ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף חדד נגד ישראל בכר :

בפני כבוד השופטת ד"ר איריס סורוקר

תובעים

1.יוסף חדד
2.עמית מיטרני

נגד

נתבע

ישראל בכר

פסק דין

  1. בפני תביעה לפינוי מושכר (דירת מגורים מס' 8 ברח' הרב נריה 4 קומה ב' בראשל"צ). התובעים הם יורשי המשכיר, מר ג'רבי ניסים המנוח (ר' צו קיום צוואה, נספח לכתב התביעה). הסכם השכירות בין המשכיר ז"ל לנתבע נכרת ביום 16.9.2009 (נספח לכתב התביעה). התביעה מבוססת על סעיף 8ב' להסכם, בו הוסכם כדלקמן: "למרות האמור לעיל כל אחד מהצדדים יהא רשאי להביא הסכם זה לכלל סיום ובלבד שימסור הודעה מוקדמת מראש ובכתב לצד השני... יום מראש". התובעים מבקשים להפעיל את אופצית הביטול החד-צדדית אשר לפי הנטען הענקה בסעיף 8ב' הנ"ל, ודרשו מהנתבע לפנותה בתוך 21 ימים מהודעתם (ס' 5 לכתב התביעה, ומכתב ב"כ מיום 5.5.2013, נספח לכתב התביעה) . הנתבע התנגד לדרישת הפינוי ו טען כי הצדדים בחרו לוותר "בהסכמה מודעת" על סעיף 8ב' הנ"ל (ס' 20 לכתב ההגנה). לטענתו, הצדדים שאפו לקיים את השכירות לאורך זמן , וזאת כעולה מהאופציה שהענקה לשוכר בס' 4 להסכם השכירות -- להמשיך את השכירות ל- 60 חדשים (מעבר לשנת השכירות הראשונה). אופציה זו הופעלה ע"י הנתבע (ס' 6 לכתב ההגנה).
  2. במישור הדיוני: התובע 1 הגיש תצהיר בתמיכה לתביעה והנתבע הגיש תצהיר בתמיכה לכתב ההגנה. הצדדים ויתרו על חקירות נגדיות וביקשו מבית המשפט לפסוק על יסוד התצהירים על נספחיהם, ולאחר עיון בסיכומי הצדדים (שהוגשו בכתב) .
  3. לאחר עיון בהסכם השכירות ובתצהירי הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי הצדק הוא עם התובעים, וכי הם זכאים לדרוש את פינוי המושכר. היסוד לכך נעוץ בהוראת סעיף 8ב' להסכם, שצוטטה לעיל, ואשר תכליתה היא להעניק לכל צד זכות חד-צדדית לסיים את החוזה, ובלבד שיעניק לצד האחר הודעה מוקדמת וסבירה. אמנם, הצדדים לא מילאו את המקום החסר (...) ולא ציינו מהו הזמן המדויק שבו יש להודיע מראש. יחד עם זאת, ההוראה לא נמחקה (כפי שניתן היה לעשות, בקו, לו ביקשו הצדדים לבטלה). אף שמדובר בחוזה סטנדרטי, הרי שהצדדים הוסיפו בו פרטים במקומות שונים (תאריכים, סכומים), וחתמו עליו -- וממילא יש לאמר כי עיינו בו . אין יסוד להניח שהנתבע לא הבין את משמעות ההוראה הנ"ל, הכתובה בעברית פשוטה, בחוזה שאינו ארוך במיוחד.
  4. הכלל הגדול הוא שהסכמה חוזית – יש לכבד. אין לאמר כי לפנינו תניה חוזית חריגה או מקפחת, שהרי היא מקנה זכות הדדית וסימטרית לשני הצדדים. היא אף נהנית מהגיון כלכלי הנעוץ בשמירה על גמישות חוזית. הוראה כזו נותנת הזדמנות לכל צד לצאת מהחוזה מסיבותיו ומניעיו ובהתאם לצרכיו , ובלבד שהצד האחר לא יופתע ויוכל להערך ולהתארגן זמן מספיק מראש. משך הזמן המדויק ניתן להשלמה באמצעות מוסד השלמת פרטים בחוזה (סעיף 26 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג- 1973, ותוך העזרות במושג המקובל של "הזמן הסביר", המשמש בכגון דא.
  5. אף לא הוכח כי התובעים מבקשים להפעיל את סעיף 8ב' הנ"ל בחוסר תום לב. האופציה להארכת משך השכירות, שהופעלה ע"י השוכר, כפופה אף היא לזכותו של כל צד לסיים את החוזה בהודעה מוקדמת, בהתאם לסעיף 8ב' הנ"ל. אין למצוא פגם בהתנהלות יורשים המבקשים לעשות שימוש בזכות חוזית תקפה מתוך מניעים כלכליים.
  6. אשר למשך ההודעה הסבירה: בהעדר קביעה מפורשת, ולצורך השלמת הפרט החסר, יש להתחשב בטיב השכירות (דירת מגורים), במשך המגורים עד עתה (מאוקטובר 2009 – למעלה משלוש וחצי שנים), ובכך שהתו בעים אינם טוענים להפרת הסכם מצד הנתבע. מן המפורסמות היא שתקופת הקיץ היא עונה פעילה בתחום השכרת דירות, ואף ענין זה יובא בחשבון.
  7. אני מקבלת את התביעה, ומורה כי על הנתבע לפנות את המושכר מכל אדם וחפץ השייכים לו עד ליום 1/9/2014 בשעה 14:00.
  8. בנסיבות הענין, כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, י"ב אייר תשע"ד, 12 מאי 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף חדד
נתבע: ישראל בכר
שופט :
עורכי דין: