ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב שילוח נגד בזק בינלאומי בע"מ :

החלטה בתיק רע"א 2399/13

לפני: כבוד השופט נ' הנדל

המבקש:
יעקב שילוח

נ ג ד

המשיבה:
בזק בינלאומי בע"מ

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת, ע"א 13933-10-12, כבוד השופט א' אברהם

בשם המבקש:
עו"ד מירב בר-עוז ליברפרב

בשם המשיבה:
עו"ד אלון בר-אל

החלטה

1. מונחת לפניי בקשה למתן רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת (ע"א 13933-10-12, כבוד השופט א' אברהם), בגדרו נדחתה תביעת המבקש ובכך התקבל ערעור המשיבה על פסק דינו של בית משפט השלום בקריית שמונה (ת"א 24947-02-11, כבוד השופטת ר' אייזנברג), לפיו המשיבה חויבה לשלם למבקש 9,281 ₪ בתוספת שכר טרחה והוצאות.

2. המבקש התקשר עם המשיבה במטרה להקים אתר אינטרנט. בהסכם ההתקשרות נקבע כי המבקש ישלם למשיבה סכום חודשי מסוים למשך 36 חודשים, תמורת רכישת שרת ושירותים נוספים. יצוין כי אחד מחבריו של המבקש הסכים לשאת בחלק מן התשלום החודשי.

בהמשך הגיש המבקש תביעה לבית משפט השלום, בדרישה שיורה על ביטול ההתקשרות בינו לבין המשיבה ויפסוק לו פיצויים בגין הפרת הסכם. לטענתו המשיבה חייבה אותו שלא כדין מעבר לסכום החודשי שעליו הוסכם. בלב המחלוקת בין הצדדים עמדה השאלה האם החתימה על אחד המסמכים היא אכן חתימתו של המבקש (או חברו), או שמא החתימה זויפה. בית משפט השלום קיבל את התביעה בעיקרה. נפסק כי החתימה על אותו מסמך היא מזויפת, ומכאן שהמשיבה גבתה מן המבקש שלא כדין תשלומים ביתר. משכך חויבה המשיבה להשיב למבקש את התשלומים העודפים, ובנוסף לפצותו בסכום של 6,000 ₪.

ערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי – התקבל. נקבע כי המשיבה שלחה את מסמכי ההתקשרות למבקש, ואלה חזרו אליה חתומים. מכך יש להסיק כי המשיבה עמדה בנטל הראייתי להוכיח כי בין הצדדים נכרת הסכם בכתב, בתנאים שהציגה המשיבה, ואין מדובר בגבייה ביתר. בית המשפט המחוזי הוסיף כי מקרה זה נמנה על המקרים החריגים בהם רשאית ערכאת הערעור להתערב בממצאים עובדתיים שנקבעו בערכאה הדיונית. מכאן בקשת רשות הערעור שבפניי.

3. במסגרת הבקשה נטען כי שגה בית המשפט המחוזי בכך שהתערב בממצאי העובדה שנקבעו בבית משפט השלום. הכרעת בית משפט השלום נשענה על תשתית עובדתית שהוכחה בפניו בעדויות ובמסמכים. המשיבה מצידה מדגישה כי אין מדובר במקרה המצדיק דיון בגלגול שלישי. אף לגופו של עניין צדק בית המשפט המחוזי, בקובעו כי נכרת חוזה בין הצדדים בתנאים שהציגה המשיבה.

4. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. טוען המבקש כי לא היה מקום להתערב בממצאים העובדתיים שקבע בית משפט השלום. אמנם נכון הוא שערכאת הערעור לא תיטה, ככלל, להתערב בממצאים עובדתיים שנקבעו בערכאה המבררת. זהו הכלל. אולם ייתכנו מקרים יוצאים מן הכלל. במקרה דנא סבר בית המשפט המחוזי כי יש מקום להתערב בקביעות העובדתיות. בית המשפט המחוזי בחן את המחלוקת שהתעוררה בין הצדדים, לנוכח הראיות הרלוונטיות אליהן התייחס בפסק דינו. המסקנה הייתה כי המשיבה עמדה בנטל הראייתי להוכיח כי נחתם חוזה כדין. משזהו לב הבקשה, לא מצאתי מקום לקבלהּ. יוזכר כי עסקינן בגלגול שלישי, ובראייה זו לא נראה כי המקרה שלפניי מעורר סוגיה משפטית בעלת חשיבות כללית או ציבורית החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982)). כאשר אלה הן הקביעות ביחס לשאלה העובדתית שיש בה כדי להשפיע על ההכרעה בתביעה בכללותה, בצירוף השאלה המשפטית העיקרית בתיק דנא, הרי שהעניין מצוי בד' אמותיהם של הצדדים ואין מקום לדון בו בגלגול שלישי. יודגש כי הכרעתי נובעת מנסיבותיו הקונקרטיות של מקרה זה, ואין בה כדי להביע עמדה ביחס להיבטים אחרים בפסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר נאמרו בבחינת למעלה מן הצורך. בל נשכח כי בקשת רשות ערעור כשמה כן היא. אין מדובר בערעור בזכות. ערכאת הערעור רשאית אף לשקול שיקולים מעשיים.

5. אשר על כן, הבקשה נדחית. בנסיבות העניין לא ייעשה צו להוצאות.

ניתנה היום, ב' בסיוון התשע"ד (2.6.2014).


מעורבים
תובע: יעקב שילוח
נתבע: בזק בינלאומי בע"מ
שופט :
עורכי דין: