ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבנר אגוד לביטוחי נפגעי רכב בע"מ נגד אליהו חברה לביטוח בע"מ :

החלטה בתיק רע"א 647/04

בפני: כבוד השופט א' ריבלין

המבקשת:
אבנר אגוד לביטוחי נפגעי רכב בע"מ

נ ג ד

המשיבה:
אליהו חברה לביטוח בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 25.12.2003 בבש"א 22592/03 בתיק א' 1556/02 שניתנה על-ידי כבוד השופטת שרה גדות

בשם המבקשת: עו"ד י' הלוי
בשם המשיבה: עו"ד מ' שחל

בבית המשפט העליון בירושלים

פסק-דין

במסגרת הליך המתנהל בבית המשפט המחוזי, התקיים קדם משפט, אשר כלל הליכים הנוגעים לגילוי מסמכים. ביום 12.6.2003 החליטה כבוד הרשמת שיצר כי "הצדדים יסיימו הליכי עיון במסמכים תוך 14 יום. במידה ולא תוגש בקשה כלשהי תוך 30 יום מהיום, ייחשבו הליכי קדם משפט כהליכים שנסתיימו והתיק יועבר לקביעה להוכחות". משלא הוגשה כל בקשה בתיק, הכריזה כבוד הרשמת שיצר כי "תם קדם המשפט. התיק יועבר לקביעה להוכחות" (החלטה מיום 14.7.2003). התיק הועבר בפני כבוד השופטת ש' גדות, אשר בפניה הניחה המבקשת "בקשה בכתב לגילוי מסמכים ספציפי ועיון". במסגרת בקשה זו, נתבקש בית המשפט להורות למשיבה לגלות בתצהיר את הדוחות הכספיים שלה לשנים 1998, 1999, 2000 ו-2001, לרבות טפסי דיווח למפקח על הביטוח. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה, בקבעו כי "בתיק הסתיימו הליכי הביניים ותם קדם המשפט... התיק קבוע בפני לתזכורת... אי לכך הבקשה נדחית".

כנגד החלטה אחרונה זו מופנית בקשת רשות הערעור שבפני. לטענת המבקשת, סיום הליכי קדם המשפט אין בהם כדי למנוע דיון בבקשה לגילוי מסמכים הנשענת על תקנה 113 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: התקנות). מתן צו הגילוי המבוקש לא יביא, כך היא טוענת, לעיכוב הליכי המשפט, ומכל מקום הוא דרוש לגילוי האמת ולבירור המחלוקת. המשיבה מתנגדת לבקשה.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה, החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות ערעור והוגש ערעור על-פי הרשות שניתנה.

גם הפעם, כמו במקרים אחרים הנוגעים לשיהוי בהגשת בקשה לגילוי ועיון במסמכים, נדרש איזון "בין הצורך לנהל את המשפט על-פי פרוצדורה קבועה לבין ההכרח להגשים את האינטרס של חשיפת האמת בסכסוך הקונקרטי" (רע"א 6772/01 אוד נ' הסוכנות היהודית לא"י (לא פורסם)). בכגון דא כבר נקבע, כי "במצב דברים שבו בעל-דין נמנע מלבקש גילוי בשלב קדם המשפט, ככלל, מן הראוי להתיר גילוי אף בשלב מאוחר יותר, תוך בחינת האפשרות של עשיית שימוש במכשיר של פסיקת הוצאות כנגד בעל-הדין, שאיחר בהגשת הבקשה לגילוי וגרם בכך לעיכוב הליכי המשפט. זוהי אף תוצאה מידתית יותר" (שם). על-פניו, נראה כי המסמכים בהם מדובר בענייננו רלבנטיים להכרעה במחלוקת, אולם אין מקום להכריע בכך עתה, שהרי בית המשפט המחוזי טרם בחן שאלה זו, ודחה את הבקשה אך ורק מן הטעם שקדם המשפט הסתיים זה מכבר. בנסיבות אלה, לאור השלב שבו מצוי הדיון בתיק, ולאור דברי המשיבה-עצמה כי בפועל מדובר במסמכים החשופים לעין הציבור – הייתי מחזיר את הדיון לבית המשפט המחוזי, על-מנת שיחליט האם יש מקום, בנסיבות המקרה, להיעתר לבקשה תוך השתת הוצאות על המבקשת.

הערעור מתקבל, במובן האמור. בנסיבות המקרה, אמנע ממתן צו להוצאות.

ניתן היום, ז' באייר תשס"ד (28.4.2004).


מעורבים
תובע: אבנר אגוד לביטוחי נפגעי רכב בע"מ
נתבע: אליהו חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: