ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מלכה בלחני נגד ביטוח חקלאי :

בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

תובעת

מלכה בלחני

נגד

נתבעת

ביטוח חקלאי - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

החלטה

בפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום ה אורטופדי, נוירולוגי, ראומטולוגי וגסטרו-אנתרולוגי.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום הראומטולוגי, עקב תאונת הדרכים מיום 14.5.06.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר מיכאל אהרנפלד, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הראומטולוגי, על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבה הרפואי של התובע ת בגין תאונת הדרכים מיום 14.5.06. המומחה יחווה דעתו גם בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום האורטופדי ו/או הנוירולוגי – עקב התאונה .

באשר לבקשה למינוי מומחה בתחום הגסטרואנתרולוגי - לא מצאתי במסמכים שצורפו ראשית ראיה כדין לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום זה. אם וכאשר יובאו בפניי מסמכים המהווים ראשית ראיה לעניין זה, אשוב ואדרש לבקשה.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובעת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברה הרפואי של התובע ת, לעבודתה ולמקצוע ה.
  5. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש, ככל שדרש, ולאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
התובעת תגיש תחשיב נזק מטעמו בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.
הנתבעים יגישו תחשיב נזק בתוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.
לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים הרלוונטיים להערכת הנזק, לרבות חוות דעת אקטוארית.

תזכורת פנימית ליום – 26.11.14.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, י"ט סיוון תשע"ד, 17 יוני 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מלכה בלחני
נתבע: ביטוח חקלאי
שופט :
עורכי דין: