ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לאופולד זליוינסקי נגד הקטור פלמן :

בפני כבוד השופט אורי גולדקורן

תובע
לאופולד זליוינסקי

נגד

נתבעים

  1. הקטור פלמן
  2. אליהו חברה לביטוח בע''מ

החלטה

1. התובע, יליד 1931, נפגע ביום 13.5.13 בתאונת דרכים. ביום 7.11.13 הגיש התובע תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, וכן בקשה למינוי מומחים רפואיים בתחום האורטופדי, בתחום הנוירולוגי ומומחה שיקום.

2. בישיבה שנועדה לדיון בבקשה למינוי מומחים רפואיים ביום 30.1.14, ביקש ב"כ התובע בפתח אותה ישיבה לדחות את הדיון לחודש מאי, מתוך הנחה שעד למועד זה יתייצב המצב הרפואי של התובע. בהחלטתי מאותו יום קבעתי כי ביום 12.5.14 תידון הבקשה למינוי שלושת המומחים הרפואיים, וכי ככל שבכוונת ב"כ התובע להגיש בקשה נוספת למינוי מומחים רפואיים – עליו לעשות זאת עד ליום 1.4.14.

3. עד ליום 1.4.14 לא הוגשה בקשה נוספת למינוי מומחים רפואיים, ולפיכך עניינה של החלטה זו הוא בבקשה שהוגשה ביום 7.11.13 למינוי אורטופד, נוירולוג ומומחה שיקום כמומחים רפואיים מטעם ביהמ"ש.

יוער כי ביום 7.5.14 הגיש ב"כ התובע "הודעה לביהמ"ש", בה ביקש להמתין מספר שבועות עם בדיקת התובע ע"י מומחה אורטופד, וביקש מינוי "גריאטר המתמחה בשיקום".

מאחר ומומחה בתחום הגריאטרי ומומחה בתחום השיקומי אינם היינו הך, תתייחס החלטתי זו לבקשה המקורית למינוי מומחה שיקום. עד 1.4.14 לא הוגשה, כאמור לעיל, בקשה למינוי מומחה נוסף, ואף מההודעה מיום 7.5.14 לא ניתן להבין האם ב"כ התובע מבקש למנות מומחה נוסף או שמא הוא חוזר על הבקשה המקורית למ נוי מומחה שיקום.

4. מינוי מומחה בתחום האורטופדי – עוד בישיבה ביום 30.1.14 הביע ב"כ הנתבעים את דעתו כי יש מקום למינוי מומחה זה. מאחר וכיום אוחז ב"כ התובע בדעה כי מוקדם עדיין להפנות את התובע לבדיקה אצל מומחה בתחום האורטופדי, מאחר וטרם התייצב מצבו הרפואי והוא עומד בפני ניתוח להוצאת הפלטינות ברגלו – אמנע, בשלב זה, ממינוי מומחה כזה.

5. מינוי מומחה שיקום – דומה שנוצרה אי בהירות בין מומחה שיקום לבין מומחה גריאטר.

מומחה שיקום הוגדר כ"מומחה מקשר ומגשר" בין נכויות שנקבעו בתחומים שונים, וככזה שקובע צרכים רפואיים שונים בעקבות קביעותיהם של מומחים "רגילים".

מומחה גריאטר אינו מקשר ואינו מגשר, ואינו בא בעקבות מומחים "רגילים", אלא בוחן את מכלול מצבו ותפקודו של אדם קשיש בהקשר של תאונת דרכים שהוא עבר.

פועל יוצא מכך הוא שהפרקטיקה המקובלת והראויה בעניין מינוי מומחה שיקומי הינה המתנה לשלב בו מונחות בפני בית המשפט חוות דעת "רגילות". מינוי מומחה בתחום השיקומי או להערכת צרכיו השיקומיים של נפגע יעשה בנסיבות מיוחדות, כאשר בפני בית המשפט הונחה תשתית עובדתית רפואית – ממנה ניתן ללמוד על מצבו השיקומי של הנפגע וצרכיו, ולאחר שבית משפט השתכנע שללא מינוי כזה או לא יוכל לקבוע בפסק הדין מהם אותם צרכים שיקומיים תפקודיים ועלותם.

ראו, למשל, רע"א 5124/93 ציון נ' זועבי; רע"א 7160/95 אנגלקוביץ נ' כץ; ת.א. (מחוזי ירושלים) 317/90 אבו ריאן נ' אלסעדה; א' ריבלין תאונות דרכים (מהדורה שלישית, תש"ס) 609-610.

אף ב"כ התובע, בדבריו ביום 12.5.14, ציין כי אינו מתנגד שתחילה תונחנה בפני בית המשפט חוות דעת של המומחים האחרים, או לפחות אחת מהן, בטרם יבדק התובע ע"י מומחה שיקום.

6. מינוי מומחה בתחום הנוירולוגי – בישיבה ביום 12.5.14 הסכים ב"כ הנתבעים כי קיימת ראשית ראיה לכאורה למינוי מומחה כזה, אולם לאור דברי ב"כ התובע – שאמר שיש מקום להורות לנוירולוג שימונה ליתן דעתו על הצורך במינוי מומחה בתחום אף אוזן וגרון, לאור בדיקת חוש ריח שתעשה לתובע בימים הקרובים – סבר כי טרם התגבש מצבו הרפואי הנוירולוגי של התובע, ולפיכך יש לדחות לשלב מאוחר יותר מינויו של מומחה זה. הוא סבר כי מינוי כעת עשוי להוביל לחוות דעת בה תקבע נכות זמנית בלבד, דבר שלא יקדם את בירור התביעה, ויגרום לעלויות נוספות. ב"כ התובע, לעומתו, סבר כי אם מומחה בתחום הנוירולוגי יהא סבור כי מדובר במצב זמני, הוא לא יתן חוות דעת אלא ימסור על כך הודעה ויזמן את התובע לבדיקה נוספת.

7. מאחר ומהמסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה למינוי מומחה רפואי בתחום הנוירולוגי עולה כי יש מקום למינוי מומחה כזה, הנני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי את ד"ר מחאג'נה עאיד מבית החולים בני ציון (שדרות מוריה 23, חיפה, טלפון 04-XXXX623) למתן חוות דעת על התובע. המומחה יתן חוות דעתו באשר למצבו הרפואי של התובע הנובע מהתאונה נשוא התביעה, לקשר הסיבתי בין המצב הרפואי לבין התאונה, לנכות הצמיתה הנובעת מהתאונה ולנכות הזמנית. כן יביע המומחה דעתו האם יש צורך במינוי מומחה רפואי נוסף מטעם בית משפט בתחום אף אוזן וגרון.

ב"כ התובע ימציא למומחה תוך 15 יום כתב ויתור סודיות רפואית.

כל אחד מהצדדים ימציא למומחה ולב"כ הצד האחר את המסמכים הרפואיים שבשליטתו. ב"כ התובע ימציא תוך 15 יום מהיום, וב"כ הנתבעים – תוך 15 יום לאחר מכן. התובע יעמוד לבדיקת רפואיות כפי שיורה המומחה. ב"כ התובע יתאם עם המומחה מועד לביצוע הבדיקות.

שכר טרחת המומחה יעמוד על 5,000 ₪ ובתוספת מע"מ. שכר הטרחה ישולם ע"י התובע. אם בחוות הדעת תקבע נכות צמיתה (שאינה אפס אחוז) – תשיב נתבעת מס' 2 לתובע את הסכום ששילם כשכר טרח ת המומחה, וזאת תוך 30 יום לאחר הגשת חוות הדעת לבית המשפט.

הנני מורה לתובע להפקיד בקופת בית המשפט את סכום שכר טרחת המומחה עד לא יאוחר מיום 10.6.14.

8. עד 1.9.14 יודיע ב"כ התובע לבית המשפט האם הוא עומד על מינוי מומחים בתחום האורטופדי והשיקומי. ב"כ הנתבעים יהא רשאי להגיב על ההודעה, וזאת עד ליום 15.9.14.

בהתאם להודעת ב"כ התובע ותגובת ב"כ הנתבעים, תינתן החלטתי בעניין זה ללא צורך בקיום דיון נוסף.

9. המזכירות תשלח העתק החלטה זו בפקס לבאי כוח הצדדים וכן בדואר רשום למומחה הרפואי שמונה כאמור בפסקה 7 לעיל.

10. לעיוני – 17 .9.14.

ניתנה היום, י"ב אייר תשע"ד, 12 מאי 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לאופולד זליוינסקי
נתבע: הקטור פלמן
שופט :
עורכי דין: