ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אנור אבו-עלי נגד וליד עויסאת :


בפני כבוד השופט חננאל שרעבי

המבקש

אנור אבו-עלי

נגד

המשיבים

  1. וליד עויסאת
  2. איאד מג'אדלה

החלטה

1. בפניי בקשה לפטור מחובת הפקדת ערבון, שנקצב בערעור זה על סך של 15,000 ₪.

2. מציין המבקש כי בפסק הדין קמא, נשוא הערעור, נפסקו לזכותו סכומים כדלקמן:
מהמשיב 1 – סכום של 3,000 ₪, בצירוף שכר טרחת עו"ד בשיעור של 15% והוצאות משפט בשיעור של 350 ₪.
מהמשיב 2 – סכום של 27,000 ₪ בצירוף שכר טרחת עו"ד בשיעור של 15% והוצאות משפט בשיע ור של 350 ₪.
הסכום שנפסק טרם שולם לו על ידי מי מהמשיבים.
היות והסכום הפסוק עולה על סכום הערבון, מבוקש שמתוך סכום פסוק זה ועד לסכום הערבון, ישמש כערבון בתיק זה.
עוד ציין המבקש כי אם יפתח תיק הוצל"פ לגביית החוב הפסוק, יגבה רק סכום העולה על היתרה שבין הסכום הפסוק לסכום הערבון.

3. המשיב 2 לא הגיב לבקשה הגם שנמסרה לו כדין על פי אישור מסירה שצירף המבקש.

4. המשיב 1 מתנגד לבקשה מהטעמים הבאים:

א. על פי הפסיקה ניתן להיעתר לבקשה להמרת ערבון בהודעת קיזוז רק מקום שהחוב אינו שנוי במחלוקת או שהוא נקבע בפסק דין חלוט.
במקרה דנן המשיב 1 מודיע שהוא מתכוון להגיש הודעת ערעור שכנגד, כך שהסכום שחוייב בו בפסק הדין קמא שנוי במחלוקת ואינו חלוט. לכן גם לא ניתן ליתן לגביו הודעת קיזוז.

ב. הסכום שנפסק לחובתו בפסק הדין קמא הסתכם בסכום של 3,800 ₪ בלבד בעוד שהערבון נקבע על סך של 15,000 ₪. היינו – אין מקום לקזז זה תמורת זה, ואין בסכום זה של 3,800 ₪ כדי להבטיח את תשלום הוצאותיו של המשיב 1 ככל שיידחה הערעור, גם בהילקח בחשבון העובדה כי המבקש אינו תושב ישראל.

ג. לחלופין מבוקש להפחית מסכום הערבון רק את הסכום של 3,800 ₪.

5. המבקש השיב לתגובת המשיב 1 וציין כדלקמן:

א. ההודעה על כוונה להגיש ערעור שכנגד היא הודעה סתמית, ולכן יש להתייחס לחוב פסק הדין קמא המיוחס למשיב 1 כחוב חלוט.

ב. ניתן לשלוח הודעת קיזוז לפחות לגבי הסכום המיוחס למשיב 1, שיופחת מסכום הערבון, תוך לקיחה בחשבון שסכום הערבון נפסק לשני המשיבים.

דיון והכרעה

6. ראשית אציין כי סכום הערבון בשיעור של 15,000 ₪ הושת להבטחת הוצאותיהם של שני המשיבים, ולא רק להבטחת הוצאותיו של המשיב 1.
היות ולא ראיתי כי המשיבים מיוצגים על ידי עו"ד אחד בערעור זה, ראיתי לנכון לבצע חלוקה רעיונית של הערבון באופן שלכל משיב יוקצה סכום ערבון בשיעור של 7,500 ₪.

7. היות והמשיב לא הגיב לבקשה, ולזכות המבקש סכום פסוק העולה על סכום הערבון, ניתן להסתפק בהודעת קיזוז של סכום הערבון מסכום החוב הפסוק של המשיב 2, ובכך ליתר את הצורך בהפקדת המבקש את סכום הערבון הקשור לחלקו של המשיב 2, אותו כאמור העמדתי על סך של 7,500 ₪ (השווה לעניין זה רע"א 5919/08 כתובים נ' פרץ – פורסם במאגר נבו).
הודעת קיזוז כאמור תוגש בתיק בית המשפט תוך 14 ימים מהיום.

8. בכל הקשור למשיב 1 – טענתו בשלב זה של המשיב 1 בדבר כוונה להגיש ערעור שכנגד, היא טענה בעלמא שלא ברור אם בסופו של יום תתממש.
על כן בעניינו של המשיב 1 רשאי המבקש לשלוח הודעת קיזוז על סכום של 3,800 ₪ (חלקו של המשיב 1 בחוב הפסוק), ולהפקיד את יתרת סכום הערבון הרלוונטית לגביו בשיעור של 3,700 ₪ (הפחתה מ-7,500 ₪), לא יאוחר מיום 1.6.14 שאם לא כן יירשם הערעור לדחייה.
הודעת קיזוז כאמור תוגש בתיק בית המשפט תוך 14 ימים מהיום.

9. אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

החלטה זו ניתנה על ידי כרשם בית המשפט המחוזי בחיפה.

ניתנה היום, י"ב אייר תשע"ד, 12 מאי 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אנור אבו-עלי
נתבע: וליד עויסאת
שופט :
עורכי דין: