ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד איה אלידע :


בפני כבוד הרשמת בכירה אושרית הובר היימן

מבקשת

מדינת ישראל – משרד הקליטה

נגד

משיבה

איה אלידע

בית משפט זה אינה ערכאת הערעור על החלטה זו ואין לו כל סמכות ליתן את הסעד המבוקש.

החלטה

בפני בקשה לסילוק על הסף של התובענה נשוא התיק שבכותרת, מן הטעם של העדר סמכות עניינית .

קודם אדרש לטענות לגופן, אדון תחילה בבקשת התובעת לפסול את יצוגה של הנתבעת ע"י "כוחות משפטניים מקצוענים מובהקים".
אכן, ייצוג בעל דין בבית המשפט לתביעות קטנות יותר רק ברשות ביהמ"ש ומטעמים מיוחדים שירשמו, בהתאם להוראת סעיף 63 לחוק בתי המשפט.
אולם, במקרה בו המדינה הינה בעל דין, חולשת הוראת סעיף 4 לחוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), התשי"ח 1958, הקובעת כי "בכל הליך שהמדינה צד לו תיוצג המדינה על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו".
הוראת חוק זו היא, בעיני, הוראה ספציפית הגוברת על הוראתו הכללית של סעיף 63 לחוק בתי המשפט, והיא נקבעה בשים לב לכך שבהליך בו המדינה הינה בעל דין, האינטרסים הציבוריים שלה שונים מהאינטרסים של בעל דין פרטי.
מן הנימוקים האמורים, אני דוחה בקשת התובעת לפסול את יצוגה של הנתבעת ע"י מיופה כח של היועץ המשפטי לממשלה.

למעלה מן הצורך יוזכר, כי בדיון שהתקיים בפני ביום 02.06.14, מתוך הבנ ה כי יתכן והתובעת מתקשה להתמודד עניינית עם טענות הנתבעת בבקשתה לסילוק על הסף, לא קיימתי ד יון לגופה של הבקשה. חלף זאת, ניתנה לתובעת שהות בת 30 ימים, על מנת לקבל ייעוץ משפטי ולהגיש תגובתה באופן סדור ומנומק. בכך, לדידי, היה כדי ליצור איזון בין הצדדים גם שעה שהנתבעת מיוצגת ע"י מיופה כח של היועמ"ש לממשלה.

וכעת לבקשת הנתבעת לגופה:
עניינה של התביעה בעתירת התובעת להורות לנתבעת להשיב לה כספים ששולמו כפדיון לתקופת המתנה לשירותי בריאות, אשר שילמה כ"תושבת חוזרת".

אין מחלוקת, כי בקשתה של התובעת מן הנתבעת לקבלת החזר כספי נדחתה, וכי על כך הגישה התובעת ערעור לוועדת הערעורים במשרד הקליטה, אשר לאחר דיון מצאה לדחותו.

הנתבעת הגישה, כאמור, בקשה לסילוק התביעה על הסף, במסגרתה טענה כי בית משפט זה נעדר סמכות עניינית לדון בתובענה, הואיל והתובעת מבקשת לתקוף החלטה מנהלית שניתנה ע"י ועדת הערעורים.

בתגובתה, טענה התובעת, כי נוכח שיעורה הכספי של התביעה והעלויות הכרוכות בניהול ההליך בבית משפט אחר, ההליך המתאים לבירור טענותיה הינו במסגרת תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות. לטענת התובעת, אינה מבקשת לערער על החלטת וועדת הערעורים, אלא לבטל "עסקה" אשר נחתמה בינה לבין הנתבעת.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה לתגובה, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל.

בית משפט זה אינה ערכאת הערעור על החלטה זו ואין לו כל סמכות ליתן את הסעד המבוקש.

בין התובעת למשרד הקליטה לא נחתמה "עסקה", ולא שוררים ביניהם יחסים מסחריים, שכן משרד הקליטה הינו משרד ממשלתי הפועל בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות בעניינו.

אכן, בית המשפט לתביעות קטנות נועד לאפשר בירור תביעות שהיקפן מצומצם ומתוך מטרה לחסוך לבעלי הדין את העלויות הכרוכות בהליך המשפטי. יחד עם זאת, בכך אין בכדי להקים לבית משפט זה סמכות, יש מאין, לדון במחלוקות שלא הוגדרו, עפ"י החוק, כחלק מתחום סמכותו העניינית.

מן הנימוקים המפורטים לעיל, החלטתי לדחות את התביעה.
התובעת תשא בהוצאות הנתבעת, בסך 500 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן ההחלטה דנא ועד מועד התשלום בפועל.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ד, 27 יולי 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: איה אלידע
שופט :
עורכי דין: