ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוני עמר שרותי הנהלת חשבונות בע"מ נגד בנק לאומי נהריה סניף שדרות... :

בקשה מס' 2
בפני כבוד הרשם הבכיר ניר זיתוני

מבקשים/נתבעים

  1. רוני עמר שרותי הנהלת חשבונות בע"מ
  2. רוני עמר

נגד

משיב/תובע

בנק לאומי נהריה סניף שדרות הגעתון 10962

החלטה

בענין : המצאת מסמכים ואורכה להגשת בקשת רשות להתגונן

1. עיון בבקשה מס' 4 מלמד כי הבקשה והחלטת הביניים מיום 6.4.14 הומצאו כדין לב"כ המשיב ביום 7.4.14 . כיוון שלא הוגשה תגובה לבקשה עד כה , התיק בשל למתן החלטה על בסיס האמור בבקשה ועל בסיס החומר המצוי בתיק .

2. ביום 3.3.14 הגיש התובע נגד הנתבעים תביעה בסדר דין מקוצר ע"ס 71,321 ₪ בגין יתרת חובה בחשבונה של הנתבעת 1 ( להלן "הנתבעת") אצל התובע להחזרתה ערב הנתבע 2 ( להלן "הנתבע")
במסגרת כתב ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום מיום 12.2.04 .
לכתב התביעה צורפו תנאי ניהול חשבון מיום 11.2.04 , מצב לקוח בהלוואות המלמד על הלוואה מיום 2.11.12 ע"ס 87,900 ₪ בגינה נפתחה הלוואת פיגור ביום 25.7.13 , דף חשבון אחרון , אישור בדבר גובה הריבית , כתב ערבות מתמדת והודעה לערב בגין ערבות מתמדת .

3. ביום 1.4.14 פנה ב"כ הנתבעים לב"כ התובע וביקש להמציא 12 סוגי מסמכים הנחוצים לו להגנת הנתבעים לרבות מסמכי ההלוואה הנזכרת במצב לקוח בהלוואות , טופסי הפקדה ספציפיים וצילומי ה מחאות . ב"כ הנתבעים לא הסביר במכתבו מדוע כל אחד מסוגי המסמכים נחוץ לו לשם פירוט הגנת הנתבעים במידה הנדרשת לשם מתן רשות להתגונן .
ב"כ התובע השיב לבקשה בזו הלשון " מדובר בבקשה גור פת ללא כל בסיס . הבקשה נדחית ."

4. ביום 3.4.14 הוגשה הבקשה שלפני .
גם במסגרת הבקשה לא ניתן הפירוט הנדרש מדוע כל אחד מהמסמכים שנתבקשו חיוני לשם פירוט טענות ההגנה של הנתבעים . נטען כי כל המסמכים שנתבקשו נחוצים להגנת הנתבעים ואין בהמצאתם כדי להכביד במשהו על התובע , אשר חייב להמציאם מכח חוק הבנקאות וכללי הבנקאות שירות ללקוח .

5. גישת הפסיקה בנוגע לבקשות לגילוי מסמכים בשלב הדיון בבקשת הרשות להתגונן הינה ליברלית למדי . בהסתמך על פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת הילולים ( ע"א 688/89 ) נקבע כי אם לא צורפו לתביעה כל המסמכים הדרושים כדי לסייע לנתבע להתגונן הגנה ראויה , אין מניעה שהנתבע יפנה לתובע ויבקש מסירת פירוט החשבונות והמסמכים לידיו . הערכאות הדיוניות הבהירו כי אין לפרש את הלכת הילולים כהיתר להתיש את הבנק התובע ולהמאיס עליו את ההליך של סדר דין מקוצר . נקבע כי בשלב זה רשאי הנתבע לקבל רק מסמכים שבית המשפט שוכנע כי אינם מצויים ברשותו וכל אחד מהם נחוץ לשם קבלת רשות להתגונן . נקבע כי יש להבחין בין דרישה אמיתית וסבירה בהיקפה לבין דרישה גורפת שנועדה להתשת התובע והמצאת טענות בדיעבד .
ת.א. ( שלום ת"א ) 61916/05 , החלטה מיום 26.7.06 , פורסמה במאגרים .

6. במקרה דנן נראה לכאורה כי קו פרשת המים בכל הנוגע למערכת היחסים שבין הצדדים הינו מועד מתן ההלוואה מיום 2.11.12 . לכן הבקשה לקבלת מסמכים מיום 1.1.12 הינ ה סביר ה . גם השימוש שנעשה בהצגת בקשה לקבלת מסמכים ספציפיים מעיד על הגשת בקשה לקבלת מסמכים מסויימים לצורך ביסוס טענות מסויימות שאינו אופייני להגשת בקשה גורפת .
לא מצאתי כל הסבר מד וע נתבקשו דפי חשבון ומסמכים החל מיום 1.1.08 ולכן אין מקום להעתר לדרישה בענין זה . עוד יש לזכור כי נהוג לחייב את מבקש הגילוי בתשלום עלות הפקת המסמכים בהתאם לנוהלי הבנק . לכן אין לנתבעים אינטרס לבקש מסמכים המצויים ברשותם או מסמכים שאין קשר בינם לבין טענות ההגנה שבכוונת הנתבעים להעלות .
לטעמי , כאשר התובע בוחר שלא להשיב לבקשה לגילוי מסמכים חרף החלטה המורה לו לעשות כן וחרף סירובו הגורף להמציא מסמך כלשהו , ראוי להגמיש עוד יותר את המבחן ולהורות על המצאת מסמכים גם אם בית המשפט לא שוכנע בדבר נחיצותם לשם פירוט טענות ההגנה .

7. על כן , אני מורה לב"כ התובע להמציא לב"כ הנתבעים את כל המסמכים שנתבקשו במכתבו של ב"כ הנתבעים מיום 1.4.14 בכל הנוגע לתקופה שלאחר 1.1.12 .
מסמכי ההלוואה מיום 2.11.12 יומצאו ללא תשלום שכן נהוג לצרף את מסמכי ההלוואה לכתב התביעה . שאר המסמכים יומצאו בכפוף לתשלום מראש של עלות הפקתם בהתאם לנוהלי הבנק התובע .
ב"כ התובע יודיע לב"כ הנתבעים את עלות הפקת המסמכים ואת אופן ביצוע התשלום לא יאוחר מיום 12.6.14 .
הנתבעים ישלמו את עלות הפקת המסמכים לא יאוחר מיום 12.7.14 .
ב"כ התובע ימציא את המסמכים לא יאוחר מיום 12.8.14 . אי המצאת המסמכים במועד הנ"ל תהווה עילה עצמאית למתן רשות להתגונן ללא תנאי , בכפוף להוכחת ביצוע תשלום עלות הפקת המסמכים .
הנתבעים יגישו בקשת רשות להתגונן תוך 30 יום ממועד קבלת המסמכים .

8. לאור התוצאה ונימוקי ההחלטה , אין צו להוצאות .
לעיוני עם הגשת בקשת הרשות להתגונן או ביום 12.10.14 .

ניתנה היום, י"ב אייר תשע"ד, 12 מאי 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רוני עמר שרותי הנהלת חשבונות בע"מ
נתבע: בנק לאומי נהריה סניף שדרות הגעתון
שופט :
עורכי דין: