ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קיבוץ בית קמה נגד מתמור מכון תערובות מרכזי בע"מ :

החלטה בתיק ע"א 1971/04

בפני: כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ

המערערים:
1. קיבוץ בית קמה

2. קיבוץ גבולות

3. קיבוץ יד מרדכי

4. קיבוץ כפר עזה

5. קיבוץ ניר יצחק

6. קיבוץ אור הנר

7. קיבוץ גבים

8. קיבוץ ארז

9. קיבוץ רוחמה

10. קיבוץ צאלים

11. קיבוץ סעד

12. קיבוץ ברור חיל

13. קיבוץ כרמים

14. קיבוץ שומריה

15. קיבוץ משמר הנגב

16. קיבוץ נירים

נ ג ד

המשיבים:
1. מתמור מכון תערובות מרכזי בע"מ

2. כלל חברה לביטוח בע"מ

בבית המשפט העליון בירושלים

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערים והמשיבים יוגבל ל-15 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערים ל-5 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח כפול לפחות, בגודל גופן 12, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

3. סיכומי הטענות של הצדדים לא יוגשו כשהם כרוכים יחד עם תיק המוצגים וכרך האסמכתאות.

4. בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

סדרי הגשת הטענות
5. המערערים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 2.8.04.

6. המשיבים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 22.11.04.

7. סיכומי תשובה יוגשו, אם חפצים המערערים בכך, עד יום 20.12.04.

8. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
9. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
10. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

עיקרי טיעון
11. נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

השלמת טיעון בעל פה
12. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 10.2.05 בשעה 11:30. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתנה היום, ח' באייר תשס"ד (29.4.04).

חגית מאק-קלמנוביץ' שופטת


מעורבים
תובע: קיבוץ בית קמה
נתבע: מתמור מכון תערובות מרכזי בע"מ
שופט :
עורכי דין: