ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד תומר מיכאלוב :

החלטה בתיק בש"פ 3768/04

בפני: כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

המבקשת:
מדינת ישראל

נ ג ד

המשיב:
תומר מיכאלוב

בקשה להארכת מעצר מעבר לתשעה חודשים לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996

תאריך הישיבה: ד' באייר תשס"ד (25.4.04)
בשם המבקשת: עו"ד נעמי גרנות
בשם המשיב: עו"ד עזר מבורך

בבית המשפט העליון

החלטה

1. זו בקשת המדינה להאריך את מעצרו של המשיב בתשעים ימים לצורך המשך ניהול משפטו. הרקע לבקשה הוא כדלקמן:

נגד המשיב הוגש כתב אישום ב-28.7.03 המייחס לו אישומים שעניינם גניבת קטנועים. הוא שוחרר בתחילה למעצר בית במסגרת הליך זה. ביום 4.8.03 הוגש נגדו כתב אישום נוסף גם הוא באישום של גניבת קטנוע, וכן נהיגה ללא רשיון וביטוח. לכך הצטרף גם אישום בחטיפת תיק, תקיפה לשם גניבה, וגניבה. עם הגשת כתב האישום השני נתבקש מעצרו של המשיב עד תום ההליכים נגדו והבקשה נתקבלה. בעקבות זאת, ניתנה החלטת מעצר נגד המשיב גם בתיק הראשון. ביום 15.9.03 נתקיימה ישיבת הקראה של כתב האישום בתיק הראשון. לבקשת הסניגור נדחה מועד הוכחות לתאריך אחר, ובתאריך נדחה נתבקשה החלפת ייצוגו של המשיב. בתאריך נוסף שנקבע לא התייצבה באת-כוח המשיב. מאוחר יותר, הודיעה באת-כוח המשיב כי הושג הסדר טיעון בין המשיב לבין המדינה, וביקשה לאחד את הדיון בשני התיקים. כעבור מספר ימים הודיעה באת-כוח המשיב לבית המשפט כי המשיב שחרר אותה מייצוגו ונוצר עקב כך עיכוב נוסף במהלך בירור המשפט. לאחר מכן, ביקשה הסניגוריה החדשה שייצגה את המשיב את דחיית המשפט כדי לבוא בדברים עם התביעה, ובעקבותיה נתבקשה דחיית דיון על ידי באת-כוח המשיב למשך שלושה חודשים לצורך שמירת הריון וחופשת לידה.

בעקבות בקשה זו נדחה נכון לעת זו המשך הדיון לתאריך 21.4.04.

גם בתיק השני נתבקשו דחיות דיון על ידי הסניגורית שייצגה את המשיב באותו ענין, ולאור בקשת המשיב לפסול את המותב הועבר התיק לשופט אחר. בפתח הדיון ביום 18.1.04 הודיעה הסניגורית כי המשיב ביקש שמשרדה לא ייצגו עוד ובמועד מאוחר יותר, קבלה על עצמה הסניגורית המייצגת את המשיב בתיק הראשון גם את הייצוג בתיק זה. בעקבות זאת, היא בקשה לזמן שנית עדים שהעידו בישיבת הוכחות קודמת. לאחר מכן בקשה דחייה לצורך הכנת חוות דעת בנוגע לטביעת אצבע, ועובר לתאריך 21.3.04 בקשה לדחות את הדיון עד יולי 2004 לצורך שמירת הריון וחופשת לידה. בין לבין הדחיות והשינויים בייצוג המשיב, חלפו להם תשעת חודשי מעצרו של המשיב, ומכאן בקשת המדינה להאריך את מעצרו כדי לאפשר סיומם של הליכי המשפט בעודו נתון במעצר.

2. תיאור מהלך הדברים בהליכים המתנהלים נגד המשיב מצביע בבירור על כך כי הגורם העיקרי להתמשכות הדיונים בעניינו נעוץ בראש וראשונה בדחיית ישיבות בית המשפט, פרי יוזמת הסניגוריה, וכן בהחלפת ייצוג המשיב, ובאילוצים אובייקטיביים שונים הקשורים בצרכים רפואיים, הריון ולידה של הסניגורית המייצגת את המשיב עתה. בחינת מהלך הדברים מעיד על כך, שבכל מקרה, אין לתלות את העיכובים שחלו בתקלות כלשהן בניהול המשפט על ידי בית המשפט או בקצב איטי בניהול ההליך על ידו. אין צורך לנקוט עמדה בשאלה באיזו מידה יש טעם לפגם במהלכיו של המשיב בניהול הגנתו, והאם יש בהם כדי לרמוז על פעולה מכוונת לעכב את סיום הטיפול בעניינו. די לומר, כי משמקור העיכובים הרבים נובע מהנאשם עצמו, והוא הגורם והעילה להתמשכות משפטו, נגרע משקל רב מתוקפו של השיקול המצדיק דרך כלל שחרור נאשם ממעצרו לאחר תשעת חודשי מעצר כאשר המשפט טרם נסתיים. המדובר בענייננו בשני הליכים פליליים שאינם מורכבים ואשר באחד מהם כבר הושג הסדר טיעון והמשיב הודה. סביר להניח כי אלמלא העיכובים שנבעו מההגנה היו משפטים אלה מסתיימים מזמן, ואפשר שלא היינו נזקקים לבקשת הארכת מעצר כלל. בנסיבות אלה, באיזון הראוי בין שיקולי בטחון הציבור וניהול תקין של המשפט אל מול זכותו של הנאשם לחירותו האישית לאחר תשעת חודשי מעצר, גוברים הראשונים. מסקנה זו מתחזקת נוכח מסוכנותו של המשיב העולה מהאישומים נגדו בשני התיקים ונוכח עברו הפלילי הכולל מספר ניכר של הרשעות קודמות בעבירות רכוש ואלימות, בגינם ריצה עונשי מאסר ממושכים. בין העבירות בהן הורשע מצויות הרשעות בהפרת הוראה חוקית ובריחה ממעצר.

3. בנסיבות אלה, בהינתן תרומתו המרכזית של המשיב להתארכות הדיונים בעניינו, ונוכח מסוכנותו, יש להיענות לבקשת המדינה ולהאריך את מעצרו בתשעים ימים נוספים, וזאת מיום 4.5.04 או עד למתן פסק דין בעניינו בשני ההליכים, לפי המוקדם.

ניתנה היום, ה' באייר תשס"ד (26.4.04).

ת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: תומר מיכאלוב
שופט :
עורכי דין: