ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ. מ. טורעאן נגד מוסא נסאר :

בפני כבוד הרשם הבכיר אפרים צ'יזיק

תובעת

מ. מ. טורעאן

נגד

נתבעים

1.מוסא נסאר
2.ראויה נסאר

פסק דין

העניין שבפני, תובענת התובעת אשר הוגשה כתובענה לסכום קצוב לפי הוראות סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל.

לאחר שהנתבעים הגישו התנגדות, נתקיים דיון בפני, במסגרתו הסכימו הצדדים כי יינתן פסק דין לפשרה לפי הוראות סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט.

התובעת הגישה סיכומי טענותיה, ואולם הנתבעים לא עשו כן. בהתאם ניתנה הוראתי מיום 16.3.2014 המורה לנתבעים להגיש סיכומי טענותיהם בתוך 14 ימים מאותו מועד, ובהיעדרם יינתן פסק דין לפשרה על בסיס כתבי הטענות.

בתמצית ייאמר, כי כתב התביעה הוגש ע"ס 19,183 ₪ בגין חיובי ארנונה ומים לשנים 2005-2010, הנוגעת לדירת מגורים בה מתגוררים הנתבעים.

עוד יצוין כי הנתבעים העלו טענה כי חלקים מהחוב הנתבע התיישנו בטרם הוגשה התובענה, וכן כי יש לגרוע מכל חיוב נטען הנחות להן הינם זכאים, ואולם התובעת מציינת כי בשנת 2006 בוצע הסדר חוב העוצר את תקופת ההתיישנות לגישתה, כאשר היא אמורה להימנות ממועד ההסדר האחרון אשר נכרת בין הצדדים, כאשר התובענה הוגשה בטרם חלוף 7 שנים מאותו הסדר. עוד מפנה התובעת גם להסדרי תשלומים שונים אשר נערכו בין הצדדים במרוצת השנים. בהקשר של ההנחות, הפנתה התובעת להוראות סעיף 16 תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג 1993, ולגישתה מקום שלא שולם התשלום המופחת עד לסוף שנת המס הרלוונטית להנחה, הרי שההנחה פוקעת מאליה.

בנוסף לטענת ההתיישנות, טענו הנתבעים לגבי היעדר יריבות במישור שבין הנתבעת 2 לתובעת, כאשר התובעת סבורה כי לאור הנתונים אשר הוצגו וזיקתה של הנתבעת 2 לנכס החייב בתשלומי מסים, טענה זאת ראויה להידחות.

טענה נוספת אשר נשמעה, נגעה לחיובי מים, כאשר הנתבעים טענו שחיובי מים אינם נתונים עוד למועצה המקומית אלא לתאגיד המים, והתובעת השיבה כי החיובים הנתבעים נוגעים כולם למועדים המוקדמים למועד העברת האחריות למשק המים לתאגיד.

לאחר בחינת מלוא טענות הצדדים, כתבי הטענות, ההתנגדות, התצהירים ותשובת התובעת בסיכומי טענותיה, ושקילת מלוא השיקולים הרלוונטיים, מצאתי לנכון לחייב את הנתבעים בתשלום סך של 15,000 ש"ח, בצירוף 2,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד בנוגע להליכים כאמור, ובסה"כ 17,000 ₪.

הסכום כאמור ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל, לפי כללי הריבית הרלוונטיים לחיובי רשות מקומית.

ניתן היום, י"ד אייר תשע"ד, 14 מאי 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מ. מ. טורעאן
נתבע: מוסא נסאר
שופט :
עורכי דין: