ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אימאן אל מדאני :

בפני כבוד השופטת אורית ליפשיץ
המבקשת
מדינת ישראל
ע"י החוקר דידי
נגד

החשוד
אימאן אל מדאני (עציר)
ע"י ב"כ עו"ד ורד אברהם

פרוטוקול

נציג המבקשת, לאחר שהוזהר כחוק:
חוזר על הבקשה ומצהיר כי כל האמור בה אמת.
מבקש להגיש לעיון ביהמ"ש את תיק החקירה, וכן דו"ח סודי [מתקבל ומסומן מב/1 ומוחזר לנציג המבקשת] , ומבקש להוסיף כי התיק זה מוכר לבית המשפט לגבי חשוד אחר שמעצרו הוארך עד ליום ג'. אותו חומר קשור גם לחשוד זה וגם לחשוד השלישי.

נציג המבקשת משיב לשאלות באת-כוח המשיב:
ש. מדובר על כמה מקרים?
ת. על שלושה מקרים.
ש. מדובר במקרים לגבי מקום אחר מתלונן אחד?
ת. לא, שלושה מתלוננים.
ש. לגבי המקומות האלה יש לכם מתלוננים?
ת. כן.
ש. המידע מודיעיני שאתה מדבר עליו הוא נוקב בשמו של משיב זה?
ת. כן, שמו רשום. אני חוזר בי שמו לא רשום. הוא נעצר ביחד עם השלושה לכן אנחנו רוצים לבדוק את הקשר שלו לאותם נזקים שגרמו ולרכוש שנתפס איתם ברכב כנראה שאיתו הם ביצוע את העבירות.
ש. הרכב הוא של עומר?
ת. כן.
ש. והמידע המודיעיני נוקב בשמו?
ת. כן.
ש. זה נכון שהם לא ממש נעצרו ביחד, עומר היה ליד אחד בשם חליל מסייע לתקן לו את הרכב ושניים ליד ים המלח?
ת. אני לא אציין היכן נעצרו, במהלך החקירה הם קושרים את עצמם. אני מפנה לשורה 13 שהחשוד קשר את עצמו לאחרים.
ש. את הכילים שמצאתם שאתם טוענים שהם קשורים לביצוע עבירה, אתם לא יכולים לקשור אותם באיזה שהיא דרך למשיב?
ת. היות והכלים נתפסו ברכב אנו צריכים לבדוק את הכלים ואת הקשר שלהם לזירת העבירה.
ש. המועדים של ביצוע עבירות בלילה או ביום?
ת. אני לא אחשוף בשלב זה.
ש. הוא אמר לכם שהוא עובד במקורות משש בבוקר עד שש בערב, טענת אליבי האם נבדקה?
ת. אנחנו נבדוק את האליבי.
ש. המקרה האחרון שבו אנו עוסקים מתי אירע ביחס למעצר?
ת. בימים האחרונים.

מר המלאן אל מדאדני ת.ז XXXXXX419
אני גר בפזורה של כסייפה, הטלפון שלי 054-XXXX281. אני נשוי ואני גר במתחם בו מתגורר המשיב שהוא אחי. אני עובד אבל בימים הקרובים אני לא יעבוד. אני יכול לוודא שהוא ישאר בבית, אני ישגיח עליו כל הזמן, ואם הוא יפר את ההוראות שלי אני אתקשר למשטרה. יש לי עבר פלילי בהחזקת כלים, היה נגדי כתב אישום, נתנו לי תנאי וקנס לפני שלוש שנים. אני גר בכסייפה כשביהמ"ש מבקש ממני כתובת מדויקת אני גר בכסייפה שכונה 21 בית 4, כשביהמ"ש שואל אותי מדוע לא מסרתי כתובת זו בפעם הראשונה שנשאלתי, אני משיב שלא הבנתי את שאלת ביהמ"ש.

נציג המבקשת מסכם:
חוזר על הבקשה ומבקש להיעתר לה. בית משפט הן מחוזי והן עליון נתנו דעתם לכך שגניבת תשתיות גורמות נזק משמעותי, כאן מדובר בעבירה שרק החלה ורק נעצרו גם אם אין דו"ח מידע שמפליל את החשוד אזי החשד נובע מכך שהוא היה יחד איתם עם אותו רכוש שאיתו מבצעים עבירות אז מבחינתו קיים החשד.

באת-כוח המשיב מסכמת:
אנחנו נבקש לקבוע שאין יסוד סביר לחשד. למעשה חברי אישר שהמידע המודיעיני לא קושר. הראיה היחידה בתיק לא קושר את המשיב שבפנינו לביצוע עבירות וכך למעשה אנו נותרים עם כלים שנמצאו ברכבו של אחר כאשר גם לא ברור גם אם הכלים הללו קושרים את אותו אחר לביצוע עבירה. בנסיבות אלו ניתן לקבוע כי אין כל ראיה הקושרת בין משיב זה לחשדות. אני סבורה שאפילו שניתן לשחררו ללא תנאים. זו שערוריה שנשאר לילה במעצר. אם ביהמ"ש סבור אחרת יש את אחיו שיכול לשמור עליו ולפקח עליו בימים הקרובים.


החלטה

בפניי בקשה לעצור את המשיב לשמונה ימים על-פי הקבוע בסעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: " החוק").

על-פי הנטען בבקשה, מיוחס למשיב חשד כי ביחד עם אחרים גנב קווי תשתיות ואף גרם לאותם תשתיות נזק וכל זאת במספר אירועים בחודש האחרון.

כמו כן נטען בבקשה, כי שחרור המשיב יביא לשיבוש הליכי חקירה – ויסכן בטחונו של אדם, או את בטחון הציבור. במהלך הדיון הוצג לעיוני חומר חקירה עליו מתבססת הבקשה, ובכלל זה מידע חסוי שסומן בפרוטוקול מב/1, בו פורטו פעולות החקירה הנדרשות והמחייבות לכאורה מעצר המשיב עד לסיומן.

באת-כוח המשיב טענה כי יש לעשות הבחנה בין משיב למעורבים הנוספים שכן לגבי משיב זה אין כל מידע הקושר אותו לאירועים נשוא הבקשה וכל המיוחס לו הינו בהיותו סמוך לרכב בעת ששני המעורבים האחרים נעצרו. נוכח זאת טענה כי אין בחומר החקירה המצוי בפני בית המשפט כדי להוות את החשד הסביר הנדרש ולו להארכת מעצר ראשונה ולכן ביקשה לשחררו לאלתר וללא תנאים ולחילופין ביקשה לשחרר את המשיב בערובה ל חלופת מעצר בבית אחיו.

לאחר שבחנתי את הבקשה ובכלל זה את חומר החקירה והמידע החסוי שהובא לעיוני, שוכנעתי כי קיים חשד סביר אם כי ברמה נמוכה מאוד שהמשיב עבר את העבירות המיוחסות לו בבקשה. יצוין כי בעוד שלמעורבים הנוספים קיים חומר חקירה נוסף הקושר אותם לאירועים הנטענים לגבי מעורב זה, חומר החקירה הינו מועט ביותר.

כמו כן, לאחר שעיינתי בתיק עולה כי מתקיימת עילת מעצר כנגדו בשל העובדה כי:
קיים יסוד סביר לחשש ששחרור המשיב או אי הארכת מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט.
קיים יסוד סביר לחשש שהמשיב יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור והכל כקבוע בסעיף 13(א) לחוק.

לאחר שעיינתי בתיק החקירה והאזנתי בין עוצמת החשד הסביר הקיימת באשר למעורבות משיב זה באירועים הנטענים, חומרת המעשים המיוחסים לו החלופה שהוצעה לי, אני סבורה כי יש להורות על שחרורו בתנאים הבאים:
א. מעצר בית מלא בבית אחיו מר המלאן אל מדאדני ת.ז XXXXXX419 בכתובתי בשכונה 21, בית 4 וזאת עד ליום 1.8.14 בשעה 14:00.
ב. אי יצירת קשר עם המעורבים בפרשה וזאת למשך 30 יום מהיום.
ג. התחייבות עצמית בסך של 10,000 ₪.
ד. ערבות צד ג' של הערב מר המלאן אל מדאדני בסך של 10,000 ₪.
ה. התייצבות לחקירה על פי נדרש ובתיאום עם הערב בטלפון 054-XXXX281.
ו. הפקדה במזומן בסך של 2,000 ₪.

זכות ערר כחוק.

ניתנה והודעה היום כ"ט תמוז תשע"ד, 27/07/2014 במעמד הנוכחים.

אורית ליפשיץ , שופטת

ב"כ המבקשת:
אני מבקש לעכב ביצוע, כבר אני מודיע שיוגש ערר.

ב"כ המשיב:
אני מתנגדת לנוכח זאת על פי הבנתי הראיות הקיימות הינן קלושות באשר למעורבות משיב זה ולכן אבקש לדחות את הבקשה.


החלטה
בהתאם להלכה הפסוקה יש לאפשר לערכאת הערעור לבחון את החלטה ללא שינוי נסיבות.
בנסיבות אלה, אני מעכבת את ביצוע השחרור עד ליום 28.7.14 בשעה 14:00 ואולם על המבקשת להודיע למזכירות בית משפט, לשירות בתי הסוהר ולסניגורית עד היום בשעה 19:00 אם אכן הוחלט על הגשת ערר ואם לא תתקבל הודעה כאמור עד לשעה הנ"ל, ניתן יהיה להורות על שחרור המשיב באותם תנאים עליהם הוריתי בהחלטה.

ניתן כבר עתה להתחיל במילוי כל התנאים שנקבעו בהחלטת השחרור.

ניתנה והודעה היום כ"ט תמוז תשע"ד, 27/07/2014 במעמד הנוכחים.

אורית ליפשיץ , שופטת

קלדנית: נוי וינברגר


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אימאן אל מדאני
שופט :
עורכי דין: