ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמנואל אנקונינה נגד מלונות פתאל בע"מ :

לפני: כבוד השופטת שרה שדיאור

התובע:
עמנואל אנקונינה

-
הנתבעת:
מלונות פתאל בע"מ

החלטה

בפניי רשימת מוסכמות ופלוגתאות, מטעם התובע, אשר הוגשה ביום 18.3.14 וכן רשימת מוסכמות ופלוגתאות מטעם הנתבעת, אשר הוגשה ביום 19.1.14.
לאחר שעיינתי ברשימות, להלן המוסכמות והפלוגתאות בהליך מוסכמות
התובע הועסק אצל הנתבעת בתפקיד משגיח כשרות החל מיום 23.3.98 ועד ליום 7.9.10.
ביום 17.3.10 זומן התובע לשימוע שהתקיים ביום 24.3.13, טרם קבלת ההחלטה בדבר סיום העסקתו אצל הנתבעת. לטענת התובע זומן לשימוע ע"י מנכ"ל המלון .
ביום 14.6.10 הוחלט על ידי הוועדה פריטטית (להלן: הוועדה הראשונה") על סיום עבודתו של התובע. במסגרת זו הוחלט כי הנתבעת תשלם לתובע פיצוי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, השלמת כספים והפרשות לקופות עד לשיעור של 100% מגובה המשכורת המלאה. כמו כן הוחלט כי הנתבעת תשלם לתובע לסילוק כל תביעותיו מענק בשיעור של שישה חודשי שכר . לטענת התובע, הנתבעת לא חתמה על החלטה זו.
ביום 26.8.10 התכנסה ועדה פריטטית נוספת (להלן: "הוועדה השנייה") בה התקבלה החלטה זהה להחלטת הוועדה הראשונה ובכללה פיטורי התובע. לטענת התובע, הוא סירב לחתום על החלטה זו ולאמץ את תוכנה.
בין הצדדים הוחלפו מכתבים.

פלוגתאות
האם לבית הדין סמכות להתערב בהחלטות הוועדה הפריטטית האם רשאית הוועדה הפריטטית להתנות על חוק י העבודה בכלל וחוקי המגן בפרט הנוגעות לזכויות התובע. לטענת התובע אינו מחויב להחלטות הוועדה מאחר והנתבעת לא הסכימה להחלטת הוועדה הראשונה והתובע לא הסכים להחלטת הוועדה השנייה.
האם תביעת התובע הוגשה בשיהוי המצדיק סילוקה על הסף.
האם תביעת התובע הינה תביעה קנטרנית ולכן יש לדחותה.
האם הנתבעת שילמה לתובע את הסכומים בהתאם להחלטת הוועדה הפריטטית. התובע טוען כי ביום 10.10.10 קיבל מהנתבעת סך 31,829 ₪ ללא כל הסבר ופירוט בדבר רכיבי השכר הנכללים בו ואופן חישובו . הנתבעת טוענת כי בחודש 9/10 ערכה גמ"ח לתובע והעבירה לו 31,839 ₪ הכוללים, בין היתר, את התשלומים בהתאם להחלטת הועדה הפריטטית.
מהו שכרו הקובע של התובע , ובכלל זה האם השכר בגין שעות הנוספות מהווה כחלק מהשכר הקובע לחישוב פיצויי פיטורים.
מה היו נסיבות סיום העסקתו של התובע וכפועל יוצא מכך האם זכאי התובע לפיצויי פיטורים. האם שילמה הנתבעת לידי התובע סכומים עבור מרכיב הפיצויים במסגרת ה סכומים אותם שילמה לתובע. מה שיעור הפיצויים להם זכאי התובע .
האם הנתבעת מסרה לתובע מכתבי שחרור לקופות הגמל השונות.
האם זכאי התובע לדמי הודעה מוקדמת, האם היה על הנתבעת לתת לתובע הודעה מוקדמת בפועל, חרף החלטת הועדה הפריטטית שקבע כי התובע פוטר לאלתר? ככל שכן באיזה שיעור.
האם זכאי התובע לתשלומים בגין דמי הבראה, פדיון ימי חופשה, שעות עבודה נוספות.
האם זכאי התובע לתשלום בשיעור של שש משכורות בגין סילוק תביעותיו.
האם זכאי התובע לפיצויים בגין עוגמת נפש.

ככל שלא הושלם הליך גילוי המסמכים בין הצדדים, יושלם הליך גילוי המסמכים תוך 21 יום.
כדי לייעל את ההליך יוגשו תצהירים כדלקמן:
1. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים.

2. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעת יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.

3. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.

4.
א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

5. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:

א. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מסיום גילוי מסמכים כאמור לעיל.
ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע .
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.

6. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.

7. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.

8. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות.

9. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור, לא יוזמן מתורגמן ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.

התיק נקבע להוכחות ביום 11.1.15 בשעה 12:00.
במועד זה ישמעו כלל עדי הצדדים, על הצדדים לוודא הגעתם, כמו כן ישמעו ככל שיתאפשר סיכומים בעל פה, על הצדדים להיערך מבעוד מועד.

ניתנה היום, י"ג אייר תשע"ד, (13 מאי 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: עמנואל אנקונינה
נתבע: מלונות פתאל בע"מ
שופט :
עורכי דין: