ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיחאיל עאסי נגד דוד אביטן :

בפני כבוד השופטת רבקה איזנברג

תובע

מיחאיל עאסי

נגד

נתבע

דוד אביטן

פסק דין

1. פסק-דין זה ניתן על דרך הפשרה, לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984 וזאת מכוח הסכמת הצדדים, כמפורט בפרוטוקול מהיום.

2. כבר בראשית הדברים אדגיש, כי בעובדה שהצדדים הסכימו והסמיכו את בית המשפט להכריע על דרך הפשרה, יש להצביע על כל אחד מן הצדדים כמי שמבקש לסיים את הסכסוך בדרך של פשרה ולא בהכרעה שיפוטית חדה ונוקבת, אשר יהיו בה קביעות וממצאים חד משמעיים ביחס למי מהצדדים.

כבר נקבע כי פסיקת בית המשפט בהליך לפי סעיף 79 איננה מוגבלת לד' אמותיו של הדין המהותי אלא גם לעקרונות ושיקולים של מוסר, חירות, צדק, שלום ויישור הדורים" (ת"א (ת"א) 726247/06 סלקום ישראל בע"מ נ. בריטניה ישראל מעוף נכסים והשקעות בע"מ).

3. כפי שהובהר והוסכם על ידי הצדדים, פס"ד זה אשר ניתן על דרך הפשרה אינו מנומק. בעניין זה אזכיר את ההלכה כי מוטב שפס"ד על דרך הפשרה לא ינומק בשל מורכבות השיקולים העומדים בבסיסו ואשר אינם ניתנים למדידה ומשקל (ראה רע"א 3876/01 פלסט בע"מ נ. שיטרית, שם סקר בית המשפט את הבסיס להלכה זו).

4. לאחר שעיינתי בכל המסמכים שבפני ושקלתי את טענות הצדדים, ולאחר שהבאתי בחשבון שיקולים שבדין ,אך גם שיקולים הראויים להכרעה על דרך הפשרה כאמור והחורגים מד' אמותיו של הדין המהותי, אני מחייבת בזה את הנתבע לשלם לתובע סך כולל של 3,300 ₪ . הסכום ישולם לתובע תוך 30 יום שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתן היום, כ"ה סיוון תשע"ד, 23 יוני 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מיחאיל עאסי
נתבע: דוד אביטן
שופט :
עורכי דין: