ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שי שבתאי אלקובי נגד עירית אריאל :

בפני כבוד השופט רונן פלג

המבקש
שי שבתאי אלקובי

נגד

המשיבות

  1. עירית אריאל
  2. קבוצת ש. ניר בע"מ

החלטה

1. המבקש הגיש עתירה כנגד המשיבות לסעדים הבאים:

א. הצהרה על בטלות זכייתה של המשיבה 2 במכרז פומבי לניקיון וטיאוט רחוב ות ושטחים פתוחים עבור המשיבה 1.

ב. ביטול החלטת המשיבה 1 שפסלה את הצעת המבקש באותו המכרז.

ג. הכרזה על המבקש כעל הזוכה במכרז.

ד. למצער הוראה על העברת הדיון בממצאי השימוע שקוים לעותר לוועדת המכרזים, אשר לא דנה בהם.

2. בד בבד הגיש המבקש בקשה לצו ביניים בתקופת העתירה , שיאסור על המשיבה 1 להתקשר עם המשיבה 2 בהסכם על בסיס זכייתה במכרז. ככל שכבר נחתם הסכם , מתבקש צו ביניים שיאסור ביצוע שירותים לפיו.

3. בתמצית טוען המבקש בבקשתו כי הצעתו הייתה הטובה ביותר ועמדה בכל תנאי הסף . עוד טוען המבקש כי החלטת המשיבה 1 להעדיף את הצעתה של המשיבה 2 על פני הצעתו לוקה בחוסר סבירות קיצוני, פוגעת בעיקרון השוויון ואף מנוגדת להוראות התקנות והפסיקה. ביחס לצו הביניים המבוקש טוען המבקש כי מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובתו.

4. המשיבה 1 הגיבה לבקשה בתגובה ארוכה ומפורטת. בתמצית טוענת המשיבה 1 כדלקמן:

א. המבקש לא עמד בתנאי הסף השונים של המכרז ואפילו הייתה נפסלת זכייתה של המשיבה 2, עדיין לא היה מקום לקבל את הצעתו.

ב. ההצעה הכספית של המבקש הייתה גרעונית ולא ריאלית.

ג. מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת המשיבות - עיכוב הביצוע של ההתקשרות עלול להביא לפגיעה בציבור שאיננה ניתנת לפיצוי כספי, בעוד שנזקו הנטען של המבקש ניתן לפיצוי כספי. כמו כן, המשיבה 2 החלה לפעול במגמה לקיים את התחייבויותיה לפי ההסכם ובכלל זה הפקידה ערבות ביצוע ושכרה עובדים.

5. המשיבה 2 הגיבה אף היא לבקשה. בתגובתה חזרה המשיבה 2 על עיקרי הטענות של המשיבה 1. יצוין כי התגובה הוגשה לתיק בית המשפט במסמך החסר את העמודים האחרונים לתגובה.

דיון והכרעה

6. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות של הבקשה על נספחיהם, נחה דעתי כי יש לדחות את הבקשה למתן צו ביניים בתקופת העתירה.

7. שני השיקולים שעל בית המשפט ליתן דעתו להם בבואו להכריע בבקשה למתן צו ביניים, הם מאזן הנוחות וסיכויי העתירה (ר' בר"ם 2077/06 ימית ניהולית 2000 בע"מ נ' עיריית ירושלים, דינים עליון 2006 (16) 996).

8. בבר"מ 6672/09 מילגם שירותים בע"מ נ' עיריית חדרה ואח' , דינים עליון 2009 (75) 609, דן בית המשפט העליון במקרה דומה והחלטתו מפרטת שיקולים שיש לשקול לצורך ההכרעה בבקשה למתן צו ביניים:

"אשר למאזן הנוחות - דומני שבהיבט הנוחות והנזק לא הצביעה המבקשת על טעמים מיוחדים המטים את הכף לעברה. אין לומר כי ככל שלא יינתן צו הביניים המבוקש ייגרם נזק בלתי הפיך ויקשה על השבת המצב לקדמותו. היה ותתקבל עתירתה הנוכחית של המבקשת לעיון במסמכי המשיבה 1, וכן תוגש עתירה עתידית לביטול המכרז ואף היא תתקבל, ניתן יהיה להעביר את הזכייה למבקשת, וזו תוכל לתבוע את נזקיה בגין תקופת הביניים (בש"ם 2236/01 קטימורה בע"מ נ' רשות השידור (לא פורסמה, 4.4.01)); בר"מ 1309/09 ל. עמידור ושות' נ' עמידר החברה הישראלית לשיכון בע"מ (לא פורסם, 17.2.09). בעניין זה קיימת חשיבות לכך שעסקינן במכרז למתן שירותים, להבדיל ממכרז להקמת תשתית. מכרז למתן שירותים ניתן בדרך כלל, מטבעו, להסבה ביתר קלות למי שייקבע כזוכה במכרז, תוך פיצויו על הפסדיו בתקופת הביניים (ראו: בר"ם 2233/06 מפעת 1695 (1987) בע"מ נ' מועצה מקומית פרדסיה (לא פורסם, 27.3.06); בר"ם 9760/06 רחמני ששון (אפיק) 1991 בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד הבטחון (לא פורסם, 27.11.06)). כן יוזכר כי המשיבה 2 טענה כי במהלך החודש שחלף בין ההודעה על זכייתה ולבין הגשת העתירה הוציאה הוצאות נכבדות בהסתמך על הודעת הזכיה וכהכנה לתחילת עבודתה, בעוד ימים אחדים. המבקשת - למעט אמירה כי המדובר בנזק כספי קל הניתן לשיפוי - לא נתנה מענה של ממש לטענה זו, שאף בה יש כדי להצדיק את אי היעתרות לבקשה לסעד ביניים. מצערת כמובן האפשרות הנטענת לפגיעה בעובדי המבקשת, ואוכל רק לקוות כי יימצא להם לטווח קצר ולטווח שלאחריו פתרון הוגן ".

9. נדמה כי הדברים מתאימים לעניינו אחד לאחד. מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת המשיבה 1, שכן הקפאת ההתקשרות עם המשיבה 2 עלולה לגרום נזק לציבור, בכך שעבודות הניקיון ברחבי העיר אריאל לא תתבצענה באופן מלא או חלקי. מדובר בנזק שאינו ניתן לפיצוי כספי. מאידך, נזקיו האפשריים של המבקש יהיו לכל היותר כספיים ולכן ניתנים לפיצוי.

10. המבקש טען בסעיף 99 לבקשה באופן כללי בלבד כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו וזאת ללא כל הסבר או נימוק של ממש. טענתו כי ייגרם לו נזק בלתי הפיך נטענה ללא פירוט.

11. יתרה מכך, ככל שעתירתו של המבקש תתקבל במלואה, לא יהיה קושי של ממש לסובב את הגלגל לאחור ולאפשר למבקש לממש את זכייתו במכרז. יש להדגיש כי המדובר במכרז למתן שירותים, אשר מטבעו ניתן להסבה תוך מתן סעד של פיצוי על תקופת הביניים.

12. זאת ועוד, אל מול טענותיו של המבקש לנזקים אפשריים יש להעמיד את הטענות להוצאות שהוציאה המשיבה 2 בהיערכות למימוש זכייתה במכרז.

13. אשר לשיקול השני שיש לשקול ביחס לסיכויי העתירה, בעניין זה אין צורך לקבוע מסמרות כבר כעת, בשים לב לתוצאתו הברורה של מאזן הנוחות, שהוא השיקול העיקרי שיש לשקול בשלב זה. למעלה מן הנדרש, תגובתה של המשיבה 1 מעלה מספר טענות, אשר אפשר לכאורה שיהיה בהן די כדי להביא לדחיית העתירה בסופו של יום.

14. לאור האמור אני מורה על דחיית הבקשה למתן צו ביניים בתקופת העתירה.

15. כפי שכבר נקבע, דיון יתקיים ביום 16/6/14 בשעה 13:00.

ניתנה היום, כ"ב אייר תשע"ד, 22 מאי 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שי שבתאי אלקובי
נתבע: עירית אריאל
שופט :
עורכי דין: