ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין MDBDCA LLC נגד טיימנטו בע"מ :

החלטה בתיק רע"א 5276/14

לפני: כבוד השופט צ' זילברטל

המבקשת:
MDBDCA LLC (חברה אמריקאית מס' 55-0827759)

נ ג ד

המשיבה:
טיימנטו בע"מ (ח.פ. 51-404104-5)

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופט חיים טובי) מיום 30.7.14 בת"א 58822-07-14

בשם המבקשת: עו"ד צבי אגמון; עו"ד אורי שורק

בבית המשפט העליון

החלטה

בפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו שניתנה היום, שלא ליתן צו ארעי במעמד צד אחד.

לאחר עיון בבקשה ובנספחיה מסקנתי היא כי אין מקום ליתן רשות ערעור ואין מקום ליתן במעמד צד אחד את הסעד הארעי שהתבקש על-ידי המבקשת (צו המורה למשיבה לחבר את המבקשת ואת לקוחותיה לגישה ל"מוצר" – כהגדרתו בבקשה – ולהימנע מלנתקם).

מהבקשה עולה כי המשיבה ניתקה את הגישה למוצר כבר ביום 27.7.2014. בית המשפט המחוזי החליט כי אין מקום ליתן צו במעמד צד אחד, כי על המשיבה להגיב בתוך 5 ימים ממועד קבלת החלטתו (ימי הפגרה במניין) וכי על המבקשת להמציא את הבקשה ואת ההחלטה למשיבה במסירה אישית.

אין לומר שנפלה טעות בהחלטתו של בית משפט קמא שלא ליתן צו במעמד צד אחד, בהתחשב, בין היתר, בעובדה שהניתוק התרחש כבר לפני מספר ימים, בהתחשב בטיבו של הנזק שעלול להיגרם למבקשת שאף אם יתכן שהוא נזק גדול, מדובר בנזק כלכלי, ובהתחשב בקושי הקיים במקרה זה לבחון את סיכויי התובענה במעמד צד אחד. זאת ועוד, לערכאה הדיונית מסור שיקול דעת רחב בכל הקשור להחלטות בענייני סעדים זמניים ובמיוחד באשר לאופן הדיון בבקשות בעניינים אלה. הוסף לכך שהכלל הוא שסעד זמני במעמד צד אחד שמור למקרים חריגים ונדירים, ובראש ובראשונה למקרים בהם עלול להיגרם נזק גוף או נזק בלתי הפיך שגם לא ניתן לפצות עליו בכסף.

עם זאת יוער, כי נראה שבמקרה דנא יש משמעות מיוחדת לקיום דיון במעמד הצדדים במהירות האפשרית. לעיתים אי מתן צו במעמד צד אחד (ולא רק מתן צו כאמור) עלול לגרום למבקש נזק ניכר, עד שקיימת חשיבות רבה לקבוע את הדיון במעמד שני הצדדים בדחיפות רבה, ואפילו בתוך שעות או למחרת היום. לכאורה נראה כי המקרה דנא נמנה על אותם מקרים. הבקשה למתן צו במעמד צד אחד הוגשה במקרה זה בשל דחיפות העניין ולא בשל הרצון למנוע מהצד שכנגד פעולות חד צדדיות שיש חשש שיבצע אם יוודע לו על הכוונה לבקש סעד זמני. במצב הדברים במקרה דנא נראה לכאורה שיש מקום לשקול שוב את לוח הזמנים שקבע בית המשפט המחוזי ואת העובדה שכלל לא נקבע מועד לדיון במעמד הצדדים. יש לכאורה מקום שהמבקשת תפנה לבית המשפט המחוזי בבקשה לשקול שוב סוגיות אלה ולבחון אפשרות לקביעת דיון במעמד הצדדים עוד השבוע, ככל שהדבר ניתן ועל-פי שיקול דעתו המלא של בית המשפט המחוזי.

בכפוף להערות אלה לא מצאתי לנכון ליתן רשות ערעור.

ניתנה היום, ‏ג' באב התשע"ד (‏30.7.2014) בשעה 20:00.


מעורבים
תובע: MDBDCA LLC
נתבע: טיימנטו בע"מ
שופט :
עורכי דין: