ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה כהן נגד קבוצת ש.י.ל.ה. יזום והשקעות בע"מ :


בפני כבוד השופט משה בר-עם

תובע

יהודה כהן

נגד

נתבעים

  1. קבוצת ש.י.ל.ה. יזום והשקעות בע"מ
  2. שלמה שילו

החלטה

בהמשך להחלטתי מהיום, הנני ממנה את המהנדס אחי קליין (טל': 02-XXXX988; פקס': 02-XXXX989; דוא"ל: [email protected]; ת.ד. 85768 מבשרת ציון, ירושלים) כמומחה מטעם בית המשפט לבדיקת הליקויים הנטענים בדירת התובע.

המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט, מיד עם קבלת כתב המינוי, אם ישנה מניעה כלשהיא בקבלת המינוי ובכלל זה, אם קיימים קשרי עבודה מקצועיים בין המומחה לאחד הצדדים, או באי כוחם, או בקשר לתנאים שנקבעו בהחלטה ובכלל זה לעניין המועד שנקבע להגשת חוות הדעת.

המומחה יעיין בכתבי הטענות על נספחיהם, יערוך ביקור בדירה ויקבע ממצאים לגבי ליקויים ואי התאמות , ככל שישנם ובהתאם לטענות התובע בכתב התביעה, בלבד . התובע י מציא את כתב טענותיו תוך 15 ימים, הנתבעים ימציאו כתב טענותיהם תוך 15 ימים מקבלת מסמכי התובעת.

עם קבלת כתב המינוי, ימציא המומחה לצדדים את חשבונו או הערכתו בדבר שכרו והוצאותיו לגבי כל שלבי עבודתו. השכר יהיה בהתאם לחשבון המומחה, אלא אם כן יחליט בית המשפט אחרת לפי בקשה של מי מהצדדים שתוגש בטרם יחל המומחה בעבודתו.

בהמשך להסכמת הצדדים מיום 23.10.2013, יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים בשכר טרחת המומחה. המומחה לא ימסור את חוות דעתו, עד אשר ישולם לו שכר טרחתו במלואו. בפסק הדין ייקבע בית המשפט מי יישא בשכר טרחת המומחה ואופן חלוקתו.

ב"כ התובע יפנה למומחה ויעביר לו העתק מהחלטתי זו באופן מידי ובמקביל יתאם עמו מועד לבדיקת הדירה, ויודיע לב"כ הנתבעים את המועד שנקבע.
המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו תוך 30 ימים, מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים, בצירוף בקשה לתשלום שכר טרחה. ככל שלא תוגש חוות הדעת במועדה, יעדכן התובע את בית המשפט במצב חוות הדעת ובמועד המשוער להגשתה.
עם קבלת חוות הדעת וככל שימצאו ליקויים, תינתן לנתבעים הזדמנות לתיקון הליקויים על פי הנחיות המומחה וככל שיבקש התובע, יערוך המומחה חוות דעת משלימה לעניין ליקויים אשר יותרו לאחר התיקון ויקבע את עלות תיקונם.

עיון ליום 18.7.2014

ניתנה היום, י"ח אייר תשע"ד, 18 מאי 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהודה כהן
נתבע: קבוצת ש.י.ל.ה. יזום והשקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: