ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית נצרת עילית נגד עסאם סארג'י :

בפני כבוד השופטת דלית שרון-גרין

מאשימה

עיריית נצרת עילית

נגד

נאשם

עסאם סארג'י

החלטה

לפניי בקשה לבטול כתב אישום, שמקורו בדוח חניה, מכח שתי טענות מקדמיות; טענת הצורך וטענת הגנה מן הצדק.

טיעוני הצדדים
הנאשם טען כי יש לבטל את כתב האישום נוכח נסיבות רישום הדוח. מדובר באירוע מיום 16.9.12, ערב ראש השנה, בו התקיים דיון דחוף בהיכל בית המשפט בנצרת עילית, אליו הוזמן הנאשם כבא כוחו של אחד הצדדים. לדברי הנאשם, החניונים המשמשים דרך כלל את באי בית המשפט היו סגורים, הוא ראה שתי ניידות חונות ומספר מכוניות של עורכי דין, שלידם חנה. כשסיים את הדיון, מצא על רכבו את דוח החניה. עובד החניון מסר לנאשם בעבר, כי העיריה מבטלת דוחות מסוג זה, אך פנייתו של הנאשם לעירייה במקרה זה - נדחתה. לטענתו "לא יעלה על הדעת, לסגור חניון ולהזמין קהל מתדיינים לבית המשפט כאשר אין להם מקום לחנות ולשלוח את הפקח כדי לקחת דוחות". לדבריו, לא חנה במקום המיועד לרכב בטחון כטענת המאשימה, אלא ליד רכבי הבטחון.

ב"כ המאשימה טענה כי מקבלת כהנחת מוצא את טענת הנאשם לפיה, החניונים היו סגורים, אך הפסיקה קבעה כי אין מדובר בצורך שגובר על הוראות חוק העזר, ואין בכך כדי להתיר לו להחנות את רכבו במקום המיועד לרכבי בטחון – שם חנה. אכן קיימת במקום אכיפה מוגברת, גם בימים בהם החניונים פתוחים. ניתן היה להחנות את הרכב בכל חניון אחר ברחבי נצרת עילית, ובכלל זה בחניון משרדי הטאבו הסמוך.

דיון והכרעה
אין מחלוקת כי במועד המצויין בכתב האישום, החנה הנאשם את רכבו בקרית הממשלה בנצרת עילית, במקום חניה שנאסר ע"י ראש העירייה והאיסור סומן ע"י תמרור, בניגוד לסע' 6(א)(1) לחוק עזר לנצרת עילית (העמדת רכב וחנייתו), התשס"ה-2004.

הנאשם טוען שתי טענות מקדמיות, שמקורן בעובדה שהוזמן לדיון דחוף בביהמ"ש, ומשום שהחניונים היו סגורים, העמיד את רכבו במקום בו נרשם לו הדוח.

טענת הצורך:
לשון סעיף 34 יא. לחוק העונשין תשל"ז-1977 היא כדלקמן:
לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי להצלת חייו, חירותו, גופו או רכושו, שלו או של זולתו, מ סכנה מוחשית של פגיעה חמורה הנובעת ממצב דברים נתון בשעת המעשה, ולא היתה לו דרך אחרת אלא לעשותו.

המצב המתואר בטיעוניו של הנאשם, איננו עונה אף לא על אחד מחמשת התנאים המצטברים הקבועים בחוק להתקיימותה של ההגנה.
לפיכך, אני דוחה את הטענה לפיה יש לבטל את כתב האישום מכח טענת הצורך.

טענת ההגנה מן הצדק
טענה זו מקורה בסעיף 149 (10) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],התשמ"ב-1982, שזו לשונו:

לאחר תחילת המשפט רשאי הנאשם לטעון טענות מקדמיות, ובהן –
...
(10) הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית.

בע"פ 4855/02 מ"י נ. בורוביץ, תק על 4756, 2005 (להלן: "פרשת בורוביץ") נקבעו שלושה שלבים לבחינת טענת הגנה מן הצדק. בשלב הראשון תבדק עוצמת הפגם, בשני, ייערך איזון בין הערכים המנוגדים, במסגרתו ייבדק האם בנסיבות העניין, ההליך הפלילי גורם לפגיעה חריפה בתחושת הצדק וההגינות, ולבסוף יש לבדוק מהו הסעד המידתי הראוי.
אמנם מאז פרשת בורוביץ תוקן החוק, אלא שהמבחנים נותרו תקפים.
אני סבורה כי נסיבותיו של המקרה שלפניי, אינן עומדות בתנאי המבחן הראשון. לא מצאתי שיש פגם כלשהו בעבודתה של הרשות, אשר רשמה דוח חניה לנאשם. הנאשם אכן העמיד את רכבו במקום שסומן כאסור לחנייה, ובנסיבות המתוארות ע"י הנאשם אין כדי להצדיק אי אכיפה.

החניונים הסגורים אינם בבעלות העירייה ואין היא מפעילה אותם. הנאשם לא הצביע על מקור חובתה של העירייה לדאוג למקום חנייה מוסדר לבאי בית המשפט בכלל, ובשעה שהחניונים הפועלים במקום דרך כלל – סגורים, בפרט .

אשר על כן, אני דוחה את הטענה לפיה יש לבטל את כתב האישום גם מכח טענה זו .

לטעמי, נסיבותיו של האירוע, כפי שתוארו ע"י הנאשם בלהט ניכר וברגש רב, יפות כטיעונים לעניין העונש.

אני קובעת הקראה במעמד הצדדים ליום 8.7.14, שעה 12.30.

המזכירות תעביר לצדדים את החלטתי זו באמצעות הפקס ותזמנם למועד שנקבע.

ניתנה היום, כ"ו אייר תשע"ד, 26 מאי 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עיריית נצרת עילית
נתבע: עסאם סארג'י
שופט :
עורכי דין: