ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סיגלית ספיר נגד מוטורולה תקשורת ישראל בע"מ :

החלטה בתיק ע"א 3172/04

בפני: כבוד הרשם עודד שחם

המערערים:
1. סיגלית ספיר

2. דודו ספיר

נ ג ד

המשיבים:
1. מוטורולה תקשורת ישראל בע"מ

2. טטרה תעשיות אלקטרוניקה בע"מ

בבית המשפט העליון בירושלים

צו סיכומי טענות

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערים והמשיבים בכל אחד מן הערעורים יוגבל ל- 10 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערים ל-3 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח כפול לפחות, בגודל גופן 12, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

3. סיכומי הטענות של הצדדים לא יוגשו כשהם כרוכים יחד עם תיק המוצגים וכרך האסמכתאות.

4. בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

סדרי הגשת הטענות
5. המערערים בכל אחד מתיקי הערעור יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 13.10.04.

6. המשיבים בכל אחד מתיקי הערעור יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 2.12.04. המשיבים רשאים להגיש את הסיכומים בערעורים המאוחדים במסמך אחד, שיוגבל ל- 20 עמודים.

7. סיכומי תשובה בכל אחד מתיקי הערעור יוגשו, אם חפצים המערערים בכך, עד יום 30.12.04 .

8. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם כן שינה בית המשפט את המועד שנקבע על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
9. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
10. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

עיקרי טיעון
11. נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

השלמת טיעון בעל פה
12. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 20.4.05 שעה 9:00 . משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתן היום, ז' באב תשס"ד (25.7.04).

עודד שחם
ר ש ם


מעורבים
תובע: סיגלית ספיר
נתבע: מוטורולה תקשורת ישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: