ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרטין וידרקר דרכון גרמני מס' נגד אליאס רושרוש :


בפני כבוד השופטת ישראלה קראי-גירון

המבקש

מרטין וידרקר דרכון גרמני מס' 60064446

נגד

המשיבים

  1. אליאס רושרוש ת.ז. XXXXXX833
  2. לשכת רישום המקרקעין - חיפה

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשה ובתשובה לבקשה אשר הוגשו לבית משפט זה, בטרם הוגש ערעור , אני סבורה כי אין מקום להיעתר לבקשה.
לטעמי בדיקת העניין מגלה כי המבקש לא הרים נטל ההוכחה המוטל עליו להוכיח קיומו של התנאי השני הנדרש כדי להיעתר לבקשה קרי הוכחה כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו וכי באם לא יינתן הצו המבוקש הוא יתקשה להשיב המצב לקדמותו היה וידחה ערעורו. די בכך כדי להביא לדחיית הבקשה מבלי שיהיה צורך לדון בשאלת סיכוי הערעור.

צודק ב"כ המשיב כי על פי טענת המבקש עצמו לא הושלם הליך רישום זכויותיו הנטענות של המשיב בקרקע ובפועל עיכוב הביצוע המבוקש אינו נדרש כדי להותיר המצב הקיים לפיו הזכויות בנכס נשוא ההליך שייכות למשיב על כנו אלא כדי למנוע אפשרות שתסכל השלמת רישום הזכויות בנכס על שם המשיב.
לפיכך אין בפני עתירה לסעד הדרוש כדי להותיר המצב הקיים בעינו ולפיו למשיב זכויות רשומות בנכס.
זאת ועוד במקרה דנן אין מדובר בפסק דין אשר הורה על פינויו של המשיב מנכס מקרקעין שהוא מתגורר בו. מדובר במקרה דנן בנכס מקרקעין המהווה נכס הוני שהמשיב טוען לזכויות בו.
היה ובסופו של יום יתקבל ערעור המשיב וזכויותיו בנכס יוכרו יהיה יכול המשיב לזכות בפיצוי כספי המשקף זכויותיו בנכס גם אם בינתיים הזכויות בנכס יועברו לאחר.
הלכה פסוקה היא כי לא בכל מקרה בו ניתן פסק דין שעניינו זכויות במקרקעין יעוכב פסק הדין עד להכרעה בערעור.
נפסק לא אחת כי יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו ויש להבחין בין פסק דין העוסק בפינוי מבית מגורים ובין פסק דין הדן בזכויות בנכס מקרקעין המהווה נכס הון , מלאי עסקי , או נכס שנרכש לצרכים עסקיים.
בנסיבות העניין משקיים סעד חלופי, שניתן באמצעותו לפצות המשיב על נזקיו היה ויתקבל ערעורו ובינתיים יועברו הזכויות בנכס בפיצוי כספי אין מקום להיעתר לבקשתו.
אציין עוד כי בבקשת המבקש לא נטען דבר באשר לביצוע החיוב הכספי שהוטל על המשיב בפסק הדין ואשר לדברי המשיב טרם בוצע.
המבקש עצמו לא מעלה טענה כלשהי כנגד ביצוע החיוב הכספי ו לא מבהיר מדוע הוא לא ביצע חיוב זה.
היה מצופה ממבקש אשר עותר לקבלת סעד של עיכוב ביצוע פסק דין כי יבצע את אותם חלקים בפסק הדין לגביהם הוא עצמו אינו מבקש עיכוב ביצוע.
עוד אציין בזהירות הראויה ובהתחשב בעובדה כי בית משפט זה אינו יושב בערכאת ערעור על עצמו ובהתחשב בעובדה כי טרם הוגש ערעור כי טענותיו האפשריות של המבקש בערעור כמפורט בבקשה אין די בהם כדי לקבוע כי הורם הנטל להוכיח כי עסקינן בערעור שסיכוייו לכאורה טובים.

מכל האמור לעיל אני סבורה די דין הבקשה להידחות.
המבקש ישלם הוצאות הבקשה בסך 2,500 ₪ בתוך 30 יום ממועד המצאת החלטה זו שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית ממועד ההחלטה ועד לתשלום בפועל.

ניתנה היום, ג' תמוז תשע"ד, 01 יולי 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרטין וידרקר דרכון גרמני מס'
נתבע: אליאס רושרוש
שופט :
עורכי דין: