ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמשון שפירא נגד שליט נועם :

בפני כבוד השופט א. סלאמה, נשיא

התובע

שמשון שפירא ת.ז. XXXXXX668

נגד

הנתבע

שליט נועם ת.ז. XXXXXX822

פסק דין

1. עסקינן בתביעה על סך 65,550 ₪ שהגיש התובע כנגד הנתבע בגין נזקים כספיים שנגרמו לו, לטענתו, עקב נזילות ורטיבות בדירתו של הנתבע.

יצוין כי תחילה הוגשה התביעה כנגד אמו של הנתבע, אולם לאחר שהובהר כי בעל הנכס הינו הנתבע, תוקן כתב התביעה בהתאם.

טענות התובע בתמצית

2. התובע טוען, כי במועדים הרלוונטיים לקרות הנזק היה הבעלים של דירה מס' 8 ברח' ארלוזורוב 48 בחיפה (להלן: "הדירה"), דירה אשר שימשה להשקעה ובזמנים הרלוונטיים לתביעה הושכרה לדיירת מאיה סמגרינסקי.

3. הנתבע הינו בעליה של דירה הממוקמת מעל לדירת התובע ואשר רצפת דירתו מהווה את קיר הגג בדירת התובע.

4. לטענתו, במהלך שנת 2012 פנתה אליו שוכרת דירתו וטענה כי קיימת רטיבות בדירה וכי התקרה החלה מתפוררת. התובע פנה לטענתו אל אמו ואחותו של הנתבע (אליהן הופנה ע"י השוכרת שהתגוררה בדירת הנתבע), על מנת ליידען על הרטיבות ונענה בהתחמקות ובסירוב לטפל בבעיה.

5. נוכח סירובו של הנתבע ו/או מי מטעמו לתקן את הנזקים, תיקן התובע בעצמו את דירתו תיקון מקומי, שלא הועיל, דבר שהביא לכך שהדיירת עזבה והפסיקה את השכירות קודם למועד הקבוע בחוזה, וכך גם דייר נוסף לו ניסה להשכיר את הדירה.

6. התובע טוען, כי הנזקים והרטיבות שנגרמו לדירתו, מקורם בדירת הנתבע, ובסירובו לתקנם ובשל כך, נאלץ למכור את הדירה במחיר הפסד של 400,000 ₪ (לאחר שנרכשה על ידו במחיר של 431,500 ₪).

7. להוכחת טענותיו צירף התובע חוו"ד של מומחה בתחום האינסטלציה מטעם חברת חידוש. בחוות הדעת, טען המומחה, כי בדיקת דירת הנתבע העלתה כי נמצאה חדירת מים "מברז טוש בקיר מגביל לחדר מדרגות" וכי המים שחודרים לחדר המדרגות גורמים לרטיבות בדירת התובע.

8. לטענת התובע, נגרמו לו נזקים בגין ביצוע התיקון הראשוני - סך של 1,350 ₪, הפסד דמי שכירות ל 3 חודשים - 4,500 ₪, ירידת ערך הדירה - 31,500 ₪, אובדן ימי עבודה ונסיעות- 2,000 ₪ ועוגמת נפש 25,000 ₪. יצוין, כי בכתב התביעה המקורי עתר התובע לנזקים נוספים וביניהם, פיצוי בגין הפרת חוזה מול רוכש הדירה ועלות תיקון הנזק, רכיבים אשר נזנחו בכתב התביעה המתוקן.

טענות הנתבע בתמצית

9. בכל הנוגע לטיעוני הנתבע, אציין תחילה, כי לבקשתו אפשרתי לאחותו הגב' אורנה בורוש, אשר התשתית העובדתית על פי הנטען ידועה לה ממקור ראשון, לייצג אותו בדיון נשוא תיק זה.

10. הנתבע טען, כי בנין הדירות בו מצויות דירתו ודירת התובע, הינו בניין ישן כבן 90 שנה בו סדקים וליקויים רבים.

11. לטענתו, מדובר בתביעת סרק על נזקים "מנופחים" ומוגזמים שכלל לא הוכחו. עוד נטען, כי כל נזק אשר קיים בדירתו של התובע, אם קיים, נגרם בעקבות רטיבות ונזילות מהרכוש המשותף בבנין ולא מדירתו של הנתבע, וכי גם המומחה מטעם התובע הגיע למסקנה זו בביקורו במקום, אולם שינה את מסקנותיו בחוות דעתו הכתובה נוכח "לחציו" של התובע.

12. להוכחת טענותיו, צירף הנתבע חוות דעת מטעם מומחה באינסטלציה, רפי פלג, אשר קבע כי אין חדירת מים לדירתו של התובע מדירתו של הנתבע, וכי אין נזילות ורטיבות מצינורות של מים חמים וקרים בדירת הנתבע ובפרט אין נזילות מברז טוש "שמגביל לחדר המדרגות".

13. הנתבע ביקש להורות על דחיית התביעה ושיפויו בגין הוצאותיו.

דיון והכרעה

14. לאחר ששמעתי את העדים שהעידו בפניי (התובע מחד והגב' אורנה בורוש מאידך) והתרשמתי מהופעתם ולאחר שעיינתי בחומר הראיות, לרבות בתמונות שהוגשו וחוות הדעת ושקלתי את טענות הצדדים, החלטתי לדחות את התביעה.

15. על התובע היה להוכיח את תביעתו, בבחינת "המוציא מחברו עליו הראיה". התובע מייחס לנתבע את מקור הנזקים בדירתו, אך כשל בהרמת נטל ההוכחה המוטל עליו בדנן,באשר לא שוכנעתי כי קיימת בעיית רטיבות ונזילות בדירת הנתבע, אשר גורמת לנזקים בדירת התובע.

ודוק, העובדה, כשלעצמה, שדירת הנתבע ממוקמת מעל דירת התובע אינה מוכיחה כי הנזקים נגרמים בשל ליקויים בדירתו.

16. לא זו אף זו, חוות הדעת של המומחה מטעם התובע עצמו, מסיקה, כי הרטיבות הינה מחדר המדרגות (שהוא ללא ספק רכוש משותף באחריות ועד הבית). אמנם, חוות הדעת קובעת כי מקור הרטיבות בחדר המדרגות הינו מדירת הנתבע, אך המומחה לא נחקר בפני על חוות דעת זו והתובע לא זימנו לעדות, וזאת על אף שקיימת חוות דעת נגדית הקובעת מפורשות כי אין כל רטיבות בדירת הנתבע. בהעדר עדות המומחה מטעם התובע בפני, ונוכח קיומה של חוות דעת סותרת, לא ניתן היה להתרשם ממומחיותו של המומחה מטעם התובע וכפועל יוצא מכך לקבוע איזו חוות דעת עדיפה. על כן אני קובע שאין לקבל את ממצאי חוות הדעת מטעם מומחה התובע וכי לא הוכח שהמקור לנזקיו הינו בדירת הנתבע.

17. זאת ועוד, אף אם הייתי משתכנע כי מקור הנזק בדירת הנתבע, אלא שהתובע לא הוכיח גם את נזקיו הנטענים. התובע טען לאובדן דמי שכירות, אולם לא צירף תצהיר מטעם הדיירת ששכרה את הדירה לתמיכה בטענתו כי עזבה טרם המועד הקבוע בחוזה בשל הרטיבות. בנוסף, לא צירף קבלות בגין החומרים והתיקון הראשוני שביצע, לטענתו, וקבלות ואישורים בגין נסיעותיו ואובדן ימי עבודה.

באשר לנזק בדבר ירידת ערך הדירה ובשל כך מכירתה בהפסד, אין די בהוכחה כי הדירה נקנתה בסכום הגבוה מסך מכירתה כדי להראות שירידת הערך נגרמה דווקא בשל נזקי הרטיבות. בכגון דא, היה על התובע לצרף חוו"ד שמאי שתפרט את מחירי הדירות באזור, עובר למועד בו נמכרה ולמועד בו נקנתה, וכן את השפעתו של הנזק, ככל שקיים נזק, על מחיר הדירה. חוות דעת כזו לא צורפה וממילא לא הוכחה ירידת הערך.

18. בעדותו של התובע בדבר נזקיו, הגם שלא נסתרה, אין די, שכן היא בבחינת "עדות יחידה של בעל דין " כהגדרתה בסעיף 54(2) לפקודת הראיות, תשל"א - 1971, אשר הכרעה על פיה טעונה נימוקים מיוחדים, נימוקים שנוכח הקביעות דלעיל לא נמצאו.

19. מן המקובץ שוכנעתי כי התובע לא הוכיח שמקור הנזק בדירתו נגרם בשל רטיבות ו/או נזילות בדירת הנתבע וכן לא הוכיח נזקיו.

20. אשר על כן, אני דוחה את התביעה ומחייב את התובע לשלם לנתבע הוצאות משפט בסך כולל של 2,000 ₪.

חיוב זה ישולם תוך 30 יום מהיום שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד יום התשלום המלא בפועל.

21. מודעת זכות ערעור כחוק.

22. המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים כמקובל.
ניתן היום, ג' תמוז תשע"ד, 01 יולי 2014, בהעדר הצדדים.

א. סלאמה, נשיא


מעורבים
תובע: שמשון שפירא
נתבע: שליט נועם
שופט :
עורכי דין: