ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבנר מתתיהו נגד אילן לב הכהן :

החלטה בתיק רע"א 4719/14

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי

המבקש:
אבנר מתתיהו

נ ג ד

המשיבים:
1. אילן לב הכהן

2. דנבר ציפורה

בקשת המבקש מיום 17.7.2014

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

ביום 8.7.2014 הכרעתי בבקשתו של המבקש למתן פטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון בהליך שבכותרת. בהחלטה זו קבעתי, כי המבקש יהא פטור מתשלום האגרה, כי העירבון יעמוד על סכום מתון של 3,000 ₪ וכי סכום זה יופקד בשני תשלומים שווים. בבקשה שלפניי עותר המבקש לפרוס את הפקדת העירבון על פני שלושה תשלומים ולדחות את מועדי ההפקדה, כך שההפקדה האחרונה תבוצע ביום 28.9.2014.

עם כל ההבנה למצבו של המבקש, אין בידי להיענות לבקשה. כלל הוא שיש להפקיד את העירבון בסמוך להגשת ההליך. התפיסה המקובלת בהקשר זה הינה כי אין להטריח את בית המשפט ואת הצד שכנגד בטיפול בהליך, כל עוד קיים חשש כי ההליך יידחה בשל אי הפקדת עירבון. לפיכך, הפקדת העירבון במלואו היא בדרך כלל תנאי להמשך הטיפול בתיק, וממילא, עיכוב ניכר בהפקדת העירבון משמעו עיכוב ניכר בטיפול בהליך. על רקע האמור, ובפרט בשים לב לעובדה שבית משפט זה נעתר לבקשתו של המבקש לעיכוב ביצוע (החלטתו של כבוד השופט נ' סולברג מיום 1.7.2014), אין מקום לאפשר פריסת העירבון לתשלומים מעבר לזו שנקבעה בהחלטתי הקודמת, כאמור לעיל. אוסיף, כי בהחלטתי הקודמת הבאתי בחשבון את מצבו הכלכלי של המבקש, וכי הבקשה שלפניי אינה מצביעה על שינוי נסיבות מהותי אשר יש בו כדי לשנות מן האיזון אליו הגעתי בהחלטה האמורה.

הבקשה נדחית, איפוא. לפנים משורת הדין, מועדי ההפקדה מוארכים כך שהתשלום הראשון יופקד ביום 27.7.2014 ואילו התשלום השני יופקד ביום 6.8.2014. היה ולא יופקד איזה מהתשלומים האמורים במועד - יירשם ההליך לדחייה ללא צורך בהודעה נוספת.

המזכירות תמציא החלטה זו לבא כוח המבקש ללא דיחוי באמצעות הפקסימיליה.

ניתנה היום, כ"ב בתמוז תשע"ד (20.7.2014).

גלעד לובינסקי

ר ש ם


מעורבים
תובע: אבנר מתתיהו
נתבע: אילן לב הכהן
שופט :
עורכי דין: