ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סולל בונה בע"מ נגד הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ :

החלטה בתיק ע"א 3358/04

בפני: כבוד השופטת מ' נאור

המבקשת:
סולל בונה בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

2. נאות אואזיס מלונות בע"מ

בקשה לעיכוב ביצוע החלטה

בשם המבקשת: עו"ד רפאל מלמן; עו"ד חדווה הס-קיבש

בבית המשפט העליון

החלטה

1. בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כבוד השופטת ד' קרת-מאיר), דחה את בקשת המבקשת להצטרף להליך אותו יזם המשיב מס' 1, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן: "הבנק"), - בקשה לאכיפת שעבודים ולמינוי כונס נכסים על נכסי המשיבה מס' 2, נאות אואוזיס מלונות בע"מ (להלן: "החברה"). בקשת סולל בונה (להלן: "המבקשת") לעיכוב ביצוע נדחתה בערכאה הראשונה, ונקבע המשך בירור בבקשת הבנק ליום 19.4.2004. מכאן הערעור שהגישה המבקשת על ההחלטה שלא לצרפה כצד להליך, אליו צורפה הבקשה הנוכחית הנושאת כותרת "בקשה דחופה לעיכוב ביצוע החלטה".

2. אקדים ואומר כי צודק הבנק בטענתו שלא ניתן לעכב ביצוע החלטה שאיננה אופרטיבית (אי צירוף צד). בקשתה האמיתית של סולל בונה נחבאת בסעיף 97 לבקשה והיא עיכוב המשך ההליכים המתנהלים בפני בית המשפט המחוזי בבקשתו של הבנק, עד לבירור הערעור. זוהי, במהותה, בקשה למתן סעד זמני בערעור, אף שכותרת הבקשה לא נוסחה כדבעי.

3. ביום 17.2.204 הגיש הבנק בקשה לאכיפת שעבודים על פי אגרת חוב, אשר נחתמה על ידי החברה. בקשת הבנק מתייחסת למקרקעין בשטח של כ-5,081 מ"ר באילת, שלחברה יש חוזה חכירה לגביהם עם מנהל מקרקעי ישראל. סולל בונה טוענת שמאז מועד רישום השעבוד לטובת הבנק חלו שינויים בפרויקט הבנייה המקורי שתוכנן על המקרקעין. היקפו גדל מאד, והוא משתרע עתה על שטחים נוספים. ביום 6.5.2002 נחתם על ידי המבקשת והחברה הסכם לפיו, מונתה המבקשת לקבלן הראשי בביצוע עבודות הבנייה. המבקשת העמידה הלוואה כספית לחברה והתחייבה לרכוש ממנה שטחים מסחריים. לטובת המבקשת נרשמו שעבודים על זכויות החברה בשני מגרשים אחרים ובחנויות. למבקשת ניתנה זכות להיכנס כשותפה בפרויקט בתנאים מסוימים. וכן זכות לקבל מניות בחברה תוך המרת ההלוואה, כולה או חלקה. המבקשת לקחה גם חלק בניהול הפרויקט.

4. לטענת המבקשת, מעמדה מקביל למעמד של שותפה ובעלת מניות בחברה לאור ההסכם שנכרת בינה ובין החברה. בנסיבות שנוצרו, לא ניתן עוד לטענתה לדבר על הפרויקט הראשוני, המקורי, בעטיו שועבדו המקרקעין לבנק, במנותק מהפרויקט בכללותו. לטענתה, הבנק היה מודע להתרחבות הפרויקט ואף קידמו בברכה, והיא, מצדה, הסתמכה על המצג שהציג בפניה הבנק בנוגע לליווי הפיננסי שיעניק לפרויקט. קבלת בקשת הבנק עלולה להשליך על הפרויקט כולו בכלל, ולגרום לה נזק רב.

5. המבקשת טוענת גם כי סיכויי הערעור גבוהים. המבקשת זכאית, לטענתה, להצטרף כצד להליך המתנהל בבית המשפט המחוזי ולהשמיע עמדתה בזמן אמת, לבל יימכרו המקרקעין. מאידך, לבנק לא ייגרם, כך לטענתה, כל נזק מהיענות לבקשה לעיכוב ביצוע.

6. בהחלטה מיום 7.4.2004 הוריתי על הגשת תגובות המשיבים. החברה תומכת בתגובתה בבקשת המבקשת. לטענתה, המקרקעין נשוא בקשת הבנק הינם חלק בלתי נפרד מפרויקט רחב יותר שקרם עור וגידים בעידוד הבנק, ומינוי כונס נכסים על המגרש נשוא הדיון יחבל ויהרוס באופן בלתי הפיך בפרויקט.

7. לעומתה, ביקש הבנק לדחות את הבקשה. הבנק, נושה מובטח, נקט לדבריו בהליך פשוט לאכיפת שעבודים ולמינוי כונס נכסים למימוש הבטוחות ששעבדה החברה לטובתו. המבקשת הינה צד שלישי, זר למערכת היחסים שבין הבנק לחברה, אשר אין לה זכויות בבטוחות אלה. המבקשת אינה חולקת על קיומם ותוקפם של השעבודים ואין ביכולתה לעכב או לפגוע בזכותו של הבנק לעשות שימוש בזכותו הקניינית-חוקתית לממש את הבטוחה. לגופו של עניין, סיכויי הערעור קלושים ומאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת הבנק. הנזק הנטען על ידי המבקשת כתוצאה ממינוי כונס נכסים, הינו תיאורטי בלבד. מכל מקום, השעבודים שיצרה החברה לטובת הבנק נרשמו זמן רב עובר להתקשרות של המבקשת עם החברה, ומשכך, ברור שהמבקשת ידעה על הרישום הקודם.

8. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות לה הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה לעכב את המשך ההליך בפני בית המשפט המחוזי להידחות. סיכויי הערעור אינם נראים לי גבוהים. לכאורה, הדרך היחידה לעכב נושה מובטח מלממש את בטוחתו בשל אינטרסים של זרים (בהעדר הסכמה אחרת) הינה במסגרת הסדר נושים, תוך הבטחת "הגנה הולמת" (ראו, למשל, ע"א 1728/01 עו"ד בר הלל נ' בנק הפועלים (טרם פורסם) והאסמכתאות שם). סולל בונה רומזת בבקשתה שביכולתה לתרום לגיבוש הסדר. אין מניעה שתעשה כך גם בלי שתהיה צד להתדיינות. גם מאזן הנוחות נוטה, לדעתי לטובת הבנק. בצדק ציינה הערכאה הראשונה כי טענות סולל בונה "באשר למצגים שנעשו ע"י הבנק כלפיו יכולים להתבטא בנזק כספי בלבד". אם המצגים הנטענים של הבנק גרמו לסולל בונה נזק כספי, תקנתה היא בהגשת תביעה נגד הבנק, אך לכאורה אין ביכולתה להתערב בהליכים המתנהלים בפני בית המשפט המחוזי בנושא אכיפת השעבודים.

9. הבקשה נדחית.

ניתנה היום,‏‏‏‏‏‏‏כ"ה ניסן, תשס"ד (16.4.2004).

ת


מעורבים
תובע: סולל בונה בע"מ
נתבע: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: