ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אריה קלו נגד אורי דוידוף :


בפני הרשמת - כבוד השופטת שלומית יעקובוביץ

המבקש

אריה קלו

נגד

המשיב

אורי דוידוף

החלטה

1. מונחת לפני בקשת המבקש העותר לפטור מהפקדת ערבון ולחילופין להפחתתו " באופן משמעותי".

2. עסקינן בערעור שהגיש המבקש על פסק דינו של בית המשפט השלום בתל אביב-יפו (כבוד השופטת הדס פלד) מיום 21.11.2013 ( ת"א 14720-12-11), לפיו נדחתה תביעתו לחייב את המשיב בתשלום סך של 110,973 ₪ בגין עסקת יהלומים, מהטעם כי לא הוכיח תביעתו במאזן הסתברויות.
כמו כן חוייב המבקש בהוצאות בסך 10,000 ₪ (להלן: "פסק הדין").

המסגרת הנורמטיבית

3. הוראת תקנה 427 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 ( להלן: "התקנות") מחייבת מערער להפקיד ערבון בערעור.

4. על תכליתו של הערבון שב ועמד לאחרונה בית המשפט העליון ( כבוד השופטת ארבל) בענין רע"א 3088/13 אברהם פלקסר נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ -
"מוסד העירבון נועד להבטיח את הוצאותיו של המשיב בהליך הערעור ומהווה חלק בלתי נפרד מהערעור עצמו.
זוהי מעין הגנה על בעל דין שזכה בדינו מפני ההשלכות הכלכליות הנובעות מקיומו של הליך משפטי נוסף ( למשל, רע"א 9422/10 חטיב נ' אזברגה)"

5. בית המשפט יידרש בהכריעו בבקשה לפטור מערבון או הפחתתו לבחון את יכולתו הכלכלית של המבקש וסיכויי הערעור שהגיש, כשני תנאים מצטברים, כאשר נטל ההוכחה מוטל על כתפי המבקש, הוא המערער -
"השיקולים שיש לשקול לצורך מתן פטור מלא או חלקי מהפקדת ערבון הם שניים: מצבו הכלכלי של בעל-הדין, והאם ידו משגת לעמוד בתשלום הערבון; וסיכוייו של ההליך אותו יזם להתקבל; התנאים לפטור – מצב כלכלי קשה, וסיכויים טובים להצלחת ההליך הם מצטברים, ודי שאחד מהם אינו מתקיים כדי להצדיק סירוב לבקשת הפטור"
(בש"א 1528/06 יוסף ורנר ואח' נ' כונס הנכסים הרשמי) ( ההדגשה שלי – ש.י.)

מן הכלל אל הפרט

6. על פי הבקשה המבקש – המערער, סובל מבעיות רפואיות רבות, מתקיים מקצבת נכות (8 3% נכות) בסך של 1,278₪ ( לאחר ניכוי חוב מזונות למוסד הביטוח הלאומי בסך 141 ₪) ומעבודות מזדמנות, בסחר ביהלומים, בסך של 2,750 ₪ (בממוצע לחודש), כשעליו לשאת בהחזר חודשי בסך של 1,372 ₪ בגין הלוואה שנטל בשנת 2008 מבנק מזרחי טפחות.
לשיטת המבקש סיכויי הערעור להתקבל טובים זאת נוכח העובדה כי בפסק דינו של בית משפט קמא נפלו שגיאות, ובין היתר " שגיאה יסודית שבדין היורדת לשורשי פסק הדין, בכך שלא יישם באופן נכון את דוקטרינת ה-'הודאה והדחה'" (סעיף 8 לבקשה).

8. המשיב מתנגד לבקשה זאת משלטענתו המדובר בערעור שעניינו בתובענה שהוגשה בשיהוי רב, על סף ההתיישנות, אשר נדחתה לאחר שבית משפט קמא נתן דעתו לכל אחד מטיעוני התביעה כפי שהועלתה בסיכומים ואף קבע כי גרסתו של המבקש לא אמינה ( סעיף 14 לתגובה).

9. עיון בבקשה על צרופותיה מעלה כי המבקש נמנע מלפרוש תמונה מלאה על מצבו הכלכלי-
"הלכה ידועה היא כי המבקש פטור מתשלום אגרה או מהפקדת ערבון מחמת עוניו חייב להיכבד וליתן לבית המשפט תמונה מלאה ועדכנית של מצבו הכלכלי"
( רע"א 2598/99 כהן נ' נח)

9.1 המבקש בחר שלא להתייחס כלל בבקשתו לרכוש שבבעלותו, הגם שלא הצהיר כי אין לו כל רכוש.

9.2 המבקש לא פרט היכן הוא מתגורר, מהן הוצאותיו החודשיות השוטפות ו/או המיוחדות וממילא לא הציג כל אסמכתא להן.

9.3 מעיון בתדפיס חשבון הבנק אשר צורף לבקשה עולה כי סך של 358 ₪ מועבר אל חשבונו של המבקש בהוראת קבע. העברה זו לא בוארה.
כמו כן ניתן ללמוד על שימוש בכרטיס אשראי ( ישראכרט), אך תדפיסי החיוב החודשי בגין השימוש בו לא הוצגו.
כמו כן לא צורף אישור מהבנק על החשבונות השונים המתנהלים על שם המבקש ( ני"ע, חסכונות וכיוב') והייתרה בהם.

9.4 המבקש ציין באופן לאקוני כי אין ביכולתו להיעזר בבני משפחה לתשלום הערבון אך דומה כי לא הניח את התשתית הצריכה לקביעה כי מיצה כל אפשרות ללוות את סכום הערבון כחובתו ( ראה בש"א 3166/12 מוטי אשכנזי נ' בנק לאומי למשכנתאות, בנוסף: ע"א 3477/11 אייל שני נ' עו"ד ארז חבר, נאמן לנכסי החייב).

כמו כן מעיון בתדפיס " נתונים לסילוק מלא של הלוואה בתיק" עולה כי המבקש לווה מעת לעת כספים מהבנק ( צורף כנספח לבקשה).

10. יוער ויודגש כי למבקש ניתנה, הלכה למעשה, הזדמנות להשלים את כל החסר בדרך של מענה לתגובת המשיב, אך מסיבותיו בחר שלא לעשות כן ( ראה החלטת בית המשפט מיום 24.06.2014 ואישור המסירה שנסרק בתיק בית המשפט).

11. מבלי לקבוע מסמרות ומתוך הערכה גסה של סיכויי הערעור, אינני סבורה כי אלה ברף המצדיק לפטור את המבקש מהפקדת ערבון תוך חשיפת המשיב לאפשרות כי תשלום הוצאותיו בהליך, ככל שיפסקו, לא יובטח.

סוף דבר

לאור כל האמור לעיל מורה אני על דחיית הבקשה.
עם זאת ועל מנת להקל עם המבקש מאפשרת אני הפקדת הערבון בשני תשלומים חודשיים שווים ועוקבים – הראשון עד ליום 1.9.2014 והשני עד ליום 1.10.2014.
אי תשלום אחד התשלומים ייחשב כאי הפקדת ערבון, כך שהערעור יירשם לדחייה בהתאם להוראת תקנה 431 לתקנות.

ההחלטה ניתנה על ידי כרשמת.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים כמקובל.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ד, 27 יולי 2014, בהעדר הצדדים


מעורבים
תובע: אריה קלו
נתבע: אורי דוידוף
שופט :
עורכי דין: