ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יורה בביבה נגד עירית רמלה :


בפני כבוד השופטת ריבה שרון

התובעת

יורה בביבה
- ע"י ב"כ עוה"ד משה אהרון רוט ואח'

נגד

הנתבעת
עירית רמלה
- ע"י ב"כ עוה"ד דוד ניר ואח'

החלטה

1. התובעת- ילידת שנת 1943 והתביעה שלפניי הינה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לה לטענתה בגין נפילה ברחוב מיום 8/5/13 (להלן: "התאונה"). הצדדים חלוקים הן בשאלת החבות והן בשאלת גובה הנזק, לרבות לעניין הנכות הרפואית והקשר בינה אם בכלל ובין התאונה נשוא התביעה.
מטעם התובעת- הוגשה חוו"ד של ד"ר משה קמחין.
מטעם הנתבעת- הוגשה חוו"ד של ד"ר ישראל קליר.

2. לאחר שבחנתי את חוו"ד מומחי הצדדים ולאור הפער בין חוות הדעת, אני ממנה את ד"ר דן דבי, כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה (להלן: המומחה").

המומחה יואיל לחוות את דעתו בדבר מצבה ונכותה, ככל שיש כזו, של התובעת, לרבות בעניינים כדלקמן: האם לוקה התובעת היום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעורה. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, האם יש מקום לצפות לשיפור או להחמרה במצב התובעת בעתיד והאם תזדקק לטיפולים רפואיים בעתיד, תקופות אי כושר החלקי ו/או מלא, ובעיקר- האם קיים קשר סיבתי בין האירוע נשוא התביעה לבין מצבה של התובעת לאחריו וכן- התייחסות לתחלואה טבעית ו/או מצב אחר בתחום האורתופדי שאינם קשורים בתאונה. בנוסף- מתבקש המומחה להתייחס לחוות דעת מומחי הצדדים.

3. למניעת עיכובים ו/או תקלות,- מתבקשים המומחה והצדדים וב"כ לבחון כבר עתה ולהודיע לבית המשפט, (רק) באם קיימת מניעה אובייקטיבית שבגינה יש לשקול את מימוש המינוי בתיק זה.

4. בשכ"ט המומחה ובעלות כל בדיקה לצורך חוו"ד / שאינה מכוסה במסגרת הציבורית ישאו בשלב זה שני הצדדים בחלקים שווים ביניהם.
שכר המומחה ישולם טרם הבדיקה וכתנאי לקיומה. המומחה לא יחל במלאכת הכנת חוות הדעת, בטרם ישולם לו מלוא שכרו והוא מתבקש לשלוח את חשבונו בהקדם.
ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי חשבונו של המומחה נתקבל במשרדם בתוך 21 יום מהיום, ואם לא- יפעלו לבקשו ולאחר מכן- יואילו לדאוג לפרעונו בתוך 30 יום מ מועד קבלתו. אסמכתא על תשלום תשלח למרפאת המומחה ולצד שכנגד בסמוך לאחר ביצועו ע"י כל צד.
אבקש להקפיד על לו"ז האמור.

5. ב"כ התובעת יפנה אל המומחה כבר עתה, יקבע בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, ויידע את ב"כ הצדדים שכנגד בדבר מועד הבדיקה, כדי לאפשר העברת חומר רפואי מטעמם מבעוד מועד. עם זאת- באחריות ב"כ התובעת לוודא כי הבדיקה לא תתקיים לפני ששכר המומחה שולם במלואו ע"י כל הצדדים.

6. הצדדים ימציאו לידי המומחה בתוך 15 יום את כל המסמכים הרלבנטיים והמותרים בהגשה, בהתאם לדין ולפסיקה. התובעת תעמוד לכל בדיקה אליה תופנה על ידי המומחה.

המומחה יואיל לבדוק את התובעת, ולהגיש את חוות הדעת לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד הבדיקה. שאלות הבהרה בתוך 21 יום מקבלתה, תשובות המומחה תינתנה בתוך 21 יום מקבלתן לידיו.

7. עם קבלת חוו"ד יגישו הצדדים תחשיבי נזק ריאליים ומפורטים- בתוך 30 יום ע"י כל צד . כן יגישו כבר עתה- תצהירי עדות ראשית ותיק מוצגים- בתוך 30 יום ע"י כל צד ועוד לפני חוו"ד. הצעתי תשלח בבוא העת.

8. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, לרבות תצהירי תשובות לשאלונים, גילוי מסמכים כללי וספציפי, פרטים נוספים וכיו"ב שנתבקשו או יתבקשו בתוך 7 ימים מהיום - יושלמו הדדית, בתוך 14 יום נוספים.

9. ימי פגרות בית-המשפט יובאו במניין הימים.

המזכירות תואיל לשלוח את החלטתי למומחה ולב"כ הצדדים . ת.פ + 120

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ד, 25 מאי 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יורה בביבה
נתבע: עירית רמלה
שופט :
עורכי דין: