ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מי עדן בר נגד חאתם קטאן :

בפני כבוד השופט אלעזר נחלון
התובעת
מי עדן בר - שירות מחלקה ראשונה בע"מ

נגד

הנתבע
חאתם קטאן


נוכחים:
ב"כ התובעת עו"ד גיתית קוז'נסקי
הנתבע וב"כ עו"ד ג'וני שחאדה

פרוטוקול

הצדדים: אנו מקבלים את המלצת בית-המשפט, כי פסק הדין בהליך יינתן בדרך של פשרה, על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984. הובהר לנו כי במסגרת פסק דין כאמור רשאי בית-המשפט לקבל את התביעה במלואה, לדחותה במלואה, או לקבלה לשיעורין – הכל לפי שיקול דעתו לרבות תוך שקילת שיקולי פשרה וצדק. עוד הובהר לנו כי פסק הדין יכול שיהיה ללא הנמקה או שיכלול הנמקה תמציתית בלבד, וכי הסיכויים לקבלת ערעור על פסק דין כאמור נמוכים.

ב"כ הנתבע: אציין כי קיבלתי את כתב התשובה של התובעת רק כעת ולכן לא הגשתי עדויות מטעמנו ומסמכים התומכים בגרסתו.
ב"כ התובעת: כנראה בשל טעות משרדית אכן לא שלחנו את כתב התשובה.
אני מתיחסת לפירוט החוב בנספח ט'.
הנתבע: קיבלתי מעמד כוסות. אחרי שסיימתי הכל החזרתי את מעמד הכוסות. הנציג הוא ממשפחת שוויקי נתתי לו את מעמד המים והמכשיר מים.
היינו 5 שותפים היה מבצע ואני היחיד שקיבלתי מים מהם. אמרו אם תביא 4 לקוחות ויקבלו מים נעשה לך חבילה אחת פחות כסף. הבאתי עוד 4 וכל אחד לקח 4-5 כדים הכל היה על שמי. לכל דירה חילקו חלק. כל פעם לוקח ריק ומחזיר מלא. כולם החזירו את הכדים לבחור שהיה מביא לנו מים. פיטרו את הסוכן הזה מהעבודה. הוא היה מסובך בגלל זה פיטרו אותו.
לא נשארו לי שום כדים כי אסור לתת מלאים ולהשאיר את הריקים. שמנו את הכדים במחסן לוקח את הריק ומוריד מלא. כל משפחה מעלה בנפרד לדירה שלה .
ב"כ התובעת לשאלת בית המשפט : מדובר במקרה חריג שכן כמות הכדים שנשארה עלתה הרבה על סכום הפ יקדון ולכן נוצר החוב . החיוב של 37.6 על כל כד רשום בהסכם ההתקשרות. במקרה זה אין לי העתק ההסכם. שם יש התייחסות לגובה סכום הפקדון. אם אני נשאלת לגבי ההסכם שצורף לבקשה, בד"כ מצורף הסכם שמציין עלות כד אך במקרה זה ההסכם לא אותר. אני לא יודעת אם במקרה זה היו הנחות. בפקדון של הכד המחיר לא משתנה. הם גובים את 37 שח בכל תיק בלי קשר למועד ההתקשרות.
ב"כ הנתבע: אני מציג אישורים של קבלה תעודות משלוח בהם מצויין כמה כדים ריקים נמסרו .

ב"כ התובעת: תעודות משלוח שצירפתי נספח ו אלו תעודות ממוחשבות כאשר לוקחים תעודת משלוח ידנית כמו שהציג הנתבע כעת בכתב יד ומעבירים למחשב.

ב"כ הצדדים: מוסכם עלינו כי ב"כ התובעת תבחן את תעודות המשלוח הידניות שהציג כעת הנתבע ותגיש את עמדתה לגבי משמעותן עוד היום עד השעה 18:00. לאחר מכן ובהתאם לראיות שנשמעו כאן, הטענות שהועלו ולאמור בהודעה, ינתן פסק הדין בהתאם להסכמתנו דלעיל.

ב"כ הנתבע: אבקש להביא בחשבון שלא הבאנו עדים ומסמכים והמסמכים שהגשנו היו באקראי אצלנו בשל אי המצאת כתב התשובה. טענת הנתבע ששילם הכל זה אולי בעיה של עובד בחברה לא צריך ליפול על ראש הנתבע.

הצדדים יוצאים מן האולם ופסק הדין ניתן בהמשך היום, ובהיעדרם.
פסק דין

  1. בפניי תביעה שהחלה כבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב. בבסיס התביעה עומדת טענת התובעת כי הנתבע, שהתקשר עמה בהסכם לאספקת מים, נותר חייב לה עם סיום ההתקשרות (בשנת 2005) סך של למעלה משמונת אלפים ₪. חלק מהחוב הוא עבור צריכת מים שוטפת, אולם חלקו העיקרי הוא בגין פיקדונות עבור למעלה ממאה כדי מים, שלטענת התובעת לא הוחזרו לה.
  2. הנתבע, מצדו, טוען כי לא נותר חייב לתובעת דבר, וכי לא נותרו ברשותו כדי מים. הנתבע מציין כי אין לו צורך בכדים כאלה, וודאי שלא בכמות שמציינת התובעת.
  3. הצדדים הסמיכוני לפסוק בהליך בדרך של פשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984.
  4. נוכח מכלול הנסיבות, כפי שעלו מכתבי בי הדין וצרופותיהם, מהתרשמותי מעדות הנתבע ומטענות באי הכוח בפניי, ולאחר שנתתי את דעתי גם לתעודות המשלוח שהציג הנתבע במסגרת הישיבה ולהודעה שהגישה התובעת בסמוך לאחריה, אני סבור כי יש לחייב את הנתבע בחוב עבור צריכת המים השוטפת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. את יתרת התביעה, לעומת זאת, יש לדחות, שכן התובעת לא הוכיחה אותה במידת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי. בהקשר זה אציין את חוסר הבהירות בנוגע לתעודות המשלוח שהציג הנתבע, המשקפות החזרה של כדי מים; את עדותו לפיה השיב את כדי המים לנציג התובעת, שלא נסתרה; את סבירות גרסתו לפיה אין לו צורך בכמות כה גדולה של כדי מים או מוצרים נלווים אחרים; ו את העובדה שהתובעת לא הציגה את ההסכם שמכוחו היא מבקשת לקבוע את תעריף הפיקדון עבור כל כד או מוצר נלווה שבו חייב הנתבע.
  5. הנתבע ישלם, אפוא, לתובעת, סך של 2300 ₪. נוכח ההפרש בין סכום התביעה לסכום שנפסק בפועל, ישלם הנתבע לתובעת החזר אגרה בסך 372 ₪, אולם ביתר ההוצאות יישא כל צד בפני עצמו.
  6. הסכומים הנזכרים ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, ואם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד יום התשלום בפועל.

ניתן היום ל' ניסן תשע"ד, 30/04/2014.

אלעזר נחלון, שופט

הוקלד על ידי סימונה בירון


מעורבים
תובע: מי עדן בר
נתבע: חאתם קטאן
שופט :
עורכי דין: