ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נחום טובי נגד עו"ד איתן ארז :

החלטה בתיק ע"א 7123/13

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי

המערער:
נחום טובי

נ ג ד

המשיבים:
1. עו"ד איתן ארז - מפרק חברת קלרין טבריה חברה לב

2. צור מעין

3. שלמה אלפסי

4. לינדה אלפסי

5. חברת דוד צלח ובניו בע"מ

6. חברת א.צ.ט תיירות ונופש בע"מ

7. עו"ד פנחס זלצר

8. וועד הדיירים

9. כונס הנכסים הרשמי

בקשת המשיב 1 מיום 18.6.2014 ובקשות והודעות נוספות

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. בהמשך להחלטתה של כבוד הרשמת ל' בנמלך מיום 5.6.2014, הודיע המשיב 8 (ביום 16.6.2014) כי מצטרף הוא לסיכומיו של המשיב 1. הודעתו תתויק בתיקי השופטים.

כן הודיעו המשיבים 3-4 (ביום 12.6.2014) כי אין יריבות ישירה בינם לבין המערער, ואולם בשים לב לאמור בהודעתם - אשר תתויק אף היא בתיקי השופטים - נדרשים הם להתייצב לדיונים בהליך זה.

הודעתה של המשיבה 2 (מיום 17.6.2014) תתויק אף היא בתיקי השופטים. בשים לב לאמור בהודעה מובהר בזאת, כי ככל שהמשיבה 2 אינה מיוצגת על ידי עורך דין, נדרשת היא להתייצב לדיונים בהליך זה בעצמה (ואין די בהתייצבות של מישהו אחר מטעמה, אשר אינו עורך דין).

כמו כן, הודעת המשיב 7 (מיום 1.7.2014) לפיה ייוצג בדיונים אשר יתקיימו בהליך זה על ידי המשיב 1, מתקבלת ונרשמת, ותתויק אף היא בתיקי השופטים.

2. לעניין בקשתו של המשיב 1 מיום 18.6.2014:

א. צודק המשיב 1, כי הודעתה של המשיבה 5 מיום 7.5.2014, לפיה מצטרפת היא לסיכומים מטעם המערער, צריכה הייתה להיות מוגשת במועד שנקבע להגשת הסיכומים מטעמה. עם זאת, בנסיבות העניין אין מקום למחיקת ההודעה והיא תקובל.

ב. מתגובתו של המשיב 6 עולה כי הוא אינו חולק על כך שהמוצגים מ/1 ו-מ/2, אשר צורפו לתיק המוצגים מטעמו, לא הוגשו כמוצגים בגדרו של ההליך בבית משפט קמא. משכך, לא היה מקום להגישם בגדר הליך זה וממילא אף לא היה מקום כי המשיב 6 יתייחס אליהם במסגרת סיכומיו (סעיפים 7-8). עם זאת, איני מקבל את טענתו של המשיב 1 בכל הנוגע למחיקתם של סעיפים 9-13 לסיכומי המשיב 6. לא אחת נפסק כי המדיניות הנוהגת הינה שלמעט במקרים חריגים וקיצוניים, אין מקום להתערבות מקדמית בתוכנם של כתבי טענות המוגשים לבית המשפט. הקביעה האם להתיר את העלאתן של טענות חדשות (כולל טענות עובדתיות) מסורה לשיקול דעתו של ההרכב אשר ידון בהליך. לא מצאתי לסטות ממדיניות זו במקרה דנן. למותר לציין כי אין בכך כדי למנוע מן הצדדים להעלות את טענותיהם בהקשר זה במסגרת השלמת הטיעון בעל פה, הכול בהתאם להנחייתו של ההרכב.

לאור האמור, מתבקשת המזכירות להשיב לידי המשיב 6 את סיכומיו, כמו גם את תיק המוצגים מטעמו. המשיב 6 יגיש, תוך 7 ימים מיום המצאת החלטה זו (ימי הפגרה במניין), סיכומים מתוקנים ותיק מוצגים מתוקן בהתאם לאמור לעיל.

ג. לעניין טענותיו של המשיב 1 באשר לסיכומי התשובה מטעם המערער ולמסמך אשר צורף להם: כפי שציין המערער, למצער חלק מן הדברים אותם ביקש המשיב 1 למחוק מסיכומי התשובה, מופיעים בכתבי בי דין אשר צורפו לתיק המוצגים מטעם המערער. כך או אחרת, הדברים האמורים לעיל לגבי היעדר התערבות מוקדמת בתוכנם של כתבי טענות, נכונים גם כאן. המערער צודק אמנם בטענותיו כי ככלל אין מקום לצרף מוצגים אשר לא היו בפניו של בית משפט קמא, כמו גם כי מערערים נדרשים להגיש מוצגיהם במועד הגשת הסיכומים העיקריים מטעמם. יחד עם זאת, בנסיבות העניין, ובשים לב למהותו של ההליך ולטענת המערער לפיה המסמך אשר צורף לסיכומי התשובה הוגש במסגרת תיק הפירוק אשר מתנהל בבית המשפט המחוזי, כמו גם להסברו של המערער באשר לסיבת הצירוף - לא ראיתי להורות, בשלב זה, על הוצאתו של המסמך האמור מתיק בית המשפט. ברי, כי טענותיהם של הצדדים שמורות להם אף בעניין זה.

ניתנה היום, כ"ב בתמוז תשע"ד (20.7.2014).

גלעד לובינסקי

ר ש ם


מעורבים
תובע: נחום טובי
נתבע: עו"ד איתן ארז
שופט :
עורכי דין: