו הצדדים בהמשך ההתקשרות.

2. המשיב מס' 1 ימציא אישור מאת חברת דור אנרגיה (1988) בע"מ שהחברה תשלם את הסכום הנזכר בסעיף 1 לעיל בתוך 60 יום מחתימת הסכם זה.

3. עם המצאת אישור מאת חברת דור אנרגיה (1988) בע"מ יחתום המערער על כל מיסמך שיידרש לצורך הקמת תחנת תדלוק ושירותי דרך בהתאם לתכנית שהגיש המערער ו/או המשיב 1 לוועדה המקומית לתכנון ולבניה "שקמים", ולצורך השלמת ההתקשרות שבין המשיב מס' 1 לבין מינהל מקרקעי ישראל לפי הוראת האגף החקלאי 60א' או כל הוראה שתחליף אותה.

4. הסכם זה מבטא סילוק סופי ומלא של כל טענות הצדדים כפי שבאו לידי ביטוי בהליך בבית-המשפט המחוזי ובבית-משפט נכבד זה.

5. להסרת ספק בכפיפות לקיום הסכם זה מוותר המשיב מס' 1 על טענותיו בקשר עם נזקים שנגרמו למשיב מס' 1 על-ידי המערער ו/או מי מהמשיבים האחרים.

6. כבוד בית-המשפט מתבקש ליתן תוקף של פסק-דין להסכם זה ולהורות על השבת הערובה שהפקיד המערער בתיק זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום

( __ ) ( __ ) ( __ )
___________ _____________ ____________
המערער עו"ד אייל סודאי המשיב מס' 1, ע"י
ע"י יו"ר ועד האגודה ב"כ המערער - ב"כ
ומזכיר האגודה מנוחה מושב עובדים
להתיישבות חקלאית
שיתופית בע"מ


מעורבים
תובע: מנוחה מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ
נתבע: בלבל יוסף
שופט :
עורכי דין: