ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אינה בקשייב נגד יורם דוד :

בקשה מס' 14

מבקשת-תובעת

אינה בקשייב (חנוכייב)

נגד

משיבים-נתבעים

  1. יורם דוד
  2. הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. עיינתי בהודעת התובעת שניתנה בהתייחס להצעת בית-המשפט לסיום ההליך בפשרה.

2. בעלי-הדין יגישו את מלוא ראיותיהם בתצהירים, במועדים כלהלן:
התובעת – עד יום 3 0.9.2014.
הנתבעים – עד יום 30.10.2014.

3. בד-בבד עם הגשת התצהירים יגיש כל אחד מהצדדים תיק מוצגים ובו כל המסמכים שבדעתו להסתמך עליהם.

4. בעל-דין שיבקש לזמן למתן עדות עד שלא נתן תצהיר יגיש על כך בקשה מנומקת בכתב, בציון תמצית העדות הצפויה והטעם בעטיו לא ניתנה בתצהיר. הבקשה תוגש במועד שנקבע להגשת ראיותיו של המבקש.

5. האמור בסעיף 4 יחול על כל בקשה לזימון עד מכל סוג שהוא ועל כל בקשה אחרת שעניינה בראיות הצדדים , לרבות בקשה למתן עדות בתעודת עובד ציבור, בקשה לזימון עד לשם הצגת מסמכים ובקשה לזימון חוקרים לעדות.

6. ככל שבדעתם של הנתבעים להעיד חוקר מטעמם תוגש עדותו בתצהיר , במועד שנקצב להגשת ראיות הנתבע ים. בקשה לדחיית מועד הצגתו של תצהיר חוקר תוגש אף היא באותו מועד. הוגשה בקשה כזו, יצורף אליה במעטפה סגורה לעיון בית-המשפט בלבד תצהיר החוקר נשוא הבקשה על כל נספחיו, והחלטה בבקשה ת ינתן לאחר מתן זכות תגובה ותשובה.

7. בעל-דין שיבקש להתנגד להגשת מסמך שצורף לתצהיר או לתיק מוצגים של הצד האחר בשל כך שלא הוצג בידי עורכו יגיש על כך בקשה עד 20.11.2014. התנגדויות אחרות, ככל שתהיינה, תשמענה בישיבת ההוכחות.

8. כל בקשה אחרת בעניין מהעניינים הנדונים בקדם-המשפט תוגש אף היא בתכוף לאחר היוודע עילתה ולא יאוחר מיום 20.11.2014. בקשה שלא תוגש בדרך ובמועד שנקבעו לעיל, יחול עליה האמור בתקנה 149(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי.

9. קדם-משפט מסכם יתקיים ביום 22.12.2014 בשעה 8:30 ; על התובעת להתייצב לדיון באופן אישי.

10. דיון הוכחות לשמיעת עדי שני הצדדים יתקיים ביום 2.3.2015 משעה 9:00 עד שעה 15:30 . בתום הבאת הראיות יסכמו הצדדים טענותיהם על-פה.

11. על הצדדים לזמן את עדיהם לדיון ההוכחות זמן מספיק מראש, באמצעות בית-המשפט. עד שלא יזומן בדרך זו ולא יתייצב, לא ידחה הדיון בשל כך.

12. ימי פגרה יבואו במניין התקופות.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים ותזמנם בהתאם.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ד, 27 יולי 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אינה בקשייב
נתבע: יורם דוד
שופט :
עורכי דין: