ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צבי שמש נגד אילן כהן :

לפני: כבוד ה שופט גיא הימן

התובע (המשיב):

צבי שמש

נגד

הנתבע (המבקש):
אילן כהן

הוגשה הודעת הנתבע-המבקש מיום 1.6.2014

בשם התובע: עו"ד ספי שמש; עו"ד גיא דויטש; עו"ד שרי נוסינוביץ-רץ
בשם הנתבע: עו"ד אייל סייג

פסק-דין

1. בהחלטתי מיום 31.3.2014 מצאתי מקום להיעתר לבקשתו של הנתבע-המבקש ולִתן לו רשות להתגונן מפניה של התובענה. הרשות להתגונן צומצמה לטע נתו כי הוא מחזיק בנכס הנדון כבעלי ו לפי דין. על מנת להבטיח את נזקיו האפשריים של התובע-המשיב במקרה שאותה טענה לא תימצא מבוססת הותנתה הרשות להתגונן בהפקדתה בידי המבקש, עד לתאריך 21.4.2014, של ערבות בסך 150,000 ש"ח.

2. לראשונה בהודעתו מתאריך 1.6.2014 הודיע המבקש כי "השגת סכום שכזה אינה באפשרותו הכלכלית, כך יוצא כי נגזרה על[יו] גזירה שמראש לא יכול היה לעמוד בה". עם זאת לא נתבקש, ודומה כי בדין היה זה, שינוי בתנאי הערובה . תחת זאת הודיע המבקש כי בכוונתו לפנות את הנכס וכי הוא תר אחר מקום חלופי לקיים בו את עניניו. הוא עתר לאורכה בת שלושה חודשים לשם כך. המשיב מתנגד לזאת ועותר לפינוי על-אתר.

3. אי-קיומו של התנאי למתן רשות להתגונן שמט את הקרקע מתחת לרגליה של זו; ו בהעדר הגנה – הרי שהתובענה מתקבלת. עם זאת בהתחשב, מחד גיסא, במהותו של השימוש הנוכחי – לבית-כנסת, ומאידך גיסא בפרק הזמן שחלף ובשימוש שמייעד המשיב למקום – לנכס מסחרי, נמצא לי מקום לאפשר אורכה קצרה לשם היערכות.

4. ניתן בזה צו, המורה ל נתבע-המבקש ולכל מי מטעמו לפנות את הנכס הנדון – חנ ות בקומת הקרקע של הבית המשותף ברחוב הגר"א 22 בחולון, גוש מס' 7162, חלקה 233, תת-חלקה 1 – מכל אדם וחפץ ולהשיבו לידי התובע-המשיב. זאת, לא יאוחר מיום ט"ו בתמוז תשע"ד, 14.7.2014.

בתוך 30 ימים ישלם המבקש למשיב שכר-טרחתו של עורך-דין, בסך 7,000 ש"ח.

הדיון שנקבע – בטל.

ניתן היום, כ' סיוון תשע"ד, 18 יוני 2014, שלא במעמד הצדדים.


מעורבים
תובע: צבי שמש
נתבע: אילן כהן
שופט :
עורכי דין: