ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נגד אסעד ח'טיב :

לפני כבוד השופט הבכיר שכיב סרחאן

התובע/ המשיב
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

נגד

הנתבע/ המבקש
אסעד ח'טיב

החלטה

לפניי בקשת רשות להתגונן כנגד תביעה כספית בסדר דין מקוצר, בגין חוב בחשבון העו"ש של הנתבע בסך של 117,372 ₪.

ביום 30.10.1992 ,פתח התובע לנתבע חשבון שמספרו 4701730 בסניף התובע ביפיע (מס' חשבון קודם 701734). עם פתיחת החשבון ,חתם הנתבע על תנאים כללים לניהול חשבונות עו"ש דביטוריים (להלן- "תנאי ניהול החשבון").

וכן, ביום 26.7.2012 חתם הנתבע על בקשה לקבלת הלוואה לא צמודה בסך של 108,000 ₪ , וזאת לצורך הסדר חוב . וכן, חתם הוא על בקשה לפירעון מוקדם של ההלוואה בסך של 36,749 ₪.

טענות הנתבע

1. הנתבע טוען ,כי לא ידע עד למועד קבלת התביעה, אודות אחוזי הריבית הגבוה שנגבו ממנו על ידי התובע. לטענתו, בעת לקיחת ההלוואה ציינו בפניו נציגי התובע ,כי הריבית הינה ריבית רגילה, ולא בשיעור כה גבוה. הנתבע מודה ביתרת החוב שנותרה, אולם לטענתו, היתרה הינה לפי אחוזי ריבית גבוה מאוד, והתובע לא הביא לידיעתו מידעת הענקת ההלוואה או במועד מאוחר יותר. אי גילוי זה מצד התובע מצביע על חוסר תום לב מצדו.

2. לטענת הנתבע, שילם את ההחזרים החודשיים כסדרם עד לסוף 7/2013. לטענתו, רק בחודש 8/2013, לאחר שעבר תאונת דרכים קשה (ביום 5.8.2013) נבצר ממנו להמשיך ולהחזיר את התשלומים, ועל אף ניסיונותיו לגבש הסדר עם הבנק, התובע הגיש תביעתו , תוך התעלמות ממצבו של הנתבע.

3. הנתבע מוסיף וטוען כי, גם לאחר הגשת התביעה ביקש הנתבע להגיע עם התובע להסדר, אולם הצעתו להסדר סורבה בטענה כי עליו להצביע על "דמי רצינות" ולשלם סכום כספי מראש. הנתבע המתין לתשלום שהיה אמור לקבל מהמוסד לביטוח לאומי על מנת להמציא "דמי רצינות" לתובע, וחתימה על הסכם שיביא לסילוק התביעה. לטענת הנתבע, המוסד לביטוח לאומי שילם את כספי הגמלה בסכום העולה על 42,000 ₪ ישירות לחשבון הנתבע המנוהל אצל התובע, אולם התובע לטענתו, לא אפשר לנתבע למשוך את הכסף מהחשבון בטענה כי מתנהל הליך משפטי, ובכך סיכל חתימה על הסכם פשרה.

4. לבסוף טוען הנתבע ,כי על בית המשפט להפעיל סמכותו למתן סעד בגין התנהלות דיונית חסרת תום לב, בהתחשב במכלול השיקולים הרלוונטיים, שמירה על הגינות ההליך השיפוטי, הגנה על התכליות המו נחות בבסיס סדרי הדין, אל מול זכות הגישה לערכאות וזכותו של בעל דין לקבל הזדמנות לבירור עניינו בבית משפט. סכום הגמלאות שולם בדיעבד על חשבון החוב נשוא התביעה ויתרת החוב עומדת כיום על סך של 72,795 ₪. הנתבע מוכן לחתום על הסכם פשרה לפיו יחזיר את יתרת החוב בסכום של 1,300 ₪ לחודש וכן בנו יהיה ערב היות ואין לו חובות כלל. על כן, יש להתיר לנתבע להתגונן מפני תביעת התובע, נוכח התנהלות התובע בחוסר תום לב, תוך התעלמות מכל ניסיון של הנתבע לגיבוש הסדר.

טענות התובע

5. התובע טוען ,כי הנתבע מנסה בבקשת הרשות להתגונן לחמוק מאחריותו כלפי התובע. אין בידי הנתבע עובדות שבהן ניתן להיתלות לצרכי בקשתו והרמת הנטל הנדרש. טענת הנתבע ,כי התובע לא גילה לו את אחוזי הריבית, הינה טענה בעל פה הנוגדת מסמך בכתב. וכן, קבלת המידע לתנאי ההלוואה הינה הודאת בעל דין. אין בטענותיו של הנתבע להקים כל הגנה בפני התביעה. על כן, יש לדחות את הבקשה.

דיון
המסגרת הנורמטיבית

6. הדיון בבקשה לרשות להתגונן מאפשר לאדם שהוגשה נגדו תביעה בסדר דין מקוצר, להיאבק על זכותו להיכנס לשערי בית המשפט ולזכות בהכרה כ"נתבע" בתביעה שהוגשה בסדר דין מיוחד זה. עול ההוכחה המוטל עליו בשלב זה הוא מצומצם ואין הוא חייב להראות בשלב זה כיצד יוכיח את הגנתו ואת הגרסה העובדתית המועלית בבקשה. אין בודקים בשלב זה כיצד יצליח הנתבע להוכיח הגנתו ואין בודקים את טיב ראיותיו. כשנתבע טוען טענה בעל פה נגד מסמך, יש ליתן לו רשו ת להתגונן (בהנחה שקיימת הגנה לכאורה), שכן אין למנוע ממנו מלהעלות טענה טובה מטעמים שבדרכי הוכחה בלבד (ראו- א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית) בעמ' 403-402).

7. מטרת הליך סדר דין מקוצר, הינה למנוע דיון בתובענה רק אם ברור הדבר ונעלה מספק שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו. לכן, די למבקש רשות להתגונן מפני תביעה שהוגשה נגדו, אם יראה כי בפיו הגנה אפשרית נגד התביעה ולו בדוחק, כדי שבית המשפט ייעתר לבקשתו. לעומת זאת, מי שהגנתו "הגנת בדים" תדחה בקשתו למתן רשות להתגונן (ראה ע"א 594/85 זהבי נ' מגרית בע"מ, פ"ד מב (1) 721 (8.5.1988)). בשלב זה, בית המשפט אינו בודק אמיתות העובדות הנטענות בתצהיר, אלא יוצא מההנחה שהאמור בתצהיר הינו אמת. בית המשפט ייעתר לבקשה בכל מקרה בו מגלה התצהיר הגנה אפשרית בפני התביעה, גם מדובר בהגנה דחוקה.

(ראו גם - ע"א 9654/02 חב' האחים אלפי בע"מ נ' בנק לאומי לישראל, פ"ד נט (3) 41, 46 (1.11.2004) ; ע"א 544/81 מנחם קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ, פ"ד לו (3) 518, 524 (28.7.1982) ; ע"א 3300/04 צול ניהול פרויקטים בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ (9.12.2009); ע"א 3374/05 אליהו אוזן נ' בנק איגוד לישראל בע"מ ואח' (1.5.2006)).

8. בית המשפט לא ייתן רשות להתגונן למבקש, אשר לא פירט בתצהירו מסכת עובדתית שלמה ומפורטת של הגנתו. המבקש חייב להיכנס לפרטי העובדות עליהן מבסס הוא את הגנתו ולא להסתפק בטענות בעלמא. (ראה- ע"א 6514/96 חניון המרכבה חולון בע"מ נ' עירית חולון, פ"ד נג (1) 390, 400 (3.2.1999); ע"א 527/07 נחום נ' קרן אהרונסון בע"מ ( 18.2.2008)).

ומן הכלל אל הפרט

9. הנתבע טוען כי, לא ידע בעת לקיחת ההלוואה אודות אחוזי הריבית הגבוה , והתובע לא הביא לידיעתו מידע זה בעת הענקת ההלוואה או במועד מאוחר יותר. לטענתו, נהג התובע בחוסר תום לב, כאשר לא אפשר לו משיכת כספי המוסד לביטוח הלאומי מהחשבון ו מתן הזדמנות לגיבוש הסדר. מנגד, טוען התובע ,כי הנתבע מנסה למעשה לחמוק מאחריותו כלפי התובע ,וטענתו שהתובע לא גילה לו את אחוזי הריבית, הינה טענה בעל פה כנגד מסמך בכתב.

10. בנידון דידן, טענת הנתבע ,כי לא ידע אודות אחוזי הריבית הגבוהה, לא נסתרה והנתבע אף לא נחקר על טענה זו. על אף שהגנה זו אינה הגנה איתנה וקשה להוכחה, שכן מדובר בטענה בעל פה כנגד מסמך בכתב, בשלב זה בוחן בית המשפט האם יש בטענות הנתבע, ככל ויוכיח הראיות, לשמש הגנה ולו בדוחק. בית המשפט אינו בוחן כיצד יוכיח הנתבע טענותיו. על כן, גם טענה בעל פה כנגד מסמך בכתב ניתן להעלות בשלב זה של הדיון. על נציגי התובע חלה החובה לוודא ,כי הנתבע הבין על מה הוא חותם בטרם חתימתו, וזאת על אף שהדברים כתובים בהסכם. על כן, במידה ויעלה בידי הנתבע להוכיח ,כי לא קיבל כל הסבר מטעם נציגי התובע אודות המסמך עליו חתם, עשויה לקום לו הגנה כנגד תביעת התובע. וכן, טענות הנתבע בדבר שימוש לרעה בהליך שיפוטי ו התנהלות דיונית חסרת תום לב, עשויות אף הן להקים לו הגנה. הגנת הנתבע הינה בגדר הגנה אפשרית ולו בדוחק, על כן, ראוי ליתן לו רשות להתגונן.

11. אשר על כן, אני נעתר לבקשה ונותן לנתבע רשות להתגונן. תצהיר הנתבע ישמש כתב הגנה.

12. הוצאות הבקשה תובאנה בחשבון בתום ההליך.

התיק נקבע לישיבה מקדמית ליום 5.11.2014 שעה 9:30.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ג' תמוז תשע"ד, 01 יולי 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
נתבע: אסעד ח'טיב
שופט :
עורכי דין: