ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אביגדור אלדן נגד הועדה המחוזית לתכנון ובניה :

פסק-דין בתיק בג"ץ 8246/13 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

לפני: כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופט י' עמית

העותרים:
1. אביגדור אלדן

2. אלדן לימור

3. צמח שאול

4. גולן ניסים

5. גדעון יעקב

6. כלסי עובדיה

7. פרי יעקב, אצל פריזנטי מרדכי

8. סייג יהודה

9. שוהם עינב

10. גרובר דפנה

11. וינברג דן יוסף

12. וינברג משה

13. וינברג זלה

14. וינברג יעקב

15. רחמן מאיר

16. רחמן בן ציון

17. טנר מרים

18. טנר משה

19. אבי (אברהם) אבני

20. לוי משה

21. סיון יוסף

22. סיון יפה

23. שמייסר אהרון

24. לוי נעמי

25. דואק אהרון

26. אסודרי דוד

27. כהן זוהר

28. כהן יוסי (יוסף)

29. כהן אברהם

30. דואק ניסים

31. דואק משה

32. פנחס יחזקאל

33. טופורובסקי יצחק יעקב

34. טופורובסקי רבקה

35. שהרבני יחזקאל

36. שהרבני אילן

37. קורג'י משה

38. בן עמי ארז

39. לוי לואיז

40. סייג אורה

41. מ.ו. השקעות בע"מ

נ ג ד

המשיבות:
1. הועדה המחוזית לתכנון ובניה - מחוז מרכז

2. הועדה המקומית לתכנון ובניה - ראשון לציון

עתירה למתן צו על תנאי

בשם העותרים:
עו"ד דדי וינברג

בשם המשיבה 1:
עו"ד ראובן אידלמן

בשם המשיבה 2:
עו"ד אהובה קרוק-קורמן

פסק-דין

השופט י' עמית:

1. העותרים הם הבעלים של 73 דונם בתחום השיפוט של ראשון לציון (להלן: המקרקעין). על המקרקעין חלות מספר תכניות מתאר, שהרלבנטית ביניהן לענייננו היא תמ"מ 21/3 על-פיה המקרקעין נכללים בשטח של כ-2,000 דונם המיועדים בתכנית ל"אזור נופש מטרופוליני". על פי סעיף 7.6.2.6 לתמ"מ 21/3, רשאית הועדה המחוזית לאשר תכנית מתאר מקומית בשטח הנ"ל, הכוללת יעוד שטחים למטרות נוספות שייעודם תואם ומשלים איזורי פיתוח גובלים ואשר "סך השטח לבינוי לא יעלה על 15% מכלל השטח המיועד לאזור נופש מטרופוליני".

2. בעתירה דכאן מגוללים העותרים שורה ארוכה של הליכים משפטיים בהם היו מעורבים, שבמסגרתם ניסו לקדם תכנית המאפשרת להם בניה במקרקעין, אך עד כה לא צלחה דרכם.

מכאן העתירה שבפנינו, בה מתבקש בית המשפט "להציל את תמ"מ 21/3 ולחלצה מן האטימות והקיפאון שפרשנות המשיבה 1 הביאה אותה אליה. חשיבות עתירה זו היא ראשונה במעלה בהקשר למצב המגורים בישראל והקיפאון במימוש קרקעות למגורים. לעתירה זו חשיבות חברתית וכלכלית רחבה, מעבר לאינטרס העותרים" (סעיף 5 לעתירה).

לגישת העותרים, המשיבה 1 (הועדה המחוזית) אינה מפרשת נכונה את סעיף 7.6.2.1 לתמ"מ 21/3 הקובע כי "תוכן תכנית מתאר מקומית או תכנית מתאר מחוזית חלקית, אשר תתייחס לכל האזור בשלמותו". המשיבה 1 גורסת כי כל עוד לא הוכנה תכנית מתאר לכל המרחב התכנוני המוגדר כאזור נופש מטרופוליני, לא ניתן לאשר כל תכנית מפורטת. ואילו העותרים גורסים כי המילים המודגשות לעיל אינן עולות על כלל המרחב התכנוני אלא גם על "חלק פנימי" בתוך כלל השטח. לשיטת העותרים, קשה להלום כי שטח כה גדול המיועד לנופש מטרופוליני יוקפא עד אשר תוכן תכנית מפורטת או תכנית מחוזית חלקית על כל השטח. מכאן עתירתם של העותרים כי בית משפט זה יתיר את "הקשר הגורדי" כלשונם, ויפרש את התכנית באופן שיאפשר לבעלי מקרקעין בתחום התכנית לקדם תכנון לבינוי מבלי להיות תלויים בכך שהרשות "תואיל בטובה" להכין תכנית לכל האזור.

3. דין העתירה להידחות על הסף.

כפי שהדגישו העותרים בפתח עתירתם, מטרת העתירה אינה תקיפת תכנית כלשהי או בקשת סעד כנגד תכנית כלשהי. העותרים מבקשים כי בית משפט זה יעניק מעין סעד הצהרתי כי פרשנותם-שלהם את הוראות תמ"מ 21/3 היא הנכונה. אלא שהלכה עמנו כי בית המשפט אינו מפרש הוראות חיקוק (ותוכנית מתאר מחוזית היא בגדר חיקוק) שלא על רקע החלטה מנהלית קונקרטית של הרשות המבוססת על תשתית עובדתית קונקרטית (ראו, לדוגמה, עע"מ 6555/11 אדם טבע ודין נ' ועדת הערר לתכנון ובניה פסקה 26 לפסק דינה של המשנה לנשיא השופטת נאור (15.9.2013)).

כאמור, העותרים נקטו בשורה של הליכים הנוגעים לתכנית שביקשו לקדם, לרבות התנגדות לתמ"מ 21/3 ועתירה כנגד דחיית התנגדותם (בג"ץ 7043/03 אביגדור אלדן ואח' נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה (29.12.2005)). ככל שנכזבה תוחלתם של העותרים הרי שאין לאפשר להם, באמצעות עתירה זו, "לעקוף" החלטות ופסקי דין שנתקבלו בעניינם או החלטות שהדרך לתקוף אותן חסומה בפניהן בשל שיהוי.

4. אשר על כן, ובהיעדר החלטה קונקרטית הנתקפת על ידי העותרים, דין העתירה להדחות על הסף.

העותרים ישאו בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 5,000 ₪.

ניתן היום, ד' בסיון התשע"ד (2.6.2014).


מעורבים
תובע: אביגדור אלדן
נתבע: הועדה המחוזית לתכנון ובניה
שופט :
עורכי דין: