ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דן בן נון נגד כורש עובדיה :

החלטה בתיק ע"א 4352/04

וערעור שכנגד

בפני: כבוד הרשם עודד שחם

המערערים:
1. דן בן נון

2. מקסוול נוני ציונה

נ ג ד

המשיבים:
1. כורש עובדיה

2. מליחי מנחם

3. תם שרה

4. עזבון מדמון דינה ז"ל

5. מינהל מקרקעי ישראל

בבית המשפט העליון בירושלים

צו סיכומי טענות

כוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערים והמשיבים יוגבל ל-13 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערים ל-5 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח כפול לפחות, בגודל גופן 12, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

3. תיק המוצגים וכרך האסמכתאות יוגשו במועד שנקבע להגשת הסיכומים. תיק המוצגים וכרך האסמכתאות יוגשו בכריכה נפרדת מכתב הסיכומים.

4. בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

סדרי הגשת הטענות
5. המערערים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 26.8.04.

6. המשיבים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 27.9.04.

משיבים אשר אין להם עניין בהליך או בתוצאותיו, או מבקשים שלא להגיש טיעונים או להשתתף בדיון, יודיעו על כך בכתב עד ליום 30.8.04, ובהמשך לכך ייקבעו ההסדרים הדיוניים בעניינם.

7. המערערים, הם המשיבים שכנגד, יגישו את סיכום טענותיהם בערעור שכנגד עד יום ,19.10.04 המערערים רשאים להגיש, בתוך אותה תקופה סיכומי תשובה בערעור, ורשאים הם להגיש את סיכומי התשובה בערעור יחד עם סיכום הטענות בערעור שכנגד במסמך אחד, בהיקף של סיכום טענות וסיכום תשובה.

8. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
9. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
10. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

עיקרי טיעון
11. נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

ניתן היום, ז' באב תשס"ד (25.7.04).

עודד שחם
ר ש ם


מעורבים
תובע: דן בן נון
נתבע: כורש עובדיה
שופט :
עורכי דין: