ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זאב ויניק נגד יפעת כהן :

בפני כבוד השופט נאסר ג'השאן

תובעים

זאב ויניק

נגד

נתבעים

  1. יפעת כהן
  2. מגדל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

התיק נקבע לישיבה מקדמית ליום 8.9.14 בשעה 10:30 . בעלי הדין יתייצבו אישית לדיון האמור.
היה ומי מהצדדים הנו תאגיד - יתייצב לדיון נציג מטעמו הבקיא בעובדות ומוסמך לקבל כל החלטה על אתר, אלא אם המציא עד 7 ימים לפני מועד הדיון התחייבות בכתב, כי נציג מטעמו כאמור יהיה זמין בטלפון בזמן הישיבה המקדמית.
תשומת הלב מופנית לתקנה 214 יא' (ו) לתקנות בדבר תוצאות אי התייצבות כאמור, וכן לתקנות 143, 214 יא ו- 146 לתקנות.
הצדדים יגיעו לדיון כשבידיהם כל מסמך אשר יש בו, לדעתם, לייעל את הטיפול בתיק.
כל בקשה בכל עניין מן העניינים המפורטים בתקנה 143 ובתקנה 214 יא לתקנות, לרבות בקשה לביטול הישיבה המקדמית ולקביעת מועד לדיון בתובענה, תוגש לביהמ"ש תוך 20 ימים מהיום.
צד אשר ימנע מלבקש בקשה כלשהי אשר הוא מעוניין בה ו/או מלהגיב לה, בתוך המועדים הנקובים לעיל, יחויב בהוצאות לאוצר המדינה ו/או לצד שכנגד בשל ייתור הצורך בקיום הדיון במועד שנקבע לכך, אם למחדלו האמור יהיה ביטוי בדיון.
על מנת לייעל את ההליך רשאים הצדדים להגיש הודעה על הסדר דיוני אליו הגיעו, בתוך 20 ימים מהיום, ואולם לא יתקבל הסדר דיוני המאריך את המועדים לניהול ההליכים המקדמיים מעבר למועדים המפורטים לעיל.
תצהירי עדות ראשית יוגשו ע"י כל הצדדים עד יום 10.8.14 בצירוף כל הנספחים, בהתאם לקבוע בתקנה 214ט לתקנות. על הצדדים להעביר עותק מתצהיריהם, כמו גם שאר מסמכים ו/או בקשות, ישירות לצד שכנגד במקביל להגשתם לביהמ"ש.
הצדדים יגיעו לישיבה המקדמית ערוכים לשמיעת ראיות (לרבות עדויות הנהגים, בעלי הדין והעדים) והן תשמענה ככל שהזמן יאפשר זאת. בהתאם, על התובע לשלם את מחצית האגרה השנייה טרם הישיבה המקדמית.

ניתנה היום, כ"ו סיוון תשע"ד, 24 יוני 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זאב ויניק
נתבע: יפעת כהן
שופט :
עורכי דין: