ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ילנה קרמן נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד הרשמת בכירה עידית קצבוי

תובעים

ילנה קרמן

נגד

נתבעים

  1. איילון חברה לביטוח בע"מ
  2. מגדל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפני בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדי ובתחום הנוירולוגי.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדי עקב תאונות הדרכים מיום 2.11.10, 15.1.12.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר אלי שטיינברג כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי זאת, על מנת שיחוו ה דעת ו בדבר מצב ה הרפואי של התובע ת בגין תאונות הדרכים מיום 2.11.10, 15.1.12.
באשר לבקשה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגי- לא מצאתי במסמכים שצורפו ראשית ראיה כדין לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום זה. אם וכאשר יובאו בפניי מסמכים המהווים ראשית ראיה לעניין זה, אשוב ואדרש לבקשה.

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?

3.הקשר שבין כל תאונה לבין מצבה הרפואי של התובע ת. המומחה יתייחס לכל אחת מן התאונות בנפרד, ו יקבע ממצאיו בגין כל אחת מהן בנפרד.
4.המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברה הרפואי של התובע ת, לעבודתה ולמקצוע ה.
5.האם תהיה התובעת זקוק ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
6.תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיינו בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כמו כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתם את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות הדעת.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ, ובשלב זה, הצדדים ישאו בו כדלקמן:

בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות, תישאנה הנתבעות בחלקים שווים.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו תו ך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש, ככל שדרש , ולאחר ששכר טרחת ו ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחים יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
התובע יגיש תחשיב נזק מטעמו בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.
הנתבעים יגישו תחשיב נזק בתוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובע.
לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים הרלוונטיים להערכת הנזק, לרבות חוות דעת אקטוארית.

תזכורת פנימית ליום 25.12.14.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ"ב אייר תשע"ד, 22 מאי 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ילנה קרמן
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: