ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד ראש הממשלה :

החלטה בתיק בג"ץ 8192/04

בפני: כבוד השופט מ' חשין

כבוד השופט א' גרוניס

כבוד השופט י' עדיאל

העותרת:
התנועה למען איכות השלטון בישראל

נ ג ד

המשיבים:
1. ראש הממשלה

2. השר לביטחון פנים

3. היועץ המשפטי לממשלה

4. שר המשפטים

5. משטרת ישראל

עתירה למתן צו על-תנאי וצו ביניים

תאריך הישיבה:
ז' בתשרי תשס"ה
(22.09.2004)

בשם העותרת:
עו"ד אליעד שרגא
עו"ד ברק כלב

בשם המשיבים:
עו"ד אורית קורן

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

החלטה

הוחלט ברוב דעות של השופטים חשין ועדיאל, כנגד דעתו החולקת של השופט גרוניס, להוציא צו על-תנאי כמבוקש. 15 ימים לתשובה (ימי הפגרה במנין). לעת הזו לא יינתן צו ביניים.

היום, ז' בתשרי תשס"ה (22.9.2004).

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בפני: כבוד השופט מ' חשין

כבוד השופט א' גרוניס

כבוד השופט י' עדיאל

העותרת:
התנועה למען איכות השלטון בישראל

נ ג ד

המשיבים:
1. ראש הממשלה

2. השר לביטחון פנים

3. היועץ המשפטי לממשלה

4. שר המשפטים

5. משטרת ישראל

עתירה למתן צו על-תנאי וצו ביניים

תאריך הישיבה:
ז' בתשרי תשס"ה
(22.09.2004)

בשם העותרת:
עו"ד אליעד שרגא
עו"ד ברק כלב

בשם המשיבים:
עו"ד אורית קורן

צו על –תנאי

על יסוד עתירה זו שהובאה היום לפני בית-משפט זה, מצווה בית המשפט כי ייצא מלפניו:

1. צו על-תנאי המכוון אל המשיב 1 המורה לו לנמק מדוע לא ימנע את הפגיעה בחקירה המתנהלת כנגד המשיב 2 בגין עבירות חמורות ויבהיר כי המשיב 2 לא ישוב לכהונתו בתום החקירה המתנהלת כנגדו אלא לאחר תקופת צינון מסיום החקירה, וכן מדוע הוא מסתפק בהודעת המשיב 2 על השעייתו העצמית כל עוד מתנהלת נגדו חקירה פלילית. זאת, לאור העובדה שלא ניתן לצפות מחוקרים כי יוכלו לבצע את חקירת החשדות המתעוררים מדו"ח מבקר המדינה מאוגוסט 2004 בעניין "מינויים פוליטיים ומינויים בלתי תקינים במשרד לאיכות הסביבה", פרשה אשר במרכזה עומד המשיב 2, בלא מורא ובלא משוא פנים, כל עוד מרחפת מעל ראשם חזרתו הצפויה לתפקידו בתום החקירה וכפיפותם אליו, באם לא יוגש כנגדו כתב-אישום. ולפיכך, כל עוד לא הובהר כי המשיב 2 חדל לכהן בתפקידו באופן קבוע ולא ישוב לכהונתו בתום החקירה, אלא לאחר תקופת צינון משמעותית בת 5 שנים או פרק זמן דומה לכך, מתרחשת פגיעה מהותית בחקירת החשדות כנגד המשיב 2.

2. צו על-תנאי המכוון אל המשיב 2, המורה לו להתייצב וליתן טעם מדוע לא ימנע את הפגיעה בחקירה המתנהלת כנגדו, ויתפטר מתפקידו כשר לביטחון פנים ולא יסתפק בהשעיית עצמו, אשר מעצם הגדרתה הינה זמנית, בפרט כאשר הודעתו על השעייתו העצמית נעשתה תוך שנוצר הרושם הברור כי בדעתו לחזור לתפקידו באם תסתיים החקירה כנגדו בלא הגשת כתב אישום. וזאת, לאור הפגיעה בחקירת החשדות החמורים שהועלו בדו"ח מבקר המדינה כנגד המשיב 2 כתוצאה מכך שחוקריו של המשיב 2 עומדים במצב בלתי אפשרי, בו לא ניתן לצפות מנושא משרה כי יוכל לתפקד בלא מורא ובלוא משוא פנים.

3. לחילופין לצווים 1 ו-2 דלעיל, מצווה בית-המשפט כי ייצא מלפניו צו על-תנאי כנגד המשיבים 3 ו-4 המורה להם לנמק מדוע לא ימנעו את הנזק לחקירת החשדות החמורים שעולים מדו"ח מבקר המדינה כנגד המשיב 2 כל עוד וקיימת אפשרות ממשית לכפיפותם של חוקרי המשטרה למשיב 2 בתום החקירה, ויפקידו את החקירה בידי גורמי חקירה אחרים המנוסים בחקירות מורכבות מעין זו, כפי שנעשה כבר בעבר, ובכללם חוקרים אשר פרשו מן המשטרה ו/או חוקרים מתוך רשות ניירות ערך ו/או חוקרים מתוך הרשות להגבלים עיסקיים. וזאת כדי למנוע את הפגיעה בחקירה המתנהלת כנגד המשיב 2, כאמור בס' 1 ו-2 לעיל.

4. צו על-תנאי כנגד המשיב 3 המורה לו לנמק מדוע לא ינחה את המשטרה שלא להכליל בצוות החקירה המיוחד, חוקרים אשר מונו ו/או קודמו לתפקידם על-ידי המשיב 2 ובפרט כאלו שמונו אך לאחרונה. לפיכך, מבלי להעלות כל טענה כנגד מי מבין החוקרים, קיימת מטבע הדברים אפשרות ממשית לניגוד עניינים, ולכל הפחות מראית עין לאפשרות ממשית לניגוד עניינים, בכך שהם מצווים לחקור את מי שמינה ו/או קידם אותם למשרתם אך לאחרונה. לפיכך, לא ניתן לראות בהם מי שאין להם כל נגיעה לנחקרים על ידם. כל זאת כדי שהצדק יראה ויעשה ובשל ההיגיון העומד בבסיס הכלל בדבר איסור הימצאות עובד ציבור באפשרות ממשית לניגוד עניינים או במצב היוצר מראית עין של קיום אפשרות ממשית לניגוד עניינים, הן מניעת הרע בטרם יארע והן הצורך להבטיח את אמון הציבור במערכות השלטון.

5. צו על-תנאי כנגד המשיב 3, המורה לו להתייצב וליתן טעם מדוע לא ינחה את המשיב 1 לפעול כאמור בס' 1 לעיל.

המשיבים יגישו תשובתם, אם רצונם בכך, תוך 15ימים מיום המצאת כתב זה, לבית-המשפט ולבעלי-הדין ישירות.

היום, ז' בתשרי תשס"ה (22.09.2004)

שרה ליפשיץ
מזכירה ראשית


מעורבים
תובע: התנועה למען איכות השלטון בישראל
נתבע: ראש הממשלה
שופט :
עורכי דין: