ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לייב בלניצקי נגד פקיד שומה :

החלטה בתיק ע"א 6103/13

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי

המערער:
לייב בלניצקי

נ ג ד

המשיב:
פקיד שומה 3

בקשת המשיב מיום 7.7.2014 למחיקת סיכומים ולהחזרת מוצגים

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

מתגובתו של המערער לבקשה שבכותרת עולה, כי הוא כלל אינו חולק על כך שתיק המוצגים אשר הוגש מטעמו כולל מסמכים אשר לא הוצגו והתקבלו כראיות בבית המשפט המחוזי. התנהלות זו עומדת בניגוד להוראותיה של תקנה 437 לתקנות סדר-הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. אמנם, לגבי חלק מן המסמכים הללו הגיש המערער לבית משפט זה בקשה להגשת ראיות נוספות, ואולם בקשה זו טרם הוכרעה לגופה (ראו החלטתו של כבוד הרשם ג' שני מיום 27.11.2013, בגדרה נקבע כי הבקשה תובא לפני ההרכב אשר ידון בערעור). אך מובן הוא, כי לא היה מקום לצרף מסמכים אלו לתיק המוצגים כל עוד לא ניתנה רשות לכך. ממילא אף לא היה רשאי המערער להתייחס, בגדר סיכומיו, למוצגים אשר צורפו שלא כדין (ראו הנחיה 7(ב)(3) להנחיות נשיאת בית המשפט העליון מיום 1.11.2010).

אשר על כן, המזכירות תשיב לידי המערער את הסיכומים מטעמו, כמו גם את תיק המוצגים אותו הגיש. המערער יגיש, תוך 7 ימים מיום המצאת החלטה זו לידיו (ימי הפגרה במניין), סיכומים מתוקנים בהתאם למתכונת שנקבעה בצו הסיכומים, ללא התייחסות למוצגים שצורפו שלא כדין. כן יגיש המערער, תוך אותו מועד, תיק מוצגים ערוך כדין אשר לא יכלול את המוצגים שצורפו שלא כדין (או כל מוצג אחר שלא הוצג והתקבל על ידי בית משפט קמא). בנסיבות העניין, המועד להגשת סיכומיו של המשיב נדחה ליום 30.9.2014 ואילו המועד להגשת סיכומי התשובה מטעם המערער נדחה ליום 16.11.2014.

המערער יישא בשכר טרחת עורך דין לטובת המשיב בהליך שלפניי בסך 2,000 ₪.

ניתנה היום, כ"ב בתמוז תשע"ד (20.7.2014).

גלעד לובינסקי

ר ש ם


מעורבים
תובע: לייב בלניצקי
נתבע: פקיד שומה
שופט :
עורכי דין: