ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף מרדכי שפר נגד חנה מרטה גוטליב :

בפני כבוד השופט בן-ציון גרינברגר

המבקש

יוסף מרדכי שפר

נגד

המשיבים

  1. חנה מרטה גוטליב
  2. עו"ד תום קדם

החלטה

בקשת המבקש הנדונה לפניי לאישור פסקי בוררות הוגשה לבית משפט זה ביום 24.3.13. אין מחלוקת בעובדה כי בעת הגשת הבקשה האמורה, כבר ניתן על ידי כבוד השופט כ' מוסק צו כינוס נכסים נגד המבקש (שניתן ביום 12.3.13). כמו כן, ניתן ע"י כבוד הש' מוסק ביום 21.3.12 צו מניעה נגד המבקש לבל ינקוט בפעולות משפטיות כלשה ן, תוך שציין במפורש כי צו המניעה כולל "המשך ניהול הליכים משפטיים בפני כל גוף או כל פעולה משפטית ביחס לפסקי דין שניתנו במסגרת בוררות."
בפסק דינו מיום 12.3.13, בו הוציא את צו הכינוס, אף התייחס כבוד השופט מוסק לטענת המבקש כי פסקי הבוררות שהגיש לאישור ביום 24.3.13 אינם אלא השלמות לפסקי ביניים שניתנו על ידי הבוררים עובר למועד מתן צו הכינוס וצו המניעה, כך שבהגשת בקשתו לאישורי פסקי הבוררות הללו המאוחרים מדובר בעצם, לשיטתו, בהשלמה להליכים קיימים, שאינם אמורים להיכלל בצו הכינוס שניתן בהחלטה מיום 12.3.12, מאחר שכבר התנהלו לפני מועד הצו. בית המשפט דחה את הטענה האמורה, תוך שציין שהליך הבוררות כבר הסתיים בפסק דין חלוט של הבוררים מיום ז' שבט תשע"ב, אשר הפך לחלוט בעקבות החלטת בית משפט זה מיום 29.3.12 בה אושר פסק הבוררות האמור.
על בסיס כל האמור מבקש המנהל המיוחד למחוק על הסף את בקשת המבקש לאישור פסקי הבוררות המאוחרים.
אין אלא להסכים עקרונית עם עמדתו. מן המקובץ עולה כי אסור היה לו למבקש להגיש את בקשת האישור של פסקי הבוררות המאוחרים נשוא ההליך שלפניי, גם עקב קיומו של צו כינוס ומינויו של מנהל מיוחד במועד הגשת בקשת המבקש למותב זה, ואף חמור יותר, עקב קיומו של צו מניעה אשר הטיל על המבקש איסור מפורש לנקוט בהליכים כלשהם הנוגעים לפסקי הבוררות. ב"כ המבקש אמנם העלה בפניי טענות רבות באשר לצדקת ההחלטות הנוספות של הבוררים, והעוול שייגרם למבקש אם לא יתאפשר לו להגישם לאישור; ברם הטענות האמורות אינן רלוונטיות לענייננו. שהרי, בקשת המנהל המיוחד למחיקה על הסף של בקשת המבקש שלפניי כלל אינה נוגעת לתוכן פסקי הבוררות, אלא ל עצם העובדה שהמשיב בחר לפעול לאישורם באופן עצמאי, כשלא היה מוסמך, ואף אסור היה לו, לפעול כפי שפעל מחוץ למסגרת צו הכינוס ; ולטענה בסיסית זו אין לב"כ המבקש כל מענה.
בהקשר זה אף יצוין, כי במסגרת הדיון שהתקיים בבקשה להכריז על המבקש כפושט רגל, נתן כבוד השופט מוסק החלטה ביום 18.3.14 בה חזר וקבע כי אסור היה לו למבקש להגיש את הבקשה המונחת בפני מותב זה לאישור פסקי בוררות המאוחרים.
אמנם יצוין גם , כי המבקש הגיש ערעור לבית משפט העליון באשר לצו הכינוס בכללותו, ומינויו של המנהל המיוחד, ובמסגרת הערעור אף מעלה המבקש טענות באשר למסקנות כבוד השופט מוסק באשר לסופיות פסקי הבוררות שקדמו לצו הכינוס; והערעור האמור עומד להישמע בימים הקרובים.
לאחר שקלול כל האמור, המסקנה המתחייבת חד היא: בית משפט זה אינו יושב כערכאת ערעור על החלטות מותב אחר שבאותו בית משפט. מאחר שכבוד השופט מוסק כבר קבע בסדרה של החלטות, כי פסקי הבוררים שאושרו בעבר על ידי בית משפט זה הם סופיים וחלוטים, וכי חל על המבקש איסור מוחלט להגיש באופן עצמאי כל בקשה לבית המשפט הקשורה לבוררות, הרי שדינה של הבקשה שלפניי להימחק על הסף: גם בגין העדר מעמדו של המבקש להגשתה לאחר מינויו של מנהל המיוחד; וגם בגין כך שבהגשת הבקשה הפר המבקש צו מניעה מפורש שאסר עליו לעשות כן. ואף אילו ניתן היה לדון בבקשה לגופה, כבר נקבע, כמפורט לעיל, כי פסקי הבוררות שאושרו בשנת 2012 הם סופיים וחלוטים, ועל כן אין אלא להסיק כי פסקי הבוררות שהוגשו עתה לאישור, ואשר ניתנו לאחר מתן פסקי הבוררות שאושרו ואשר לגביהם לא נערך כל הסכם בוררות חדש, ניתנו בהעדר סמכות, כך שממילא לא ניתן היה לאשרם.
על בסיס כל האמור, דין הבקשה להימחק על הסף וכך אני מורה.
במידה וערעורו של המבקש בבית משפט העליון יביא לתוצאה אשר תאפשר לו לפעול לבדו לאישור פסקי הבוררות המאוחרים, יוכל להגיש לשם כך בקשה חדשה ומעודכנת.
אני מחייב בזה את המבקש בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 2,500 ₪.

ניתנה היום, ג' תמוז תשע"ד, 01 יולי 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף מרדכי שפר
נתבע: חנה מרטה גוטליב
שופט :
עורכי דין: