ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עלי זיד נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד הרשמת בכירה עידית קצבוי

תובעים

  1. עלי זיד
  2. עלי אחלאם
  3. עלי דימא

נגד

נתבעים

כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

מעיון בכתב התביעה עולה כי התובעים לא הגישו בקשה למינוי מומחים.

לפיכך יפעלו הצדדים על פי המפורט להלן:

במטרה לייעל את ההליך רשאים ב"כ הצדדים להגיש בתוך 15 ימים מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984 ("התקנות").

לא ימסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור לעיל, יפעלו כדלקמן:

ניתן בזאת צו לגילוי מסמכים הדדי בתוך 30 יום מהיום, ולעיון בהם בתוך 60 יום מהיום.
צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד, יעשה כן תוך 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו בתצהיר בתוך 30 יום מקבלתו.

כל בקשה בעניין ההליכים המקדמיים כמפורט לעיל תוגש בתוך 90 יום מהיום לכל המאוחר. העתק ממנה יומצא בתוך אותו מועד לצד שכנגד שיגיב לה בתוך 20 יום מקבלתה. תשובה לתגובה תוגש בתוך 10 ימים לאחר מכן.

לא תוגש בקשה במועד – יראו הצדדים כמי שהשלימו את כל ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם לצו שלעיל ולתקנות.

בנוסף יגישו הצדדים תחשיבי נזק על פי המפורט להלן:

התובעים יגישו תחשיב נזק תוך 60 ימים מהיום.

הנתבעת תגיש תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובעים.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

תז"פ ליום 10.9.14

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים

ניתנה היום, י"ב אייר תשע"ד, 12 מאי 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עלי זיד
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: